/Поглед.инфо/ Прогноза № 7 на “Саксо Банк” за 2021 г. гласи: "Изплащането на дивиденти в ситуация на нестабилност ще доведе до създаването на Фонд за гражданска технология." Автор на прогнозата е банковият анализатор Елеонора Крейг.

Като цяло това не е толкова прогноза, колкото препоръка: какво да направим, за да смекчим неизбежните негативни процеси през следващата 2021 година.

Авторът на прогнозата екстраполира за близкото бъдеще онези социално-икономически тенденции, които се появиха през последните 20 години: „През следващите години, може би в рамките на десет години, около една четвърт от професиите, съществуващи днес във вида, в който ги познаваме, може да изчезнат със замяната на автоматизацията на физическия труд и изместването на нарастващия брой работни места в информационната ера с изкуствен интелект. Изследователи от Оксфордския университет дори прогнозират, че половината от работните места в САЩ могат да изчезнат до 2030 г. "

Ако някой имаше слаби надежди, че нарастването на безработицата и поляризацията на обществото могат да бъдат спрени, то през 2020 г. тези илюзии започнаха да изчезват. „Пандемията“ показа, че проблемите могат да се задълбочат, така че „социалната структура да рухне“.

Разбира се, подобни чувства са съществували и преди. През 2016 г. на годишната среща на върха на СИФ в Давос Клаус Шваб представи книгата си „Четвъртата технологична революция“, но Шваб имаше повече въпроси, отколкото отговори. И Елеонора Крейг идва на помощ на постоянния лидер на СИФ и формулира своята рецепта за спасението на човечеството. Ето нейното предложение:

„През 2021 г. и след това нашите общества ще трябва да намерят нов политически път, ако искаме да се отдалечим от задълбочаването на социалното неравенство, както и да избегнем политическите вълнения, социалното недоволство и системния риск. И така, какво трябва да се направи? Всяка криза носи енергията, необходима за смела промяна. Политиката до 2021 г. изисква основен ремонт с изцяло нов подход за намаляване на неравенството, който няма много общо с изменението на данъчния кодекс. Вместо това се създава Фонд за гражданска технология, чрез който част от капиталовите активи се преразпределят на всички, с допълнително преразпределение на активи в полза на работниците, загубили работата си, което позволява на тези работници и всички останали да се възползват от увеличаването на производителността в дигиталната ера. Тази политика се превръща в дивиденти по време на нестабилност и е много полезна за намаляване на степента на икономически и социални вълнения от страна на тези, които не са успели да се възползват от предимствата на икономическото нарастване на производителността през последните години. "

Честно казано, никога досега не съм виждал подобна фраза „Граждански технологичен фонд”. Има много подобни имена, но никой не знае какво се използва в прогнозата. Като цяло обаче идеята е ясна. Комунистите биха нарекли това национализация или социализация на средствата за производство и капитал. Социалните реформатори биха го нарекли „народен капитализъм“ или „държавен корпоративизъм“.

Идеята е стара. Ембрионите ѝ могат да бъдат намерени в Прудон, Ласал, Сен Симон, Фурие. И Карл Маркс посочва всичко това в „Манифеста на комунистическата партия“ (1848), а по-късно и в своя основен „Капитал“. Болшевиките в Русия материализираха тази идея с помощта на съветските укази.

Като цяло тази идея може да бъде изразена, като се използват следните концепции, които следват една от друга: социализация на капитала - социализация на финансовия резултат от функционирането на социалния капитал, или социален дивидент - разпределение на социалния дивидент между членовете на обществото, като всеки получава част от социалния дивидент (индивидуален дивидент).

Да предположим, че предложенията на автора на прогнозата ще бъдат изпълнени и ще се появи така нареченият Граждански технологичен фонд. Това, според автора, ще доведе до следните промени: „Благодарение на дивидентите, в ситуация на нестабилност се освобождава огромен предприемачески потенциал на индивидите и обществото като цяло, тъй като милиони хора вече имат повече свободно време и енергия, тъй като вече не е необходимо да правят тежка рутинна работа. По-значимата работа по възстановяване на общността, занаяти и производство на храни е във възход. Секторите, свързани със свободното време, вариращи от хоби до активни спортове и развлечения, както реални, така и виртуални, също изпитват изключителен ръст на популярността си. "

Имайте предвид, че тази прогноза на „Саксо Банк“ отразява ехото от друга прогноза за безусловния базов доход (ББД), тоест за фиксираните редовни плащания към всички граждани на държавата. Не е много ясно какво в крайна сметка се разглежда като средство за препитание на по-голямата част от населението - дивиденти, получени от Гражданския технологичен фонд, или безусловен базов доход, чийто източник трябва да бъде бюджетът. Не изключвам, че според мнението на експертите на „Саксо Банк“ тези два източника могат да бъдат комбинирани, въпреки че документът не казва това.

За да бъда честен, диаграмата, изготвена в тази прогноза, представлява утопия. Да, социалният ред, който е съществувал дълго време, е надживял своята полза. Не само 99 процента от хората, които са наричани „народът“, говорят по този начин; така казват тези, които съставляват 1 процент от тези, които се смятат за "елит". Те също имат свой собствен план за преструктуриране на обществения ред, и то в глобален мащаб, и този план се нарича Великото рестартиране. Наскоро писах за това. На руски: Великата Перестройка. Това е инициатива на Световния икономически форум (СИФ) и лично на Клаус Шваб, стартирана през май 2020 г. Английският принц Чарлз се нарича съавтор на плана. Някои наблюдатели смятат, че така наречената пандемия е изкуствена, предназначена да провокира Великото рестартиране. Всъщност не става дума за преход към „отговорен капитализъм“ (по думите на Шваб), а за принципно нов социален модел, който много условно може да се нарече „посткапитализъм“. Великото рестартиране ще бъде основната тема на следващата среща на върха на СИФ, която ще се проведе в Давос през януари 2021 г. Очаквам с нетърпение да опиша този план по-подробно след Давос.

Междувременно само ще кажа, че Шваб няма аналози на Фонда за гражданска технология с неговия дивидент. Има и нещо друго: призракът на „прекрасния нов свят“ в духа на антиутопията на Олдъс Хъксли. Клаус Шваб твърдо заявява: „И така, присъдата е поставена:„ Много хора питат кога най-накрая ще можем да се върнем към нормалния живот. Накратко - никога! Животът никога няма да се върне към усещането за нормалност от преди кризата. Светът, какъвто го познавахме през първите месеци на 2020 г., вече го няма - той се разпадна на фона на пандемията“.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели