/Поглед.инфо/ Лъвският дял от руските валутни приходи, както досега, не работи за Русия

За повече от три десетилетия от своето съществуване Руската федерация се интегрира дълбоко в световната икономика и стана много зависима от външната си търговия.

Само през последното десетилетие (2012-2021 г.) общото превишение на износа над вноса, според Банката на Русия, възлиза на $1558,5 млрд. За сравнение отбелязвам, че през 2021 г. БВП на Руската федерация, изчислен по официалния обменен курс на рублата възлиза на 1776 милиарда долара.

След 24 февруари стана трудно да се проучат тенденциите в сферата на външната търговия на Руската федерация, тъй като Федералната митническа служба на Руската федерация и други руски ведомства спряха да публикуват много статистически данни, включително и върху външната търговия. Но все пак може да се научи нещо, тъй като митническите служби на други страни, с които Русия търгува, дават статистика за руския износ и внос. И можете да изучавате външната търговия на Русия с помощта на "отразената светлина".

Група експерти от The New York Times проведе проучване на външната търговия на Русия преди и след 24 февруари 2022 г., представяйки резултатите в статията „Как Русия плаща за войната“, публикувана на 30 октомври.

Целта на изследването е да покаже колко сериозни са промените във външната търговия на Русия след 24 февруари и как тези промени могат да се отразят на Руската федерация в бъдеще. Цифрите, характеризиращи външната търговия до 24 февруари, са средни стойности, изчислени за периода от януари 2017 г. до декември 2021 г. Основен източник на статистически данни беше специализираният информационен ресурс The Observatory of Economic Complexity (OEC) .

Санкциите, наложени от САЩ и техните съюзници, засегнаха както износа, така и вноса на Руската федерация. Ефективността на санкциите обаче оставя много да се желае. Оказа се, че колективният Запад също е много зависим от Русия, особено по отношение на вноса на енергия. Следователно санкциите вредят не само на Русия, но и на онези страни, които са въвели и въвеждат антируски санкции.

Статията признава: „Но досега данните подчертават колко дълбоко Русия е преплетена със световната икономика, което позволява на Москва да получава значителни суми пари, независимо от това, че войната навлиза в деветия си месец. Опитите на Запада да използва санкции и други мерки за подкопаване на руската икономика са имали досега ограничен ефект.

Съединените щати, както и Канада, Австралия и някои други съюзници първоначално не зависеха много от руските енергийни ресурси, така че по-бързо и последователно налагат антируски санкции. Но с Европа ситуацията е различна: „Европейският съюз, който е силно зависим от руската енергия и като много страни вече се бори с инфлацията, се движи по-бавно. Европа спря да внася руски въглища през август. Той ще забрани целия внос на петрол, превозван по море от Русия през декември и всички петролни продукти през февруари [2023 г. – В.К. ] ".

Авторите на статията обръщат внимание, че Западът очакваше по-остри контрасанкции от Москва, но тя действа бавно. Сред стоките, за които Москва наложи ограничения и забрани, са някои видове селскостопански и фармацевтични продукти.

Авторите признават, че много страни са станали зависими от Русия не само по отношение на петрола и природния газ, но и за редица други стоки: Освен енергия, Русия продължава да бъде водещ износител и на други основни стоки от първа необходимост - от торове и пшеница до азбест и ядрени реактори. Международните производители на автомобили продължават да зависят от металите паладий и родий от Русия за каталитичните конвертори. Френските атомни електроцентрали зависят от руския уран, а Белгия все още играе ключова роля в търговията с диаманти с Русия.

Между другото ще отбележа, че в края на миналата година делът на Руската федерация в световния БВП, изчислен по паритета на покупателната способност на рублата, според оценките на МВФ, възлиза на скромната сума от 3,07%. А делът на Русия в световния износ през 2020 г. според Световната банка е бил само 1,78%, делът в световния внос е бил 1,46%.Въпреки това има доста широк набор от стоки, за които делът на Русия в световния износ е многократно по-голям в световната икономика и търговията като цяло.

Авторите намекват, че Москва в крайна сметка може да наложи свои контрасанкции върху доста широк спектър от стоки. Материалът съдържа таблица с такива стоки, посочваща дела на Русия в световния износ (до 24 февруари, в %): азбест - 60; чугун - 28; ядрени реактори - 26; желязоредуциращи продукти - 24; ленено семе - 20; необработен никел (суров никел) - 20; пшеница - 20; никелови слитъци - 19; железни полуфабрикати (полуготово желязо) - 19; масла от семена - 18; жп вагони - 17; платина - 17; амоняк - 16; въглищни брикети - 15; кафяви въглища - 15; калиеви торове - 14; смесени минерални или химически торове - 13; въглерод - 13; асфалтови смеси - 13 процента.

Следват доста голям брой стоки, за които делът е 12 на сто: слънчогледово семе; радиоактивни химикали; ечемик; други (различни от изброените по-горе); сурово масло; азотни торове.

Следващата група стоки с дял от 11 на сто: дървен материал; алуминиева тел; замразена риба; калциеви фосфати; рафинирана мед; сяра. Списъкът на руските стоки, които са в голямо търсене на световния пазар, е дълъг, не го възпроизвеждам изцяло.

Може би най-интересната част от материала, публикуван в The New York Times, са цифрите, които отразяват промените в търговията на Руската федерация с другите страни след 24 февруари. Тези цифри са средни месечни стойности на търговията, износа и вноса. До 24 февруари основните търговски партньори на Русия бяха Китай и Германия. Средномесечният оборот на търговията с тях беше 9,2 и 5,0 млрд. долара.А какво се случи след началото на СВO?

По заповед на Вашингтон редица страни рязко намалиха износа за Русия, прекъсвайки доставките на жизненоважни за страната ни стоки. Редица държави започнаха да намаляват вноса от Русия. На първо място физическите обеми на вноса. Но поради рязкото покачване на цените на енергията и някои други стоки, намаляването на разходите често не се случва.

Проучването посочва страните, които са постигнали общо намаление на търговията с Руската федерация след 24 февруари (намаляване на месечните обеми на търговия спрямо средните стойности преди 24 февруари,%): САЩ - 35; Швеция - 76; Великобритания - 79; Германия - 3; Южна Корея - 17.

В същото време значителен брой страни са увеличили търговския си оборот с Русия след 24 февруари (%): Индия - 310; Турция - 198; Бразилия - 106; Китай - 64. Това са страни, които не са включени в списъка на "неприятелските държави". Но има и страни от групата „недружелюбни“ (%): Белгия - 81; Испания - 57; Япония - 13 и т.н.

Основната причина за увеличаването на търговския оборот е рязкото увеличение на стойността на руския износ, предимно доставките на петрол и природен газ. Ето ръста на руския износ след 24 февруари за отделните страни (%): Индия - 430; Турция - 213; Китай - 98; Холандия - 74; Германия - 38.

Почти всички страни от „недружелюбната“ група намалиха доставките на стоки за Русия след 24 февруари (%): САЩ – 84; Великобритания - 71; Германия - 51; Холандия - 52; Испания - 44; Япония - 42; Южна Корея - 43 и т.н. Има обаче намаления от някои страни, които смятаме за "приятелски". Така Индия намали доставките за Русия с 19%.

Увеличение на доставките на стоки за Русия след 24 февруари се наблюдава от две страни (%): Китай - 24; Турция - 113.

Като цяло след 24 февруари традиционната разлика между руския износ и внос се разшири още повече. Тук ще се позова на данните на Банката на Русия. И така, според резултатите от първото тримесечие износът на Руската федерация възлиза на 168,1 милиарда долара, а вносът - 88,8 милиарда, а според резултатите от второто тримесечие цифрите са съответно 162,2 милиарда и 71,9 милиарда долара. За третото тримесечие съответно 159,6 млрд. и 84,6 млрд. долара

Превишението на износа над вноса според резултатите от трите тримесечия е почти двойно. Цифрите по-горе показват, че нетните валутни приходи от външната търговия на страната (приходи от износ минус разходи за внос) за периода от януари до септември тази година включително възлизат на $238,0 млрд. За сравнение: тази цифра за трите тримесечия на м.г. година се равнява на $107,9 млрд. Ако тенденцията се запази, профицитът на руската външна търговия може да надхвърли летвата от 300 млрд. долара.

Авторите на американско изследване за външната търговия на Русия смятат, че гигантските количества излишна чуждестранна валута от износа са мощен източник на финансиране за военните дейности на Русия в Украйна. Обаче не е така. Лъвският дял от валутните приходи не работят за Русия.

Част от постъпленията се натрупват в руската финансова и банкова система и лежат там, оставайки под Дамоклевия меч на нови „замразявания“, които в крайна сметка ще завършат с конфискация. Друга (и, очевидно, голяма) част от валутните постъпления са извън Русия и са поставени във финансовите и банкови системи на други страни, предимно „неприятелски“. Следователно работят срещу Русия.

Друго потвърждение за финансовия глад в страната е проектът на федералния бюджет на Руската федерация за 2023 г. Той е много ограничен в разходите по много позиции, дори за някои военни разходи. И целият бюджет беше сведен до дефицит от 2% от БВП на страната.

Връщайки се към изследването на The New York Times, отбелязвам, че неговите автори очакват „валутният празник“, който Русия преживява през 2022 г., да приключи през следващата година. Съгласен съм с тази прогноза.

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.comСтани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели