/Поглед.инфо/ Богатата на култура провинция Шанси разкри две изложби с драконови артефакти, предлагайки на посетителите възможност да изследват еволюцията на драконовите мотиви. В изложбите са показани стотици артефакти, които хвърлят светлина върху корените на китайската цивилизация.

В Археологическия музей на Шанси са показани над 130 артефакта, свързани с дракони, обхващащи времето от праисторията (4000 години назад) до династията Цин (1644-1911). Изложбата тук е разделена на три части, които систематично представят историческата еволюция на изображенията на драконите.

Археологическите открития разкриват, че от праисторически времена до династиите Шан (1600-1046 г. пр. н. е.) и Западна Джоу (1046-771 г. пр. н. е.) драконовите мотиви са претърпели трансформация от изобразителни в абстрактни. Формите и моделите постепенно се стандартизират и намират широко приложение в украсата на бронзови и нефритени артефакти.

По време на династиите Цин (221-207 г. пр. н. е.) и Хан (202 г. пр. н. е.-220 г. сл. н. е.) мотивът на дракона приема основна форма, служейки като шаблон за последващи вариации и придобивайки по-богати културни конотации. Това не само дава представа за произхода на китайската цивилизация, но също така разкрива пътя на развитие на китайската култура.

Едновременно с това в музея Шанси беше открита друга изложба на драконова тематика, в която е показана плоча с рисуван дракон, открита от археологическия обект Таоси в окръг Сянфен на Линфен, провинция Шанси. Тази плоча изобразява "фигура на дракон" от китайската праистория.

Върху вътрешната стена на плочата от Таоси е нарисуван червен навит дракон със змиеподобни люспи, квадратна глава и голяма уста с дълъг език. Вътре в устата му има сноп от зърна, символизиращи хубавото време, националния просперитет и благосъстоянието на хората.