Избор на редактора

Колонката на

Член-кореспондент на Българската академия на науките

Статии от автора

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
България, дефлация, инфлация, опасност

/Поглед.инфо/ Вече 25 години българските граждани страдат от инфлацията, един от главните причинители на бедността. Още са пресни спомените от хиперинфлацията в края на 1996 и началото на 1997 г. Най-популярното определение за инфлацията е повишение на цените на стоките. Има и по-прецизни научни...


Реиндустриализация,  активна индустриална политика

/Поглед.инфо/ Делът на индустрията в БВП трябва да се повиши, а на услугите да се намали.
Вече 6 години нашата икономика е в тежко болестно състояние. В края на 2008 и началото на 2009 г. навлязохме в рецесия, причинена от световната криза и от хронични вътрешни фактори. От 2010 г. насам сме в...


Икономическа политика,  социална политика, БСП

/Поглед.инфо/ Фундаменталната стратегическа социално-икономическа цел на България е повишаване качеството на живота на хората чрез модернизация на икономическата и социалната система, полагане основите на информационното общество и ускорената интеграция в ЕС.


Бойко Борисов, финансист

/Поглед.инфо/ Законите в България трябва да важат и за Бойко Борисов

Бойко Борисов е рекордьор в безотговорната деструктивна дейност срещу българската финансова система, макар че е кръгъл невежа по финансовите проблеми.


МВФ, „помага”, Украйна

Настоящата статия е резюме на утвърдената на 30 април 2014 г. от Борда на МВФ програма за реформи в Украйна. Всички числа и факти съм ползвал от Писмото за намеренията(Letter of Intent)с обем 42 странициот 26 април 2014 г.; от Искането за споразумение(Request for a Stand-by Arrangement),...


България, интереси, Европейски съюз

/Поглед.инфо/ Интересите на България не се защитават добре в Европейския съюз

На 1 април 2014 г. в. ДУМА публикува моята статия „Индустриализация, реиндустриализация и световна търговия”, а на 16 април - „Реиндустриализацията в България и Общият европейски пазар”. Изпратих ги, както и другите...


Реиндустриализация, България,  Общ европейски пазар

/Поглед.инфо/ На 25 Март 1957 г. Франция, Западна Германия, Италия, Холандия, Белгия и Люксембург подписаха Римския договор за създаването на Европейската икономическа общност, наричана още Общ пазар. Тази общност беше разширена впоследствие до 12 страни членки – действително еднородна...


Икономика, растеж, износ

/Поглед.инфо/ Известно е, че БВП се формира от вътрешното търсене (домакинско, колективно и инвестиционно) и от нетния експорт (превишението на износа над вноса). През последните две десетилетия преобладаващата част – 95-97 и повече процента от БВП на България се състои от вътрешното търсене....


Плосък данък, антисоциален, антиевропейски

/Поглед.инфо/ През последните 6-7 години многократно критикувах въвеждането на пропорционалните („плоските”) преки данъци у нас. Аргументите за това са много. Тяхната икономическа нецелесъобразност и социална несправедливост се потвърждава от ограниченото им прилагане по света. Нито една развита...


Правителство, социални мерки, данъчни реформи

/Поглед.инфо/ Действайте бързо с данъчните реформи докато не е станало късно!

През първите дни на януари 2014 г. премиерът Орешарски заяви в интервю: „Въвеждането на система, при която платеният данък върху минималната работна заплата се връща на данъкоплатците, обезмисля всякакви по-нататъшни...


Бюджет, дълг, политика, ЕС, България

/Поглед.инфо/ Пол Кругман за бюджетния дефицит в България

През втората половина на ноември 2013 г. нобеловият лауреат проф. Пол Кругман посети София за присъденото му от УНСС престижно звание Доктор хонорис кауза. Неговото посещение беше отразено много слабо в българските медии. Поради...


Социална справедливост,  доверие, трудови хора, спестяване, бюджетни разходи

По-високият бюджетен дефицит през тази и следващите 2-3 години е цената, която трябва да се плати за икономическа, социална и политическа стабилизация, за спечелване доверието на трудовите хора.


Защо е нужна ревизия на бюджета и нов държавен заем?

Новото правителство наследи от Симеон Дянков негоден бюджет
В мои публикации от началото на тази годинанеколкократнопрепоръчвах ревизия на бюджета за 2013 г., заедно с цялостна данъчна реформа от 1 януари 2014 г. Такива препоръки има и в откритото ми писмо до премиера Орешарски от 25 юни тази...


Иван Ангелов, открито писмо, Пламен Орешарски, икономическа, социална, политика

Здравей Пламене,

Познаваме се от около 30 години. Винаги съм те уважавал като добър професионалист и като честен човек. Двете качества заедно не се срещат много често в една личност. Именно затова се обръщам към теб с настоящото писмо. Единствената ми цел е да ти помогна в тази дяволски сложна...


Иван Ангелов, икономически растеж, извънредна ситуация

Извънредната ситуация налага нетрадиционни извънредни мерки за икономическо развитие, справедливост и конкурентоспособност.

Новото правителство обяви програмните си намерения. Бяха приети някои мерки за подпомагане на най-нуждаещите се: повишение на майчинските помощи от 240 на 310 лв....


България, икономика, политика, бедност, криза, спешни мерки

Главният проблем на България сега са ниските доходи. Причините за това са много и се коренят дълбоко в изминалите десетилетия, включително и във фанатичната рестриктивна политика през последните четири години. Този проблем се изостри още повече с ускорената интеграция на България в европейското и...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 »