Избор на редактора

Колонката на

Член-кореспондент на Българската академия на науките

Статии от автора

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
Проект, икономическа политика,  програмно правителство

До ръководствата на БСП, ДПС, Атака, на други извънпарламентарни партии, на синдикатите, на организациите на работодателите и на организациите на гражданското общество.
С настоящата разработка предлагам в сбита форма контурите на икономическа политика, като база за преговори по съставянето на...


Икономическа политика, програмно правителство

Със сегашните заплати не е възможно нормално възпроизводство на работната сила.

Ако съдя по раздадените ни документи за участие в настоящата дискусия са поканени и министри, зам. министри, депутати от всички парламентарни групи. Присъстват само двама депутати от БСП. Тоталният бойкот на...


Извънредната кризисна ситуация, извънредни антикризисни мерки

Сегашният служебен кабинет е второ издание на кабинета на ГЕРБ. То не разбира извънредния характер на обстановката и съкрати от Дянковия бюджет за 2013 г. само 41 млн. лв. или 0,21% от общите разходи на републиканския бюджет, за да се „помогне” на най-нуждаещите се.
Тази троха е подигравка с...


Икономически мерки, излизане, криза, протести, монополи

На вниманието на господата: Янко Петров, Дончо Дудев, Ангел Славчев и на всички протестиращи срещу монополите, партокрацията и бедността.

България сега бере горчивите плодове на реставрацията от авторитарен социализъм към бандитски балкански капитализъм

През последните години многократно...


Държавен дълг, финанси, България, правителство

Постепенното повишение на дълга до 25-27% от БВП
е необходимо и не застрашава финансовата ни стабилност

От 2007-2008 г. настоявах по време на кризата да се допусне умерен бюджетен дефицит до позволения от ЕС 3% от БВП. Пазарните фундаменталисти възразяваха категорично, защото режимът на...


Стиглиц, неравенство, възстановяване

Вместо да налива пари в банките, правителството можеше да опита да възстанови икономиката от дъното нагоре.
На 10 и 11 януари 2013 г. ДУМА публикува моята статия "Кой спестява в България". Тя съдържа анализ на социално-икономическата поляризация у нас и сочи опасните последици от това през...


Икономическа, финансова, криза, Европейски съюз

Подвеждащите оптимистични прогнози на Европейската комисия

На 10 ноември 2011 г. ЕК публикува редовната си есенна прогноза за 2011-2013 г. Същия ден Оли Рен заяви: „Растежът в Европа спира, има риск от нова рецесия. Докато работните места се увеличават в някои страни членки, в ЕС като цяло не...


Икономическа, финансова, криза, Европейски съюз

Анализ на възникването и развитието на най-новата фаза на кризата

Тук няма да анализирам проявлението на световната криза в страните от Европейския съюз (ЕС), започнала в САЩ през 2007 г. и в Европа през 2008 г. и достигнала своето дъно през 2009 г. Ще се спра главно на последната фаза на...


България, преход, реставрация

Вече 23 години България преживява реставрация от авторитарен социализъм към примитивен балкански капитализъм.

Преходът е постепенно преминаване от една в друга фаза на дадена обществена формация. Той е характерен с постепенни количествени натрупвания на промени, без резки качествени изменения....


Рейтингови агенции, Standard & Poor,s, Moody,s, Fitch, деструктивна роля

Рейтинговите агенции стават все по-опасни за световната икономика и за живота на стотици милиони хора.
Рейтингова кредитна агенция (РКА) е компания, която определя кредитни рейтинги на емитенти на различни видове задължения по дълга, както и на самите дългови инструменти. Рейтинги се дават и на...


Труд, България, подценен, драстично, кръгла маса, доходи,

Със сегашните заплати не е възможно нормално възпроизводство на работната сила.

Ако съдя по раздадените ни документи за участие в настоящата дискусия са поканени и министри, зам. министри, депутати от всички парламентарни групи. Присъстват само двама депутати от БСП. Тоталният бойкот на...


Иван Ангелов, истината, конкурентоспособност, българската икономика

Ако продължава сегашната тесногръда икономическа политика, пренебрегваща здравеопазването, образованието, науката и иновациите, ще останем за дълго в опашката на Европа по конкурентоспособност.


Стиглиц, ограничителна, икономическа политика, криза, Европа, България

Няма пример за голяма икономика, а Европа е най-голямата в света, която да се е възстановила от криза чрез ограничения.

В моите публикации през последните 5-6 години винаги съм критикувал ограничителната политика по време на криза на слабо търсене. Под влияние на продължителното присъствие на...


Националната хематологична болница, поглед, пациент, проблеми

По волята на съдбата, за зла участ, през последните 9 месеца съм редовен посетител на Националната специализирана болница за лечение на хематологични заболявания, като придружител на мой близък. Аз съм икономист. Не мога и не искам да се произнасям по специални медицински проблеми. Имам, обаче...


БСП, управление, тройна коалиция, разкрачена, бюджетна, политика

Вече седем години не разбирам странната бюджетна политика
на ръководството на БСП

През 2005-2009 г. ръководството на БСП като водеща партия в управляващата коалиция провеждаше консервативна рестриктивна бюджетна политика, прилягаща повече на икономическата философия на НДСВ. Характерни черти...


Алтернативна политика, икономическо развитие, ЕС, рецесия, правителство

2012 ще е поредната тежка година за България. Сега по-важно е да видим какво може да се направи за смекчаване на последствията от рецесията в ЕС и стагнацията у нас, която наверно ще прерастне в рецесия през тази или следващата година. Ще напомня отново за някои спешни мерки, които трябва да се...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 »