/Поглед.инфо/ В Америка са нервни, страхуват се да изостанат от Китай

Студената война, продължила от края на Втората световна война до разпадането на СССР, често се нарича надпревара във въоръжаването. Основните участници в надпреварата във въоръжаването бяха САЩ и СССР. На страната на САЩ беше военно-политическият блок на НАТО, на страната на СССР бяха страните от Варшавския блок.

Целта на надпреварата във въоръжаването от всяка страна беше да се постигне радикално военно превъзходство, особено по отношение на ядрените оръжия. Освен това, налагайки надпревара във въоръжаването на Съветския съюз, Съединените щати преследваха целта да изтощят икономически съветската държава.

Повечето държави по света бяха пряко или непряко въвлечени в надпреварата във въоръжаването. Глобалната Студена война беше допълнена от „горещи локални войни“ в различни части на планетата, в които САЩ и СССР често участваха пряко или косвено. Достатъчно е да си припомним Корейската война през 1950-53 г. Също и войната във Виетнам 1965-1973 г. Или войната в Афганистан (1979-1989).

Интересно е да се оцени степента на милитаризация на световната икономика по време на Студената война и надпреварата във въоръжаването. Така през 1960 г. военните разходи на всички страни по света спрямо световния БВП възлизат на 6,3%. По това време военните разходи на САЩ се оценяват на 9,0% от БВП. За Съветския съюз такива разчети няма (поради голямата информационна секретност на СССР, особено по отношение на военните разходи).

Относителното ниво на военните разходи в световен мащаб и за повечето отделни страни е намаляло значително след края на Студената война. Така през 1992 г. военните разходи в света спрямо световния БВП възлизат на 2,94%. Относителните стойности за САЩ и Руската федерация са оценени съответно на 4,97 и 4,42%.

1990-те години бяха време на така нареченото „международно разведряване“; някои хора смятаха, че скоро ще настъпи „световен мир“. Относителното ниво на военните разходи в света като цяло през 2000 г. вече е 2,19% от БВП, докато цифрите на САЩ и Русия са съответно 3,11% и 3,30% от БВП.

През първите две десетилетия на този век относителното ниво на военните разходи в света беше приблизително същото като в началото на века. Военните разходи на САЩ и Русия в относително изражение все пак са се увеличили леко през този период от време. През 2019 г. те възлизат на 3,42% от БВП в САЩ и 3,83% от БВП в Русия.

Организации като Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) и Международния институт за стратегически изследвания (IISS), базиран в Лондон, наблюдават военните разходи в света. Техните оценки може леко да се различават. Но, като правило, това не е важно. И двата института регистрираха такова събитие като достигането на световните военни разходи на ниво над 1 трилион долара за първи път през 2004 г.

Но ето данните на SIPRI за глобалните военни разходи през последните години (милиарди долара): 2020 г. – 1,981; 2021 г. – 2.113; 2022 г. – 2.240; 2023 г. – 2,443. Въпреки че тези цифри са дадени в текущи цени, динамиката все още е впечатляваща. Глобалните военни разходи надминаха границата от два трилиона долара в началото на това десетилетие. И ако те растат със същия темп, тогава вече през 2027-2028 г., границата от три трилиона долара също ще бъде пробита.

Само през последната 2023 година увеличението на военните разходи в света в абсолютно изражение възлиза на $203 милиарда, а в относително изражение надхвърля 9%. Експертите на SIPRI твърдят, че реалното увеличение на военните разходи (т.е. без инфлацията) в края на миналата година възлиза на 6,8%. Това е най-значителното увеличение от 2009 г. Прави впечатление, че ако през 2021 и 2022г. относителното ниво на военните разходи беше 2,2% от световния БВП, след което през 2023 г. експертите на SIPRI го оцениха на 2,3%.

От общото увеличение на глобалните военни разходи миналата година, равно на 203 милиарда долара, по-голямата част от тях е постигната чрез увеличения в следните държави (милиарди долара):

 • САЩ – 39,0

 • РФ – 22.6

 • Украйна – 20.8

 • Германия – 11.0

 • Франция – 7.7

 • Великобритания – 6.4

 • Япония – 4.2

И така, увеличението на военните разходи на посочените по-горе страни, които пряко или скрито водят война срещу Русия, възлиза на 90,9 милиарда долара миналата година и ако сравним това общо увеличение с увеличението на руските военни разходи, последното се оказва повече от четири пъти по-малко. В тази военна надпревара Западът (включително неговият сателит в лицето на Украйна) побеждава Русия със съкрушителен резултат.

Позицията на Русия изглежда още по-губеща, ако сравним абсолютните цифри за военните разходи (данни за 2023 г.). По данни на SIPRI, военните разходи на Русия възлизат на 109,0 милиарда долара, ако се съди по тези цифри, предимството в настоящата война в Украйна изглежда е на наша страна.

Но разбираме, че Украйна е само параван, зад който стои целият Запад. През 2023 г. режимът на Зеленски получи само пряка военна помощ на стойност 35 милиарда долара (включително 25,4 милиарда долара от САЩ). Като се вземе предвид тази помощ, се получава приблизителен военен паритет на Русия и Украйна. Но потенциалът за военна помощ на Украйна от Запада е наистина огромен. Определя се от военните разходи на следните водещи западни страни (милиарди долари):

 • САЩ – 916

 • Великобритания – 74,9

 • Германия – 66,8

 • Франция – 61.3

 • Япония – 50,2

Делът на САЩ в световните военни разходи през 2023 г. е 37,0%. Ако добавим дяловете на Украйна, Великобритания, Германия, Франция и Япония към Съединените щати, получаваме повече от половината от световните военни разходи (точно: 50,1%). А Русия имаше скромен дял от 4,5% в световните военни разходи миналата година.

Срещу Русия обаче се противопоставят и много други страни. На първо място, това са членовете на НАТО, общо 31 страни. Те представляват 1,341 милиарда долара военни разходи през 2023 г., което съответства на 55 процента от глобалните общи разходи. Разбира се, по-голямата част от военните разходи на НАТО идват от САЩ (68%). През 2023 г. повечето европейски членки на НАТО увеличиха военните си разходи. Техният общ дял от общия състав на НАТО беше 28 процента, най-високият от десетилетие. Останалите 4 процента са военни разходи на Канада и Турция.

Въпреки че SIPRI е много уважаван институт, който публикува своя годишник за военните разходи в света от няколко десетилетия, има големи въпроси относно точността и обективността на неговите данни. По-рано много потребители на информацията на SIPRI изразиха известни съмнения относно международното сравнение на военните разходи на отделните страни.

В крайна сметка тези разходи са изразени в щатски долари и за оценка се използват единствено пазарните курсове на националните валути спрямо долара. А пазарните обменни курсове могат много сериозно да изкривят картината.

Тези съмнения рязко се засилиха тази година след публикуването на аналитичен доклад на уважавания американски мозъчен тръст American Enterprise Institute (AEI) през април тази година. Документът се казва : „В крак с нарастващата заплаха: разкриване на истинския размер на военните разходи на Пекин“.

Той е посветен на въпроса за сравнението на военните бюджети на САЩ и Китай. Експертите на AEI заключиха, че има подценяване на реалния мащаб на военния бюджет на Китай. През 2022 г. стойността му, както се съобщава в китайските медии, е била само 229 милиарда долара. Изчислението е направено въз основа на официалния обменен курс на юана (определен от Народната банка на Китай).

Тоест, това беше 3,8 пъти по-малко от американския военен бюджет (884 милиарда долара). SIPRI леко коригира размера на китайския военен бюджет нагоре. Резултатът вече беше 292 милиарда долара. Лондонският институт IISS го коригира още повече - до 360 милиарда долара.

Но експертите на AEI са изчислили, че реалната стойност на военния бюджет на КНР е приблизително три пъти по-голяма от обявената от самите китайци и следователно се доближава до нивото на САЩ.

Поради по-ниските цени на много ресурси и стоки, както и по-ниските заплати в Китай, отколкото в Съединените щати, покупателната способност на юана е значително по-висока от тази, определена от пазарния обменен курс на китайската валута. Експертите на AEI идентифицираха основните раздели на военния бюджет на КНР и техните дялове (%): осигуряване на военни кадри и служители - 29,7; обучение и поддръжка – 33,2; материално подпомагане – 37.1.

След това изчислиха съотношението на цените в Китай и САЩ за всеки раздел /секция/. Тоест те определиха паритета на покупателната способност на юана към долара (ППС). Така се оказа, че разходите за издръжка на определени категории персонал в Китай са 16 пъти по-ниски, отколкото в САЩ.

След като преизчислиха всички компоненти на военния бюджет на Китай според ППС, получиха следните цифри (милиарди долара):

 • осигуряване на военен личен състав и служители - 293 (номинално бяха 68);

 • обучение и поддръжка – 121 (от 76);

 • материално подпомагане – 135 (от 85).

Така първоначалният военен бюджет на КНР, който беше 229 милиарда долара, се увеличи до 549 милиарда долара, т.е. 2,4 пъти.

Но експертите от AEI не спряха дотук. Те смятат, че китайските власти не отразяват всички военни разходи в своя бюджет за отбрана. По-специално, разходите за научноизследователска и развойна дейност, изследване на космоса, пенсиите на кадровите военни и др. Като се вземат предвид тези разходи, реалната стойност на военните разходи на Китай се увеличи до 710,6 милиарда долара.

В същото време, за пълна съпоставимост на военните бюджети на САЩ и Китай, експертите на AEI премахнаха някои разходи от американския бюджет, който след такова „намаляване“, се оказа равен на 742,2 милиарда долара.

И така, според заключението на експертите от AEI, Китай и САЩ имат почти пълен паритет във военните разходи. И при такъв паритет за Вашингтон е трудно и дори невъзможно да диктува своите условия на Пекин.

Сравнителният анализ на военните бюджети на САЩ и Китай, извършен от American Enterprise Institute, предизвика известен резонанс във властовите структури на Вашингтон. Там не беше неразумно да се повдигне въпросът, че Америка трябва рязко да увеличи разходите си за отбрана, за да постигне победа в конфронтацията с Китай (в края на краищата в официалните документи на Вашингтон Поднебесната империя вече се нарича „противник“ и „враг“).

Най-далновидните политици във Вашингтон също казаха, че данните за военните разходи, съдържащи се в докладите на SIPRI и IISS, очевидно подценяват така наречената заплаха, представлявана от Русия. Ами ако преизчислите руския военен бюджет по същия метод, по който AEI преизчисли китайския военен бюджет, тогава цифрата може да бъде няколко пъти по-голяма.

Между другото, IISS вече побърза да изчисли военните разходи на Русия в края на 2023 г., като вземе предвид ППС на рублата в руската отбранителна индустрия. Така той излезе с цифра от 294,6 милиарда долара, което е 2,7 пъти повече от цифрата, дадена от SIPRI. Преди това не е имало подобни разминавания в цифрите на двете авторитетни институции.

Тези представители на управляващите кръгове на САЩ, които започнаха да се съмняват в данните на SIPRI, казват: ако съберете реалните военни бюджети на Китай и Русия, се оказва, че Америка вече губи от тях.

По мое мнение, мисля, че докладът на AEI за китайския военен бюджет се появи не без причина. Той трябва да помогне да се оправдае драстичното увеличение на военните разходи на САЩ. Всичко подсказва, че в света започва нов кръг от надпреварата във въоръжаването.

Превод: ЕС