/Поглед.инфо/ Зам.кметът на Велико Търново Нейко Генчев ще представи България на Форума на кметовете по време на Третото международно изложение Китай-ЦИЕ. Темата на третото издание е „Задълбочаване на практическото сътрудничество към бъдещето”, а в рамките на българското участие, десет-членна делегация от представители на туристическия сектор и организирана от ККЦ в София, с подкрепата на Министерството на туризма, ще представи възможностите на България като интересна и престижна туристическа дестинация и ще вземе участие в няколко специализирани международни форума.

Непосредствено преди отпътуването на делегацията, зам.кметът на Велико Търново отговори на няколко въпроса, специално за КМГ. „Това изложение е едно от най-важните събития в контекста на разширяване сътрудничеството между Китай и държавите от Централна и Източна Европа, изложение, което се провежда след тригодишно прекъсване, поради пандемичната обстановка. И затова очакванията от него не са малко – както за България, и останалите страни от ЦИЕ, така и за Китай”, категоричен е той, и обяснява, че съществен елемент от третото издание на експото в Нинбо е провеждането на няколко специализирани форума. Българските представители на туристическия бизнес ще участват в Туристическия форум и ще представят възможностите на страната като туристическа дестинация и различните забележителности, които могат да се посетят. Специално онлайн приветствие ще има от зам.министъра на туризма на Република България, ще бъдат представени и много документални филми за страната. Ще има и специален панел, свързан с 10-годишния юбилей на мегапроекта „Един пояс, един път”, каза още зам.кметът. Но, като много важна инициатива по време на изложението той определи  Форума на кметовете, под надслов „Зеленият град – нашето бъдеще”, в който ще участва по един кмет от всяка страна на ЦИЕ, а също и от няколко китайски града. Ще бъдат обменени добри практики и опит преди всичко в областта на екологията и „зелената енергия”, в създаването и използването на която Китай е шампион. Нейко Генчев е единственият български участник в този форум, като представител на българските кметове. 

Въпрос: Г-н Генчев, какво очаквате от посещението си на Третото търговско изложение в град Нинбо, какво е Вашето участие и какво ще представите , като зам.кмет на един от най-интересните и живописни български градове?

Н.Генчев: Главната цел на моето участие в делегацията за град Нинбо е провеждането на Форума на кметовете от страните в ЦИЕ и Китай, който ще бъде в рамките на изложението. Форумът е организиран от Китайската асоциация за приятелство с чужди страни и от Общинското народно правителство на Нинбо. Участие са потвърдили кметовете на 12 централно и източно-европейски страни. а също и от различни китайски градове.  Темата на форума през настоящата година е „Зеленият град – нашето бъдеще”. Именно това е по-екологичното, ниско въглеродното устойчиво бъдеще на градовете по света, което е общ стремеж на всички, като разбира се съчетаваме това и със социално-икономическия растеж, но това е един от приоритетите ни, за да запазим бъдещето на градовете си.

Всеки от участниците ще представи опита на неговата страна, действията в тази насока и добри практики, както и съществуващите проблеми и предизвикателства. Ще потърсим и възможности за постигане на някои общи решения и ще обсъдим най-добрите и печеливши практики за съвместни действия в тази посока. Ще търсим общи решения и по въпросите за справянето ни с климатичните промени.

Свидетели сме, че Китай се оказа водещата страна в тази област. На т.нар. „развити държави” им трябваше един век за да се откажат от енергии, придобити от въглища, например, а за последното десетилетие Китай създаде 4 милиона „зелени” работни места, което е 1/3 от съществуващите в света. И от страна, в която преди 10-12 години почти нямаше възобновяеми енергийни източници, сега Китай е водещата нация във възобновяемите проекти.  Цената на батериите за електромобили – знаем че те се изработват в Китай - е  намаляла с 87%, а авиаторната енергия – с 50%, само за 10 години. Това означава, че Китай играе изключително важна роля в намаляването на глобалните разходи за производство на „чиста” енергия. Преди години се разпространяваше митът, че Китай е най-замърсената страна, с най-много „пушеци”, а сега Китай е водещата цивилизация по чиста и екологична среда. Още повече, че в Китай това е държавна политика, която се осъществява много решително, стъпвайки на едно „зелено” законодателство. Още от 2007 г. беше предложена концепцията за екологична цивилизация, като „зелената риторика” беше ръководещо в китайската политика. При тях има над 1000 документа, свързани с този нов вид енергия, има и има Министерство на екологията, но имат и Национална комисия, която следи реформите в това развитие.

От 2017 г. председателят Си Дзинпин представя борбата срещу замърсяването като Стратегия, с правна и политическа рамка, с редица инициативи за ниско-въглеродна урбанизация. Там изключително отговорно и решително се действа в тази посока и може би Китай е единствената страна в света, която наистина провежда такава политика , колкото и на някои да не им харесва това....

Защото – и европейци, и американци повече говорят, отколкото да действат в тази насока и малко правим реални неща или пък те са доста хаотични. В Китай се развива цивилизация със съвсем конкретни мерки, с приоритет на „чистата” енергия, на чистия въздух, на чистата околна среда в полза на обществото. Например, аз бях в Пекин преди три години, и видях, че абсолютно всички мотоциклети са с електрически двигатели, а повече от половината автомобили вече са електрически, а след 5-6 години те ще станат 100%.

В този смисъл, Форумът на кметовете от Китай и ЦИЕ се очертава като изключително важен и интересен, защото ще видим кой докъде е стигнал в насърчаването на тази екологична, ниско-въглеродна икономическа система. . Голямата трансформация на местните икономики също ще бъде обсъдено, което е много важно, 

Въпрос: Какво конкретно ще представите Вие като зам.кмет на Велико Търново по време на този форум?

Н. Генчев: Велико Търново е много особен град , той е уникален и като природа, и като ландшафт, и като исторически забележителности , архитектура и културно-историческо наследство – мога да кажа съвсем отговорно, че в рамките на Европа Велико Търново е градът с най-голямо културно-историческо наследство – около 1500 паметника и недвижими културни ценности имаме, в сравнение с други страни. И аз ще представя именно възможностите на нашия град като туристическа дестинация. Но това създава и определени проблеми, особено в екологично отношение, защото, например в историческо селище, не могат да се монтират климатици от обикновения тип. И в този смисъл, ще търсим решения за сътрудничество с Китай - вече имаме сключено споразумение с един китайски консорциум, те идваха и видяха с какво точно могат да ни помогнат. Ще представя също Велико Търново като туристическа дестинация, в рамките на самото изложение, тъй като България ще има собствен щанд и ще бъде достойно представена. Форумът е в рамките на изложението, ще се състои на 17 май и от всяка държава ще има по един кмет, който ще представи цялата страна. И понеже Велико Търново е историческа забележителност и уникален град, аз смятам, че ще привлека интереса и на китайските колеги и на колеги от другите страни, които ще участват в изложението. 

Въпрос: И накрая, може ли да ни разкажете повече за предстоящия във Велико Търново Фестивал на азиатската култура, който ще се проведе на 19 и 20 май т.г. Какво се предвижда, какви гости очаквате, кой го организира?

Н. Генчев: Община Велико Търново е побратимена с китайския град Сиан, и въпреки, че поради противо-епидемичната обстановка заради COVID-19 сътрудничеството ни беше „замряло” до известна степен, сега започваме наново и с нови сили да действаме по съвместни инициативи. Със Сиан досега сътрудничеството ни беше много добро, обменяхме делегации, участвахме в съвместни семинари и фестивали и други културни инициативи. Като „най-пресен” пример мога да дам предстоящия на 19 и 20 май т.г. в нашия град Фестивал на азиатската култура, в който ще участват представители на различни танцови и певчески състави и артисти основно от Китай, макар че ще има и от други азиатски страни. Но искам да се върна малко назад - преди трие години, точно преди пандемията, Велико Търново беше център на Първия фестивал на Китайската култура и изкуство. Това беше първият в Европа фестивал на китайската култура и бе посрещнат с изключителен интерес, като присъстваха гости и от други страни. Подчертавам, че тогава фестивалът беше само на изкуството и културата на Китай! Сега, през май т.г. в новия формат - Фестивал на азиатското изкуство - ще участват освен Китай, още Корея и Япония. Това събитие е организирано съвместно с Великотърновския университет и Институт „Конфуций” и гостите ни ще представляват държавите, чиито езици се изучават в нашия университет. Предвиждаме сериозна и разнообразна програма и голям интерес не само от България, но и от редица други страни.