/Поглед.инфо/ В средата на юни във Владивосток ще се проведат редица важни международни събития под егидата на „Единна Русия“, някои от които ще съвпаднат с руското председателство на БРИКС тази година. Всички те ще бъдат продължение на традицията на социално-политическото сътрудничество, насочено към изграждането на полицентричен и справедлив световен ред чрез истинска демократизация на съществуващите механизми на глобално управление.

Такава съвместна работа днес става особено актуална, наистина жизненоважна. Логиката ѝ е продиктувана от самия ход на човешкото развитие. Все повече страни на планетата изразяват желанието си да живеят в глобална общност, освободена от наследството на колониалната система и основана на принципите на приобщаващ мултилатерализъм, суверенно равенство, мирно съжителство и взаимно уважение между страни с различни политически и социални системи . Още една важна стъпка към тази цел предстои да бъде направена тези дни.

Бих искал да се спра на някои важни теми, които, сигурен съм, ще бъдат активно обсъждани по време на предстоящите дискусии.

Неоколониализмът: стари заплахи в нови времена

През февруари 2024 г. в Москва се проведе Форум на привържениците на борбата срещу съвременните практики на неоколониализма - „За свободата на нациите!”, организиран от партия „Единна Русия“. В него участваха около 200 представители от над 50 страни от цял свят. Основният резултат от форума беше създаването на глобално анти-неоколониално движение „За свободата на нациите!“, което ще се стреми да изкорени съвременните практики на експлоатация и хегемония.

Срещата ясно показа: настъпил е моментът за радикално засилване на взаимодействието на всички прогресивни сили в борбата срещу неоколониализма, който пречи на много страни да поемат по пътя на устойчивото и справедливо развитие. Това е дългогодишен и сложен проблем, чието решаване изисква специален подход и най-вече общи усилия.

Човечеството се е сблъсквало с неоколониални практики в продължение на дълъг исторически период. Самият термин „неоколониализъм“ се наложи твърдо в употреба в средата на миналия век, за да обозначи курса, поет от бившите метрополии, за ограничаване на развитието на младите нации, едва спечелили формална независимост, и за компенсиране на собствените им щети, причинени като резултат от деколонизацията.

Имаше безцеремонна намеса в делата на независимите държави и, за съжаление, продължава под различни форми. Колкото и да е решено човечеството да изкорени неоколониализма, западният свят отчаяно ще му се съпротивлява.

Тя ще действа в условията на преход от изолиран, национален - към глобален неоколониализъм. Тоест система от неравнопоставени икономически и политически отношения, наложена от западните страни на останалия свят, основана на тяхната военна мощ, дейността на западния капитал, международните финансови организации и ТНК. Бившите метрополии страстно желаят да продължат да паразитират в зависимите от тях държави, за да си осигурят собствен комфорт чрез унижаване и потискане на другите. Само че този път – с по-усъвършенствани средства и методи. В това няма нищо ново. Consuetude est altera natura („Навикът е втора природа“), както гласи известната латинска поговорка.

Ще дам само няколко цифри, които красноречиво характеризират политическата съставка на неоколониализма. Според експертите (забелязвам, американски, въпреки цялата им пристрастност), от 1946 до 2000 г. САЩ са се намесвали в изборните процеси в други страни повече от 80 пъти. От 1945 г. насам има над 50 опита за преврат и военни намеси

Един от най-важните инструменти за прилагане на такъв курс на неометрополия бяха едностранните санкции, които противоречат на международното право. От 174 случая на прилагане на ограничителни мерки през 20 век, 109 са инициирани от Съединените щати и те постигнаха промяна в политическия курс в нежелани държави в 80 случая. Америка се превърна по същество в глобална санкционна неометрополия. В своята дейност Вашингтон активно прилага не само първични, но и (с оглед на принципа на екстериториалната юрисдикция) вторични санкции, като се стреми да подкопае външната и търговско-икономическата политика на трети страни, като по този начин открито нарушава техния суверенитет.

Няколко примера за последиците от незаконни ограничителни мерки от този вид. Общите щети за кубинската икономика от наложеното през 1960 г. ембарго към октомври 2023 г. възлизат на 159,8 млрд. долара. По време на едностранните ограничения срещу Иран през 1984-2000 г. средната годишна цена на санкциите беше 80 милиона долара. За 7 години от началото на санкциите, наложени на Венецуела през 2015 г., загубата на БВП на тази латиноамериканска държава, както заяви нейният президент Мадуро през януари 2024 г. в годишното си обръщение към нация, достигна 642 милиарда долара. Мадуро нарече американските санкции икономически геноцид.

Действайки по този начин, Съединените щати грубо игнорират решението от 1927 г. на Постоянния съд по международно право, което подчертава значението на зачитането на суверенитета на друга държава в контекста на юрисдикцията и отбелязва, че „първото и основно ограничение, наложено от международни закон за държава е, че ако няма разрешително правило, предвиждащо друго, държавата не може да упражнява правомощията си под никаква форма на територията на друга държава. Америка прави същото по отношение на Декларацията на Общото събрание на ООН от 1965 г. относно недопустимостта на намесата във вътрешните работи на държавите, Декларацията на Общото събрание на ООН от 1970 г. относно принципите на международното право относно приятелските отношения и сътрудничеството между държавите, както и Резолюция 27 на Съвета на ООН по правата на човека относно противоречието на едностранните принудителни мерки с международното право, международното хуманитарно право и Устава на ООН. Опитите на Вашингтон да оправдае своите агресивни и нерегламентирани действия с широко тълкуване на принципа на териториалност не издържат на критика.

В този контекст съдия Джордж Майер отбеляза тенденцията на САЩ „да правят преувеличени твърдения, че вторичните санкции могат да бъдат оправдани от принципите на защита на юрисдикцията или доктрината за последствията, дори ако тези мерки се превърнат в контрамерки... поведение, което се случва в далечни страни и няма реални изгледи да застраши сигурността или да причини значителни последствия за Съединените щати."

Всъщност говорим за опити за унищожаване на цели държави и дори за квазигеноцид. Организаторите им обаче не понесли никаква отговорност.

Западните страни винаги са били обсебени не само от идеята да получат политически контрол над останалия свят, за да доминират на международната арена. Още през втората половина на ХХ век икономисти от редица страни в Латинска Америка и Европа - Р. Пребиш (Аржентина), Т. душ Сантуш и Ф. Кардосо (Бразилия), А. Франк (Германия), Р. Мирдал (Швеция) - формулира теорията за зависимото развитие, която доказва наличието на пряка връзка между изоставането на третия свят и развитието на световната капиталистическа икономическа система. В своите трудове те убедително потвърдиха, че експлоатацията на слаборазвитите страни от високоразвитите страни е огромна пречка за прогреса на човечеството. Нагледна илюстрация: според изчисленията, Западът за периода от 1960 до 2018 г. изпомпва над 62 трилиона долара суровини само от Глобалния юг

Още един пример по тази тема, с проекция за наши дни. Прилагането на външната политика на Дьо Гол, основаваща се на доктрината за национална независимост и величие на Франция, включително известния демарш на оттеглянето на Париж от военната организация на НАТО през 1966 г., не може да бъде постигнато без получаване на достъп до почти безплатно изпомпвани ресурси на френскоговорящите африкански страни.

Французите успяха да постигнат това, което искаха, като наложиха на държавите от Франция парична и финансова система, напълно зависима от нео-метрополията, контролирана от Петата република чрез емитирането на ЦФА франка - елемент на „монетарния неоколониализъм ” от страна на френските власти, което им позволи да контролират икономическата политика на африканските страни. Въпреки факта, че Франция премина към еврото преди повече от 20 години, тя все още запазва лидерството във валутната зона на франка (14 западноафрикански държави все още печатат ЦФА франка, който е строго обвързан с единната европейска валута, за плащания). Както отбелязват съвременните африкански изследователи, използването на тази парична единица лишава техните държави от възможността да използват вътрешни пари и финанси за собственото си развитие без външни ограничения, а също така се превръща в пречка за изразяването на икономически и паричен суверенитет. Ето защо продължаването на неоколониалното валутно поробване е жизненоважно за сегашния нео-наполеон от Елисейския дворец, който непрекъснато се провъзгласява за привърженик на идеите на Шарл дьо Гол. Определено няма да може да се рамине без това. Това означава, че Париж ще се опита да запази скритото си валутно присъствие в Африка възможно най-дълго.

За да запази геополитическото си присъствие в различни региони на света, Западът активно използва механизмите на „дълговия неоколониализъм“. Един от теоретиците на панафриканизма, виден държавник на Буркина Фасо, Томас Санкара, предупреди за тази опасност още през 1987 г.: „Дългът е неоколониализъм, в който колониалистите се превърнаха в „технически помощници“. Това е умело планирано завладяване на Африка. Наистина не може да се говори за истинска свобода на една страна, ако тя не е икономически независима и е обречена да взема решения въз основа на мнението на своите кредитори.

Неометрополиите (главно чрез финансови институции под техен контрол) активно се възползват от сложната социално-икономическа ситуация на много страни от Глобалния юг, за да ги насърчат да отпускат заеми при лихвени проценти, които са завишени в сравнение със страните от „златния милиард“ ”. Според Групата на ООН за глобален отговор на продоволствената, енергийната и финансовата криза за страните от Азия и Океания те са средно 6,5%, Латинска Америка и Карибите - 7,7%, Африка - 11,6%, докато за Германия е 1,5 % и САЩ е 3,1%.

И може би нищо не говори толкова красноречиво за сериозността на проблема, колкото следният факт: в 45 страни разходите за обслужване на външния дълг надвишават разходите за здравеопазване. С други думи, много нации са принудени да пожертват приличен стандарт на живот за своите граждани и дори бъдещето си, за да задоволят апетитите на безмилостните лихвари.

Неоколониалистите също доброволно печелят от предоставянето на хуманитарна помощ, без да имат угризения на съвестта, като отнемат последното парче хляб от бедните страни. Да вземем например ситуацията с разпределението на украинско зърно в рамките на Черноморската инициатива, която беше предложена в интерес на недостигащите храна страни в Африка и Азия. В резултат най-бедните страни са получили само около 3% от общото предлагане от 32,8 милиона тона.

Неометрополиите няма да спрат дотук. Те възнамеряват да контролират не само портфейлите и здравето, но и начина на мислене на жителите на останалия свят. За съжаление, те достигат и до съвкупността от изкристализирали през вековете морални норми и правила на поведение. Световните религии също попаднаха под валяка на перверзията. Вашингтон и неговите сателити полагат значителни усилия да прекроят основните елементи на християнството и исляма в своя полза и след това натрапчиво да ги разпространяват под прикритието на „модернизирани учения“ по целия свят. Тоест, те напълно използват религиозни неоколониални практики, за да въвлекат милиони хора в своите новомодни извратени вярвания. Основното, което се опитват да постигнат, е да прекъснат връзката между поколенията, в чието формиране важна роля играят традиционните вярвания.

Сериозна опасност представляват и различните форми на идеологическа колонизация. Според папа Франциск те комбинират „икономическата помощ с налагането на чужди форми на мислене върху други култури, отваряйки пътя към насилствена конфронтация“. Трудно е да не се съгласим с думите му, че „поробването и ограбването на народите чрез сила и културно и политическо проникване е престъпление“, и неговия призив да се сложи край на неоколониалните практики и проявите на расизъм и социална сегрегация, произтичаща от тях възможно най-скоро.

Неоколониалното съзнание сред западняците винаги ще надделява над истината – това е аксиома, от която трябва да изхождаме. Има много примери за това. Днес Холандия сериозно обмисля идеята да оттегли официалното извинение, поднесено от правителството на кралството през 2022 г. за холандските военни престъпления срещу местното население в Индонезия по време на Войната за независимост в тази страна през 1945-1949 г. Правата на човека са само за елита. За всички останали – опити за оправдаване на кървавата история на Холандската Източна Индия.

Великобритания продължава да играе активна роля в пропагандирането на неоколониалните практики. Печелил в продължение на векове чрез източване на ресурси от многобройните си отвъдморски колонии, днес Лондон се опитва да се възползва от политическите „бомби със закъснител“, заложени в миналото. По-специално, като налага собствената си правна система на много страни, Великобритания налага използването на своите съдебни инструменти, вярвайки, че почти всички производства в света попадат под нейна юрисдикция. Фактическата инвазия на други правосъдни системи се оправдава с предполагаемата универсалност на английското право, безпристрастността и високия професионализъм на островните адвокати. Което, разбира се, е много далеч от истината. По този начин британците ще трябва да бъдат отвикнати от практиката на „правен неоколониализъм“ за известно време, като повишат ефективността на националните съдебни системи и създадат независими международни правосъдни органи.

Подривната дейност на неометрополиите е насочена и към реколонизация на отделни страни в Латинска Америка, Азия и Африка с цел установяване на контрол върху техните природни ресурси, особено над т.нар. критични минерали. Фокусът е върху свободния достъп до находищата на литий, графит, никел, кобалт и редки земни метали, които са толкова необходими за прехода към нисковъглеродна енергия. Под прикритието на загриженост за околната среда и борбата с изменението на климата, наративите за „зелен/климатичен неоколониализъм“, които са от полза за „колективния Запад“, де факто се насърчават. Богатите страни принуждават държавите от Глобалния Юг да предприемат прибързани и зле пресметнати мерки за „запазване на природата“, абсолютно без да вземат предвид традициите и структурите, които са се развили в продължение на векове в областта на селското стопанство, използването на водата и почвите. Нашите партньори директно посочват методите на „регулаторния империализъм“ (де факто неоколониализъм), използвани в тази област, включително по въпроса за обезлесяването и други важни въпроси.

За да съхрани своето „елитно“ (и да го наричаме с истинските им имена – паразитно) съществуване, наричаният „златен милиард“ не пренебрегва нищо. Стига се до изкуствено създаване на икономически кризи. Той продължава да забавя отпускането на заеми чрез глобални институции за развитие и да предоставя подкрепа на прозападните опозиционни партии. В същото време Западът усърдно имитира диалог на взаимно уважение, опитвайки се да създаде благоприятен международен фон за себе си. По-конкретно, в тази светлина е представена на обществеността американската инициатива „Партньорство за атлантическо сътрудничество“, стартирана от Блинкен през септември 2023 г. Тя е създадена по такъв начин, че да увлече възможно най-много държави западното крайбрежие на Африка в него, колкото е възможно. С помощта на такива псевдодемократични формати Вашингтон и неговите сателити се опитват по някакъв начин да засилят своето забележимо колебливо влияние, да издърпат континенталните страни към глобалния западен дневен ред и да навредят на връзките ни с африканските партньори.

Към това се цели и т.нар. Планът на Матей, представен в края на срещата на върха Италия-Африка в началото на тази година. Иронията е, че амбициозният (на хартия) проект за размяна на природните ресурси на Африка срещу италиански заеми с обща инвестиция от 5,5 милиарда евро е типичен пример за „приятелски неоколониализъм“, когато изпомпването на евтини суровини за европейската индустрия е облечено в различни пиар кампании. Тъй като икономиките на страните-членки на ЕС пропадат, ще има все повече и повече такива безскрупулни опити за „тунингован колониализъм“.

Разбира се, неометрополиите не пренебрегват сферата на информационните технологии - още повече, че в момента те до голяма степен определят траекторията на човешкото развитие. Задачата на неоколониалистите тук не е оригинална: да увеличат „дигиталната пропаст“ между себе си и останалия свят, да консолидират монопола на собствените си ИТ корпорации. Да лишат гласа на тези, чиито възгледи противоречат на прозападните насоки. Раул Кастро и Али Хаменей вече станаха жертви на цензура. Аз самият трябваше да се сблъскам с подобна дискриминация: социалната мрежа „Туитър“ през 2023 г. ограничи показването на една от моите публикации. Блокирането на профили беше представено като отговор на „нарушения на вътрешни политики“. В същото време например американският сенатор Линдзи Греъм, който призова чрез страницата си във „Фейсбук“ да унищожат иранската нефтопреработвателна индустрия, не предизвика толкова голям интерес от страна на “полицията на морала” „Мета“. Подобен парадокс не може да се обясни с нищо друго освен с проява двойни неоколониални стандарти.

Неоколониализмът по границите на Русия

Дълги години беше общоприето, че неоколониализмът във всичките му грозни проявления съществува някъде далеч - в Африка, Азия или Латинска Америка. В действителност обаче това не е така. Амбициите на новите метрополии нямат граници – нито икономически, нито политически. А самите неоколониалисти не желаят да зачитат добре познатите стратегически граници на други държави.

Трябва да признаем: неоколониализмът отдавна се доближи до границите на страната ни. Първата стъпка в тази посока беше да се получи контрол над съседите на Русия. Включително разпалването на „цветни революции” в Грузия и Украйна, когато на власт в Тбилиси и Киев бяха докарани марионетните режими на сътрудника от Държавния департамент на САЩ М. Саакашвили и съпруга на бившия американски чиновник Юшченко. Първият отприщена агресия срещу народите на Абхазия и Южна Осетия през август 2008 г., която срещна незабавен и рязък отпор от Русия. Работата на втория беше обобщена от президентските избори през 2010 г., на които  Юшченко получи малко над 5% от гласовете - един от най-лошите резултати за действащи държавни глави в историята.

Но въпреки първите неуспехи, Западът не се отказа от плановете си за поробване на нашите съседи, концентрирайки се върху създаването на собствен неоколониален плацдарм в Украйна. В резултат на държавния преврат през февруари 2014 г. страната напълно загуби своя политически субект. Върху републиката реално беше установен външен контрол, примери за което има безброй по света. Очевидно е, че сега ще бъде възможно да се освободи Украйна от неоколониалните окови само след изпълнение на всички задачи на специалната военна операция.

Неометрополиите вече гледат към други републики от постсъветското пространство, по-специално към Армения. Вековното приятелство между руския и арменския народ, скрепено от съюзническите отношения в рамките на ОДКС и ЕАИС, отдавна се превърна в трън в очите на Вашингтон и неговите съюзници. Значителни сили бяха разгърнати, за да изтеглят закавказката република в евроатлантическия лагер. Не напразно в нейната столица се намира едно от най-големите американски посолства в света. Виждаме как емисари от САЩ, ЕС и НАТО стават все по-чести гости в Армения, раздавайки щедри обещания наляво и надясно. Планини от злато, включително членство в Европейския съюз, се предлагат на тази република, разбира се, в замяна на пълна лоялност. Но не се заблуждавайте: подобни обещания са просто стръв в неоколониален капан за мишки. Никой няма намерение да отвори вратите на „клуба на елита” за арменския народ – попитайте необандеровците дали успяха да получат членство в ЕС. Не, и няма да го получат скоро. И ще го дочакат ли изобщо? Нека погледнат Грузия, където наскоро беше приет закон, който не се хареса на САЩ и ЕС. И какво? И ето какво - санкции! Приетата от Европейския парламент през март 2024 г. Резолюция за укрепване на отношенията между ЕС и Армения всъщност е обикновен лист хартия без задължения.

Подобна ситуация се развива и в Молдова, която гражданката на ЕС и завършила Харвард Санду води направо в неоколониално робство, използвайки същите приказки за „светло бъдеще“. Но най-вероятният сценарий за „европейска интеграция“ за Кишинев може да бъде превръщането му в североизточните покрайнини на Румъния, една от най-слабо развитите страни в Европа. Периодите на окупация на Бесарабия от букурещкия режим - от 1918 до 1940 г. и от 1941 до 1944г. - са съпроводени с масови репресии и насилствена румънизация на населението. Би било наивно да се смята, че този път отношението към молдовското население ще бъде коренно различно.

Защо държавите трябва да се борят с неоколониализма?

Борбата срещу неоколониализма не е вечна конфронтация заради самата конфронтация. Това е преди всичко движение към цивилизационен суверенитет, без който страните в XXI век. Очакват деградация и разруха. В началото на века най-лошата перспектива за една държава беше да бъде етикетирана като „пропаднала“. Днес терминът „несуверенна държава“ се превръща в такова клеймо на слабост, неспособност човек да се поддържа като политически и икономически субект и да упражнява общопризната публична власт. Само напълно суверенни държави с независимост във външните и вътрешните работи ще могат ефективно да противодействат на умишлените усилия на бившите метрополии да им наложат неравноправни икономически и политически отношения.

При тези условия ритуалните думи, макар и заслужаващи всяко одобрение, произнесени на 21 март, Международния ден за премахване на расовата дискриминация, явно не са достатъчни. Необходимо е решително и последователно въвеждане на подходящи анти-неоколониални разкази в обществения дневен ред.

Убеден съм, че в наше време са създадени всички предпоставки за консолидирането на широка група от съмишленици, които са за завършване на процеса на деколонизация и са против неоколониалните практики. Именно тя би могла да работи за разработването на междудържавен механизъм за консултации, който да обедини национални комисии за изчисляване на щетите и установяване на фактите за престъпления от колониалния период.

Друг дългогодишен, но неотложен проблем е завършването на процеса на деколонизация, започнал през XX век. Нека ви напомня, че според списъка на съответния специален комитет на ООН 10 „несамоуправляващи се територии“ продължават да се държат от Великобритания, 3 от САЩ, 2 от Франция и 1 от Нова Зеландия. Необходимо е да се обединят усилията на страните от Глобалния Юг, за да могат изкуствено запазените „фрагменти“ от бившето величие на западните империи, останали след разпадането на колониалната система през 60-70-те години на ХХ век, да постигнат истинска независимост.

Също толкова важно е, че при решаването на стоящите пред него мащабни задачи Движението „За свобода на народите!” не се затвори в себе си, а беше готов да обедини усилията си в различни формати с глобални и регионални структури, включително БРИКС и ШОС. Например чрез прилагането на антинеоколониални инициативи, свързани с осигуряването на финансовата сигурност на развиващите се страни, пълноценна реформа на Международния валутен фонд и Световната банка. Това е в съответствие с идеите за финансова независимост, насърчавани в рамките на БРИКС.

На преден план трябва да излезе дейността по изследване на престъпленията на колониализма, които нямат давност. Необходимо е да се работи за създаването в ООН на единна публична база данни (регистър) на престъпленията от колониалния период, както и на съвременните неоколониални практики. Да се разработи скала, която позволява оценка на щетите от военни престъпления, извършени на тяхна територия.

Трябва да ударим това, което е най-скъпо на неоколонизаторите – портфейлите им, които се пълнят до голяма степен от експлоатацията на останалия свят. Ние изхождаме от факта, че изплащането на обезщетения на жертвите на неоколониалните практики трябва да се извършва въз основа на ясни, правно проверени и обосновани доказателства. Освен политическа и дипломатическа е необходима и ясна правна оценка на тяхната дейност.

Нашите партньори вече работят в тази посока. През 2014 г. 15 членове на Карибската общност приеха план от 10 точки, за да осигурят справедливост. Много от неговите разпоредби са именно основата за изчисляване на колониалните щети. И през ноември 2023 г. в Гана, родината на един от изключителните лидери на африканското националноосвободително движение, Кваме Нкрума, под егидата на Африканския съюз, се проведе първата международна конференция за компенсиране на щетите, причинени от неоколонизатори към народите на Черния континент. Като се има предвид, че търговците на роби са отвели повече от 12 милиона души от Африка, репарациите за трансатлантическата търговия с роби могат да възлизат на поне 100 трилиона долара.

„Златният милиард” ще трябва да остърже дъното на бурето, за да плати за греховете от миналото. Държавите и частните компании, прекарали десетилетия в трансатлантическата търговия с роби, трябва да имат смелостта да направят нещо повече от това да плащат на думи историческите несправедливости и системния расизъм срещу африканците. Ако се задълбочите в историята на сливанията и придобиванията на съвременни финансови групи, компании, специализирани в предоставянето на банкови и застрахователни услуги, е очевидно: много от тях датират от XVIII-XIX век. Това означава, че те също са направили своя капитал, като бъркали колониалните отпадъчни води. Именно те трябва да плащат сметките и да предвидят съответните разходни позиции в бюджетите си.

В тази връзка идеята за компенсаторна справедливост, издигната от страни, засегнати от колониалното иго, заслужава специално внимание. Говорим по-специално за инициативата, представена от втория постоянен форум на ООН за хората от африкански произход, за създаване на специализиран международен трибунал в рамките на ООН, чиято дейност трябва да се извършва в тясно сътрудничество.

Пожелаваме успех на нашите колеги от Африка и Латинска Америка по този път. Техният успех, включително установяването на антиколониален Нюрнберг, ще бъде важна стъпка към загубата на доминиращата позиция на Глобалния Север и към формирането на многополюсен и справедлив световен ред.

Какъв би бил свят, свободен от неоколониални практики?

Днес е ясно, че бъдещето е на силни, идеологически цялостни, безконфликтни регионални структури, доказали своята жизнеспособност. В техните рамки взаимното разбирателство и доверие на участниците е по-високо, отколкото между велики сили в планетарен мащаб. Именно такива организации и съюзи ще се превърнат в двигатели на растежа, независими центрове на глобално развитие със собствен глобален дневен ред. Те ще поемат лидерска роля в процесите на окончателно разбиване на неоколониалните схеми за контрол и ще дадат надежда за по-добро бъдеще на стотици милиони хора на Земята.

Един от начините за решаване на проблемите за премахване на социално-икономическите прояви на неоколониализма може да бъде засилване на координацията на подходите на страните от световното мнозинство за формирането на напълно нова система на международни отношения, основана на принципите на уважение и добронамерена ненамеса. Разрешаването на тези проблеми е въпрос на много близко бъдеще.

Многополюсната глобализация, която бързо заменя моноцентричния западен универсализъм, пълен с несправедливост, включва създаването на напълно нова парадигма на диалог. Още повече, че основите му вече са положени. В годината на руското председателство на БРИКС е особено радостно да се отбележи, че страната ни е решена да продължи да изпълнява разпоредбите на Йоханесбургската декларация  „БРИКС и Африка: партньорство за съвместен ускорен растеж, устойчиво развитие и приобщаващ мултилатерализъм“, приета на срещата в Южна Африка през август 2023 г. Надяваме се, че чрез съвместни усилия с нашите партньори ще бъдат създадени предпоставки за издигане на сътрудничеството във формата БРИКС-Африкански съюз на ново качествено ниво, основано на повишаване на ролята на БРИКС в мирния разрешаване на конфликти и гарантиране на спазването на международното право. Перспективно изглежда и развитието на взаимодействието между Африканската зона за свободна търговия и ЕАИС, както и други подобни формати в търговско-икономическата сфера.

Особено внимание ще бъде насочено към постепенния преход от традиционните схеми за разпределяне на чуждестранна помощ по междуправителствени линии с използване на средства, разпределени от страните чрез ООН, МВФ, МБВР, към нов тип международно сътрудничество за насърчаване на развитието на многостранна основа. И разбира се, с по-широкото използване на частния капитал и привличането на средства от неконфронтационни структури, които се ползват с доверието на страните от Глобалния юг, включително Новата банка за развитие.

Динамичното развитие на подобни геополитически процеси е особено очевидно на фона на провалените опити на евроатлантиците да формират нова система на отношения с Глобалния Юг. По-голямата част от нашите стратегически опоненти са загубили своя вековен талант за изграждане на положителен образ на бъдещето. Опитите на някои разумни западни политици да разберат подходите на настоящите нововъзникващи центрове на сила (а „малките“ играчи просто не съществуват на картата в момента, колкото и някой да иска да продължи да класира държавите по важност) се натъкват на традиционната арогантност на тежката бюрокрация във Вашингтон и Брюксел. Арогантността, идеологическият догматизъм и самодоволството не позволяват на Запада да следи скоростта на настъпващите промени, да осъзнае новата роля и място на не развиващите се, а развитите и силни страни в променящия се свят. Резултатът е дълбок шок от „неочакваното“ нежелание на Глобалния Юг да последва стъпките на „формулата на Зеленски“, да скъса дългосрочните връзки с Русия, да се присъедини към санкционната вакханалия, насърчавана от Белия дом и неговите сателити, и си затварят очите за поредното влошаване на ситуацията в Близкия изток. Антинеоколониалната реторика става все по-силна. Самият западен либерален модел загуби своята привлекателност.

Един полицентричен световен ред, който черпи силата си от многообразието, а не от неоколониалната догма, ще бъде прагматичен. Ключът към икономическата стабилност ще бъде диверсификацията на връзките, запазването на свободата на маневриране в контактите между макрорегионите в духа на философията на Движението на необвързаните държави. Убеден съм, че този формат, основан „за растеж“ от изключителни държавници Дж. Неру, Г.А. Насър, Сукарно и И. Броз Тито през ХХ век под една или друга форма ще намерят втори живот в настоящия век. Сред перспективните направления е не само широкото разпространение на принципите на мирното съвместно съществуване и отказ от военно-блокова конфронтация в новата постнеоколониална епоха, но и възможното изпълване на самото Движение с ново специфично съдържание, включително чрез установяване на негово междудържавно измерение.

За свободата на народите!

Без съмнение посочените процеси приближават формирането на нов световен ред, където няма място за санкции, експлоатация и лъжи. Добре познатият принцип за единство в многообразието, използван в много сфери на нашия живот, благодарение на антинеоколониалното движение, трябва да придобие нов смисъл и най-накрая да намери приложение в цялата система на международни отношения.

Ето защо Движението "За свобода на народите", инициирано от "Единна Русия" въз основа на дългогодишните традиции на СССР в борбата срещу колониализма и неговите последици, е най-важната стъпка към консолидацията на народите по света в борбата срещу неоколониалистите.

Актуалността на новото Движение се доказва и от яростното отхвърляне, с което се прие появата му на Запад. Далеч преди учредителното събрание започна бурна дейност за осуетяване на бъдещото събрание. Неоколониалистите използваха почти целия арсенал от мерки за натиск върху нашите партньори, търсейки техния отказ от участие във форума. Използвани са както щедри обещания за финансова и икономическа помощ, така и открити заплахи за прилагане на различни ограничителни мерки. Съединените щати дори не пренебрегнаха директните забрани: участниците в събитието нямаха право да използват американското въздушно пространство, за да пътуват до Москва. Всички тези опити обаче не постигнаха целта си и срещата в руската столица се проведе успешно.

В резултат на форума единодушно беше приет документ, отразяващ актуални и важни аспекти на противодействието на неоколониалните практики в глобален мащаб. Ние също се съгласихме да установим политически, икономически и културни връзки между страните от световното мнозинство и съвместно да се противопоставим на практиките на намеса в делата на суверенни държави, фалшифициране на историята, ксенофобия, расизъм и неонацизъм.

През юни във Владивосток ще направим още една крачка към един нов, справедлив свят - ще проведем учредително заседание на Постоянния комитет на антинеоколониалното движение „За свободата на народите!“ и ще обсъдим практически начини за реализиране на съвместни инициативи да дадем на нашия свят справедливо бъдеще.

Превод: В. Сергеев