/Поглед.инфо/ Специализираният Център за иновации в отбранителните постижения и сигурността на НАТО е известен иновационен център със седалище в Канада. Той не е включен в списъка на официално акредитираните „центрове за превъзходство“ на НАТО: не искат да привличат внимание към работата му, центърът функционира „автономно“.

Центърът е създаден и започва работа през 2017 г. В сайта на Центъра са посочени седем области на неговата дейност: образование и обучение, механизми за вземане на решения, киберпространство, хуманитарни инициативи, информация и дезинформация, автономни системи и стратегия. И най-често повтарящата се тема на множество направления е когнитивната война.

В края на 2020 г. Центърът публикува книга на тази тема от Франсоа дьо Клузел.

В предговора на книгата се казва: „Човешкият ум сега се разглежда като ново поле на война. Когнитивната война има универсален обхват, от индивида до държави и многонационални организации. Тя използва дезинформационни и пропагандни техники, насочени към психологическо изчерпване на потребителите на информация. Знанието може лесно да се използва като оръжие. Когнитивното поле ще бъде едно от бойните полета на утрешния ден. Тази перспектива се засилва допълнително от бързото развитие на нано, био, информационните технологии и разбирането на мозъка. "

Разбира се, тези технологии и интересът към тях не са нещо ново за военните. Американските агенции правят това от много години. Концепцията за когнитивна война обаче е призната за особено перспективна във войните на бъдещето.

Ето някои определения. „Когнитивната война е война на идеологии, която се стреми да подкопае доверието, залегнало в основата на всяко общество. Когнитивната война използва присъщите уязвимости на човешкия ум, отнасяйки се до начина, по който е предназначен да обработва информация. Когнитивната война се различава от пропагандата по това че всеки участва в обработката на информацията и формирането на знания. Това е фина, но съществена разлика."

Големите компании в цифровата икономика са разработили нови методи за събиране на данни, които позволяват използването на лична информация, която потребителите не възнамеряват да разкриват. А излишните данни се превърнаха в основа за нови пазари за прогнози, създадени чрез насочена реклама. Всичко това е разработено от такива западни гиганти като”Фейсбук”, “Гугъл”, “Амазон” и “Майкрософт” И всички тези компании работят с американските правоприлагащи агенции като изпълнители, което създава допълнителен риск от манипулация за потребителите.

Липсата на регулация на дигиталното пространство може да се използва за злонамерени цели, както показа скандалът с “Кембридж Аналитика”. Използвайки усъвършенствани анкети и психометрични методи, тази компания успя да събере огромно количество данни за хората и тези данни помогнаха на компанията да разбере какво мисли всеки от хората, до които е достигнала.

В книгата на Де Клузел се казва: „Поведенческото знание е стратегически актив. Поведенческата икономика адаптира психологическите изследвания към икономическите модели, създавайки по-точни представяния на човешките взаимодействия."

Друг интересен аспект, подчертан в изследванията на когнитивната война, е киберпсихологията, която е на пресечната точка на психологията и кибернетиката. „Това е свързано с всички области, важни за НАТО. Киберпсихологията, която се фокусира върху изясняване на механизмите на мислене и формиране на концепции, е ключова област в обширната област на когнитивните науки. И хората на утрешния ден ще трябва да развиват психология за връзката им с машините."

През юни 2021 г. на базата на Центъра за иновации в отбранителните постижения и сигурността беше публикувано друго изследване по темата за когнитивните войни. Там са дадени дефинициите на термините, което показва приемането на концепцията за когнитивна война на въоръжение в НАТО. „Когнитивната война е подход на комбинирано въоръжение, който съчетава бойните възможности на кибер, информационното, психологическото и социалното инженерство, за да спечели без физическа борба. Това е нов тип война, свързана с използването на външни участници на общественото мнение като оръжие с цел влияние и/или дестабилизиране на нацията.”

Изследването представя редица технологии, насочени към подобряване на операциите на НАТО. „Първата се състои от „реални“ средства за Когнитивна електронна война (КЕВ). Това се отнася до използването на когнитивни системи, изкуствен интелект или машинно обучение за подобряване на развитието и работата на технологиите за електронна война. Втората технология е триизмерно биопринтиране с помощта на нервна тъкан. Друга технология е когнитивният треньор за виртуална реалност. Най-новата технология се състои от квантови изчисления. Това е единственият начин за обработка на гигантски различни набори от данни и бързо получаване на прозрения. В бъдеще това ще е от решаващо значение, за да може да се проведе нервна стимулация при хората на наноравнище”.

Между другото, първите жертви на иновациите в когнитивната война на НАТО бяха канадците. През април 2020 г. разработиха и въведоха пропаганден план, а „пандемията“ послужи като прикритие за това. Планът използва пропагандни методи, подобни на тези, използвани по време на войната в Афганистан. Друга подобна инициатива се състои в събиране на информация от публични профили в социалните медии. Особен интерес за военните представляваше движението “Черните животи имат значение”..

И накрая, конференцията за иновативни мрежи на НАТО е насрочена за 9 ноември. Развитието в областта на когнитивната война продължава.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели