Колонката на

Член-кореспондент на Българската академия на науките

Статии от автора

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Икономическа политика,  социална политика, БСП

/Поглед.инфо/ Фундаменталната стратегическа социално-икономическа цел на България е повишаване качеството на живота на хората чрез модернизация на икономическата и социалната система, полагане основите на информационното общество и ускорената интеграция в ЕС.


Бойко Борисов, финансист

/Поглед.инфо/ Законите в България трябва да важат и за Бойко Борисов

Бойко Борисов е рекордьор в безотговорната деструктивна дейност срещу българската финансова система, макар че е кръгъл невежа по финансовите проблеми.


МВФ, „помага”, Украйна

Настоящата статия е резюме на утвърдената на 30 април 2014 г. от Борда на МВФ програма за реформи в Украйна. Всички числа и факти съм ползвал от Писмото за намеренията(Letter of Intent)с обем 42 странициот 26 април 2014 г.; от Искането за споразумение(Request for a Stand-by Arrangement),...


България, интереси, Европейски съюз

/Поглед.инфо/ Интересите на България не се защитават добре в Европейския съюз

На 1 април 2014 г. в. ДУМА публикува моята статия „Индустриализация, реиндустриализация и световна търговия”, а на 16 април - „Реиндустриализацията в България и Общият европейски пазар”. Изпратих ги, както и другите...


Реиндустриализация, България,  Общ европейски пазар

/Поглед.инфо/ На 25 Март 1957 г. Франция, Западна Германия, Италия, Холандия, Белгия и Люксембург подписаха Римския договор за създаването на Европейската икономическа общност, наричана още Общ пазар. Тази общност беше разширена впоследствие до 12 страни членки – действително еднородна...


« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »