/Поглед.инфо/ Взаимоотношенията на Китай с петте страни от Централна Азия са добро доказателство, което показва на света как работи политиката на Пекин за „Глобалното общество” – с тези думи започва коментара си за КМГ българският проф. Нако Стефанов.

Активните действия на международната арена на Китай в лицето на нейния ръководител – Председателя на КНР и генерален секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин, а също така и ръководителите на външната политика на страната – Уан И – директорът на Службата за външни работи при ЦК на ККП, както и Цин Гън – външен министър на страната, добре илюстрират как се осъществява „Диалогът между цивилизациите“, категоричен е експертът.

По-нататък той се спира с конкретни примери и данни за предстоящата на 18 и 19 май Среща на високо равнище между Китай и страните от Централна Азия – Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, като подчертава, че тя е конкретна стъпка на международни отношения ясно показваща на света как се осъществява концепцията за „Споделената съдба на човечеството“ и „Диалога между цивилизациите“. В случая на взаимодействията на Китай с тези централно-азиатски държави действа един новоучреден формат за сътрудничество – т.нар. С+С5 (от английски ез. «China + Central Asia 5»). 

 Проф. Стефанов подчертава, че три от петте централно-азиатски държави - Казахстан, Киргизстан и Таджикистан - имат обща граница с Китай, простираща се на 3000 км. „Фактически става дума за действително споделена съдба, тъй като стабилността в Централна Азия е от решаващо значение за поддържането на стабилността на Китай, особено в неговия северозападен регион. Както и обратното е вярно” – категоричен е той.

По-нататък той припомня някои исторически факти, а именно, че отношенията между Китайската цивилизация и древните човешки общности, живеещи в Централна Азия имат хилядолетно минало. Преди 2 100 години пратеникът на династията Хан Джан Чиен тръгва от днешния Сиан, който навремето е древната столица на Хански Китай и се е наричал Чанан (Дълъг/вечен/ мир). Джан Чиен започва мисията си към западните региони през Централна Азия, което в крайна сметка води до отварянето на „Пътя на коприната“.

В днешни дни не бива да се забравя, че КНР е сред първите държави в света, признал суверенитета на страните от Централна Азия и установил дипломатически отношения с тях, след като през 1991 г. те обявяват за своята независимост.

Китай и петте страни от Централна Азия формират успешно стратегически партньорства. В частност връзките на Китай с Казахстан са стигнали до равнище на постоянно всеобхватно стратегическо партньорство. Към подобни равнища на всеобхватни стратегически партньорства се движат и отношенията с Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и Туркменистан.

 Професорът припомня, че икономическото и търговско сътрудничество между Китай и петте страни постигна осезаеми резултати след установяването на дипломатически връзки. Търговията на Китай с петте държави от Централна Азия достигна 70 милиарда щатски долара през 2022 г. Само през първото тримесечие на тази 2023 година икономическите взаимовръзки бележат скок от 22 процента. Към края на март 2023 г. преките инвестиции на Китай в Централна Азия възлизат на над 15 милиарда долара.

Централна Азия е важен доставчик на енергия за Китай. Някога Китай получаваше 30 процента от своя внос на природен газ чрез тръбопровода Китай-Централна Азия. Жителите на Пекин, Шанхай и други градове вече използват природен газ от Туркменистан.

Механизмът за сътрудничество „C+C5“ се развива бързо. По време на четирите срещи на външните министри във формата „C+C5“ са планирани няколко проекта за подобряване на положението на хората. Тези проекти включват създаването на Китайско-Централно-азиатски център за селскостопанско сътрудничество, Център за традиционна медицина, и т.нар. „Luban Workshop“ - Китайска програма за професионална работилница за обучение на таланти в чужбина.

На 25 януари 2022 г. Китай и петте централно-азиатски държави съвместно обявиха изграждането на китайско-централно-азиатска общност със споделено бъдеще. На 8 юни 2022 г. третата среща на министрите на външните работи във формата „C+C5“ създава механизъм за срещи на държавните глави на Китай и Централна Азия.

Заслужава да се отбележи, че когато си взаимодейства със страните от Централна Азия, Китай уважава техните пътища на развитие и се съобразява с техните интереси - подчертава проф. Стефанов и отново подчертава, че страните от Централна Азия определено желаят да бъдат не само източник на суровини. Те се стремят към постигане на по-високи технологични равнища на функциониране и иновационен тип развитие. Китай твърдо желае да споделя своите постижения с целия свят и да реализира общо развитие въз основа на обмяната на опит.

В Китай се смята, че неговият позитивен опит и практика ще допринесе за глобалното сътрудничество и общата полза в международните отношения. Китай желае да споделя своите постижения с целия свят и да реализира общо развитие въз основа на обмяната на опит. В случая взаимоотношенията с петте страни от Централна Азия са добро доказателство, което да покаже още веднъж на света как работи политиката на Пекин на „Глобалното общество като споделена съдба на човечеството“ и ключовият инструмент на тази политика - „Диалога между цивилизациите“, коментира проф. Нако Стефанов.