/Поглед.инфо/ На 14.12. на портала на Министерския съвет за обществени консултации беше публикуван Проект на Решение на Министерския съвет за създаване на Съвет за икономически анализи.

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7335&fbclid=IwAR0ZvkYPJ9SkaTHb2HbvwZiSlzNnjL2niKvoq46m8qJThFCZW-_hQsZnQi0

Добра идея, но анализът на проекта показва следното:

- Не става ясно как се гарантира "независимостта" на анализите, след като ръководителят и членовете на Съвета ще се назначават от Министерския съвет? От споменатия пример от Германия за Консултативен/Експертен съвет за оценка на

макроикономическо развитие (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) става ясно, че той се създава със закон и е надведомствен-може да вика на изслушване министри, дори президента и председателя на Националната банка. Те получават еднократно възнаграждение, както и покриване на пътните разходи от Федералното правителство. По този начин членовете на съвета носят всякаква отговорност за действията си и за изработените доклади, становища и анализи. Те се назначават от Президента по предложение на Правителството, а оставки се подават пред Президента.

Приет обаче е френският модел, при който членовете на Съвета се назначават с указ от Президента към министър-председателя. Такъв указ може да се изменя текущо и Председателят и членовете не носят никаква отговорност за изразените становища и оценки. В предложения проект първият председател на Съвета се назначава от министър-председателя. Не става ясно обаче как ще се формализират отношенията между него и членовете на Съвета, а той вече трябва да работи, защото първият доклад е предвиден до бъде готов до 31 март 2023 г. Тепърва ще се разработват вътрешни правила, а защо не са разработени заедно с проекта за създаване на Съвета?

- Няма да получават възнаграждение-чл.7( Председателят и членовете на Съвета не получават възнаграждение за дейността си), като според френския модел се покриват само разходите за командировки. В представения проект се планират разходи за дейността на Съвета, но не се уточнява за какви цели. Следва, че се отваря вратичка за „парични уважения“ към послушните експерти.

-чл.14. (Разходите за осъществяване на дейността на Съвета се планират в бюджета на администрацията на Министерския съвет за всяка календарна година). Едва ли „включването на икономисти от престижните международни университети “ще оказват услуги безплатно. И защо само освен от научните среди ще могат да участват и такива от университети (френския модел). Доколко едните и другите имат достатъчно опит при решаване на проблеми и управление на реалната икономика? От науката до практиката пътят е сравнително дълъг.

- Чл. 13 – „Изготвените анализи и годишен доклад се представят на обществеността от членовете на Съвета, след съгласуване с председателя му и се публикуват на интернет страницата на Съвета“, но няма ангажимент бележките, становищата по тях да се вземат пред вид от Съвета. Според френския модел „творбите на членовете на Съвета се публикуват с подписа и са единствената отговорност на авторите: те не ангажират отговорността на правителството, нито тази на икономическите администрации, представени в борда.“ Следва, че Правителството може да се съобрази или не с тези творби, но поне стават достояние на обществото. При представения вариант се допуска цензура от Председателя на Съвета, който решава какво да се публикува. Кучетата си лаят-керванът си върви. Така ли ще се управлява държавата-скрита диктатура на конюктурната бюрокрация.

-Защо в този Съвет или при обсъждане на анализите и становищата не се допуска присъствие на представители на профсъюзи, на работодателски/браншови организации, дори отделни граждани при тяхно поискване по конкретни теми, Буди подозрение, че ще се канят само „услужливи“ експерти, одобрени от Председателя на Съвета. Съгласно френския моделМоже също така да се поръчват работи или проучвания от експерти или организации извън администрацията.“ Важното е да се спази условието, че „Съветът е плурастичен орган и самостоятелно извършва икономически анализи за правителството и ги оповестява публично.“ Очакваме да видим как с математически модели и методологии ще се върнат поне 1 милион млади хора напуснали Българи, ще се възстановят около 700 села без обитатели, каква икономика може да се развие още в 700 села с население от 100 до 200души, ще се обърне тренда на демографския срив и т.н. и т.н.

- Прозира желание да има структура, която да обезпечава защита на решенията на Министерския съвет-чл. 8 т. "б" (Членовете на Съвета не могат да правят декларации и публични изказвания, с които да ангажират Съвета, държавата и нейните органи) и т. "в"(Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват съдържанието на обсъжданията в рамките на Съвета). С този проект практически се потвърждава тенденцията да се въвежда цензура на информацията, която да достига до населението. Пресен пример-докладът на БНБ не може да бъде меродавен, защото не е одобрен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в Еврозоната. На проведената кръгла маса на 9.12. т.г. относно влизането на Република България в Еврозоната не бяха поканени представители на банки и институти от Дания, Швеция, Румъния и др., за да не се чуе алтернативно мнение. Цензура на най-високо ниво. Или роболепно поведение на колониална държава за манипулация на обществото за прието вече решение.

- Съгласно поетия ангажимент в НПВУ(национален план за възстановяване и устойчивост), институционализирането на Съвета следва да бъде завършено преди края на 2022 г. но буди съмнение защо проектът на Решение на Министерския съвет беше публикуван на 14.12. със срок за обсъждане до 28.12. като в този период има 5 почивни дни. Същевременно съставът на Съвета беше обявен още на 11.10. Два месеца за 2 страници проект на Решение и 3 страници доклад? Доказателство за „ефективната“ работа на държавната администрация.

Първият доклад на Съвета трябва да бъде изработен до края на м. март. Остава да видим дали председателят-проф. Пламен Ненов и членовете ще покажат публично истината за състоянието на българската икономика или ще се подчинят на волята на временно управляващите и тя ще бъде скрита от обществото.

Още по-добре ще бъде ако членовете на Съвета решат да поемат и реализирането на предложените от тях мерки за икономически просперитет на Република България. Защото лесно се правят оценки и препоръки без ангажимент за доказване на тяхната ефективност. Изпитът им е в края на м. март 2023 г. Дано не ни разочароват и ще покажат, че милеят за бъдещото на тяхната Родина, а не изпълняват формално възложени задачи.

Incertus animus dimidium sapientiae est – Съмнението е половината от мъдростта.

Абонирайте се за Youtube канала на новото музикално предаване "Рефлексии" и ще преживеете прекрасни мигове с музиката на Барока: https://www.youtube.com/watch?v=HoGUFCffd70

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com