/Поглед.инфо/ Марксическа пустиня ли е България

Въпреки чудесното изследване, на което се опираме днес, темата за българските троцкисти е почти непозната у нас. Малцина са тези, които знаят, че изобщо са съществували. А те поставят началото на организационната си дейност в края на 20-те и началото 30-те години на миналия век, но не успяват да се наложат в българското политическо пространство. Причина за това са не само вътрешните слабости и амбицията кой да води "бащината дружина", но и неспособността им да надделеят над тесните социалисти.

А началото е многообещаващо. Те си имат могъщ покровител - самия Лев Давидович Троцки (1879-1940), който по това време вече е изгонен от Съветския съюз и е под строг надзор на остров Принкипо, Турция. Видно от кореспонденцията му с тях, която се съхранява в Харвардския университет в САЩ, той много е разчитал, че дейността на българските троцкисти ще се разрасне и те ще станат негова опора срещу сталинизма. Още повече, че те си имат още един идол - българина Кръстю Раковски (1873-1941), бивш министър-председател на Украйна и виден съветски политически деец, който е хвърлен за троцкистка дейност в съветските затвори. Ала и той през 1934 г. се отказва, поне външно, от троцкизма. Но е разстрелян през 1941 г. Реабилитиран е посмъртно чак през 1988 г. 

Учудващо, но от писмата на Троцки личи, че той е добре запознат не само с политическата обстановка в България, но и с нейната история и култура.

Начело на родните троцкисти стои много интересна фигура - високоинтелектуален юрист, антифашист - Стефан Манов, който днес е известен повече с това, че е бил член съдия в Първи състав на Народния съд (1944-1945). Разбира се, неговият троцкизъм, и следователно антисталинизъм, не е забравен и през 1949 г. Манов е осъден за "вражеска дейност". Реабилитиран е приживе през 1957 г.

Писмата между българските троцкисти и Лев Давидович запълват празнина в нашата история. Но и това е врата в полето - само който иска, ще мине през нея.

"Троцки и България - кореспонденция през 1929-1933 година", съставител и предговор Живка Кънева - Дамянова, Ун. изд. "Св. Кл. Охридски", 1993 г. 

Из предговора на съставителката

През 1940 г. Лео Троцки, тогава в Мексико, предава на Библиотеката за редки ръкописи при Харвардския университет в САЩ своя архив при редица условия, едно от които е кореспонденцията му да бъде закрита за четиридесет години след смъртта му. Мотивировката е да бъдат предпазени от отмъстителната ръка на Сталин живите кореспонденти и техните наследници. Но самият Троцки не успява да се предпази, въпреки че на 3 март 1940 г. е записал в дневника си: "Краят ще настъпи изведнъж и по моя хипотеза от кръвоизлив в мозъка". На 21 август с.г. смъртта настъпва наистина с такава диагноза, но от удара нанесен му от Рамон Меркандер...

Минаха повече от 50 години от смъртта на Троцки, а личността му продължава да буди интерес и да поставя въпроси. В Западна Европа и Америка на него са посветени много книги, студии, статии и филми. Постоянно се издават негови произведения. Едни го смятат за голям мислител, а други за не по-малък злодей от Сталин. За троцкистите и неотроцкистите и организациите им той е символ на голям политик и теоретик...

По отношение на вътрешните проблеми на Съветския съюз Троцки не стига до стройна, ясна и последователна икономическа и социална програма, с която да спечели популярност и да се противопостави на сталинския модел. По най-същественото, принципно различие между двамата - за съдбата на социализма и световната революция - Троцки апелира най-напред да се организира световната революция, за да стане възможна победата на социализма в СССР, а Сталин - обратното - твърди, че най-напред трябва да се построи социализмът в СССР, за да може да се извърши и световната революция...

Тук публикуваме 101 писма от кореспонденцията на Л. Троцки с българи за времето от 20 април 1929 до 27 октомври 1933 г. Повечето се намират в Библиотеката за редки ръкописи при Харвардския университет във фонда "Архив на Троцки"... Това са оригинални писма от България до Троцки и копия от писмата на самия Троцки, пазени навремето от секретарите му в специални папки. Към тях добавяме и няколко писма допълнително издирени в Централния партиен архив в София и в изданието на българските троцкисти "Освобождение"... Но в този вид кореспонденцията дава добра представа за връзките между Троцки и българските му последователи и изобщо за специфичния български и балкански модел на троцкизма в онази епоха...

През 1930 г. е основана и групата "Освобождение", нарекла се по-късно секция на Международната лява опозиция (МЛО), чиято основна цел е да се бори против сталинизма в нелегалната или, както я наричат троцкистите, официална и казионна Работническа партия. Групата издава свой печатен орган - "Освобождение" - първо като списание, а от април 1932 г. като седмичен вестник. Главната заслуга за издаването на "Освобождение" и за организиране на групата има Стефан Манов - адвокат в София. Може да се каже, че той е един от най-образованите кореспонденти на Троцки, а личната му съдба и идейно-политически възгледи преминават през големи катаклизми - от "широкия социализъм" преди Първата световна война, през левичарство и троцкизъм и накрая участие като член съдия на първия върховен състав на Народния съд през 1944-1945 г. ...

Независимо от краткотрайното съществуване и печален завършек, групата "Освобождение" оставя следа в историята на комунистическото движение в България, на първо място като последователен противник на сталинизма... Така или иначе българските троцкисти ще трябва да заемат своето място в историята на комунистическото движение, която предстои да бъде написана отново, да бъде населена с личности и човешки съдби, да бъде адекватна на духа на времето и основана на документи на епохата.

Стефан Манов до Лео Троцки

София, 14 септември 1932

Уважаеми другарю,

Тези дни ви изпратих телеграма по повод вашето пътуване през България, разгласено от нашата буржоазна информационна преса. Имали сте вече визи и разрешение от Чехословакия (пътуването не е осъщeствено - б. Ж.К.Д.). да отидете на лечение в Бад Пиещани. Въпреки увереността ни, че ще бъдем предварително уведомени за планираното пътуване, предвид настойчивите твърдения на споменатата преса, чиито репортери се обръщаха и към нас за сведения, бяхме принудени да Ви пратим известната телеграма, тъй като не искаме да пропуснем нашия вожд да премине през България като през марксическа пустиня. 

... Тук сме принудени да се борим за преодоляването на някои значителни трудности. Ние все още изоставаме в организационните работи, а поради това и във финансово отношение не сме много добре. Наистина след целия ред поражения в работническата маса цари голяма потиснатост. Но във всеки случай гласът на опозицията се чува по цялата страна.

Изоставането в организирането на фракцията ни поставя в изолация в международен план и ние много съжаляваме, че в това отношение българската секция още не е секция, както трябва, а тя е длъжна - след руската секция - да застане в първите редици на международната левица...

Скоро ли ще излезе вторият том на Вашата история? Как сте със здравето?

Приемете горещи поздрави от всички български другари

Ваш Ст. Манов

Машинопис, руски език

Лео Троцки до групата "Освобождение"

6 октомври 1932 

Драги другари,...

Завоюването на властта в България от пролетариата на свой ред извънредно много зависи от това, което става в Германия и Франция. В Германия Коминтернът с все сила облекчава работата на реакцията.

Във Франция компартията отслабва и се разпада. Това означава: политиката на Коминтерна създава крайно неблагоприятна международна обстановка за българската революция. Именно поради това нашата борба против тесняшко-бюрократическото ръководство на Работническата партия в България неразривно е свързана с нашата борба против политиката на ръководната Фракция на Коминтерна. 

Не се съмнявам, че по това нямаме ни най-малко разногласие. Струва ми се само, че когато теоретически поставяме проблема за завоюването на властта, за нас е много важно да покажем, че перманентният характер на революцията не е абстракция, а съвсем реален исторически факт...

Сведенията от СССР говорят за извънредно нарастване на недоволството, за оживяване на всякакъв вид опозиция във ВКП и за засилване на сталинските репресии.

Ваш Л. Троцки

Машинопис, руски език

Лео Троцки до групата "Освобождение"

13 октомври 1932

Драги другари!

В допълнение към моето последно писмо бих искал с няколко думи да се изкажа по лозунга "Работническо-селско правителство". Разбира се това не е научен термин и много лесно може да стане оръдие на политическото шарлатанство. Но в известен смисъл, в известни страни и при известни обстоятелства тази термин е напълно законен като популярен псевдоним на диктатурата на пролетариата. Марксистите неведнъж са писали, че диктатурата на пролетариата е истински народно или истински национално правителство. В страните, в които селяните са преобладаващото мнозинство на населението, може с пълно право да се каже, че диктатурата на пролетариата е истинско - и при това единствено възможно - "работническо-селско правителство"...

Сигурно знаете вече за изключването на Зиновиев и Каменев от партията... Сигурно знаете, че на Раковски му прибавиха три години заточение и, че въобще репресиите срещу лявата опозиция отново придобиха бесен характер...

Вашата организационна слабост напълно се обяснява с обстановката. Остротата на кризата, обективната безизходност на положението дадоха силен тласък на крайно лявата партия, т.е. Р[аботническата] П[артия]. Бурно нараства броят на подаваните за нея гласове. Сам по себе си този факт трябва да носи политическо удовлетворение на революционните елементи, но и ги прави невнимателни по отношение на революционната стратегия и тактиката...

Бъдещето на лявата опозиция е все още изцяло напред...

С крепък другарски привет: Л. Троцки...

Машинопис, руски език

Лео Троцки до Стефан Манов

Драги другарю Манов,

Отговарям на писмото ви от 17 декември.

...4. В Съветския съюз стават големи неща. Сталинската група политически е съвършено изолирана. В партийния апарат цари пълно объркване. Сталин се държи благодарение на ГПУ. Арестите приемат нечувани размери. Арестуват се членове на ЦК, бивши народни комисари, стари болшевики и пр...

Ваш: Л. Троцки

Руски език, машинопис

Групата "Освобождение" до Лео Троцки

София, 24 януари 1933 

До другаря Троцки

Лявата опозиция на българската КП (болшевиките-ленинци) до М. Секретариат на Лявата опозиция - Париж

Драги другари,

Ето нашето изложение за формирането, организацията и перспективите на нашата фракция.

1. Като резултат от опортюнистическата тактика на БКП (тесни социалисти) преди 9 юни и от сталинската тактика - тактика на зигзаги след 9 юни (1923), движението на работническата класа в България претърпя много големи поражения. В резултат на това в БКП съществува опозиционно движение от 1919. Формирането на лявата опозиция в сегашната й форма трябва да се търси в годините 1925-27, когато движението на българската работническа класа преживя нова тактическа и организационна криза.

2. Понастоящем в България имаме всички обективни условия за социална революция. Но въпреки благоприятния обективен фактор, пролетариатът не би могъл да завземе властта, тъй като субективният фактор - партията - не е на мястото си. БКП няма качества на истинска партия на работническата класа. Същите качества липсват и на всички секции на Комунистическия интернационал, ръководени от сталинци...

3. Началото на нашия действителен организационен живот трябва да отнесем към м. септември, 1932 г. Членовете на лявата опозиция, обхванати в групи, наброяват 76... Почти всички наши членове са експлоатирани, но процентът на индустриалните работници е много малък. В групата в София от 21 члена имаме само 4 души, които са индустриални работници. Другите наши членове са огняри, строители и пр., чиновници в обществени и държавни предприятия и дребни собственици. Поставихме си задачата в близко бъдеще да увеличим броя на нашите членове до 150Е...

Към това трябва да добавим, че "тесните социалисти", чиито наследници са българските сталинци, имат голямо влияние и традиции. Борбата срещу тях не е лесна...

10. Според данните на последната конференция на РП, партията има около 27 000 члена. В състава ѝ преобладават дребните собственици, сред които са потънали работниците. Общият брой на членовете работници е 8 500, от които само 2 000 члена са индустриални работници. В Софийската партийна организация има 500 - при пролетариат от 50 000 души.

Въпреки всичко, въпреки корумпираното и деморализиращо влияние на сталинската тактика и практика, партийната маса и известна част от апарата са искрени, честни и предани революционери. Те са на своя пост и остават до край на позициите, дори когато това са сталинските очевидно погрешни позиции.

11... Стачки се вдигат непрекъснато. Повечето от тях избухват спонтанно. Понякога в началото те се ръководят от сталинците, но по-късно, когато същите издигат неподходящи лозунги и погрешно водят борбата, работниците им обръщат гръб.

Лявата опозиция има блестящи перспективи...

Братски поздрави! Секретар на Българската лява опозиция:

Д. Гачев

ЦПА, ф. 191, а.е. 8, л. 78-79

Стефан Манов до Лео Троцки

София, 18 март 1933

Драги другарю,

От два-три дни в българската преса срещаме тревожни новини за Раковски. Казват, че е мъртъв, че Сталин го е убил. Имайте добрината да ни информирате по споменатите тревожни новини.

От дълго време не получаваме нищо от Вас. Скоро ще Ви изпратя изложение за положението в нашата фракция.

Комунистически поздрав: Ст. Нежданов

Ръкопис, френски език, пощенска картичка, адресирана до "Г-н Седов, Истанбул, Буюк ада"

Лео Троцки до групата "Освобождение"

21 март 1933

Драги другари,

Нямам точни сведения за съдбата на Раковски. В края на януари жена му беше писала в чужбина, че двамата са здрави, (доколкото може да се каже, че Раковски е "здрав"). Но през март се получиха сведения от Париж, че през февруари Раковски бил в тежко положение, откаран в Москва, където изглежда починал... На всички запитвания от страна на видни политически дейци съветското посолство отказваше да даде какъвто и да било отговор. Самият този факт е крайно тревожен. Ако с Раковски всичко беше благополучно, то съветското посолство не би имало основание да отказва да отговори. Остава ни да предположим, че или трагичното съобщение е вярно, или че Раковски е арестуван и откаран в Москва, но не за лечение, а за разправа в една или друга форма. Няма защо да ви казвам - ние предприемаме всички мерки, за да разберем истината.

Сега пиша голям труд за Раковски и много моля българските другари да ми помогнат. Необходими са ми всякакви материали, пряко или косвено отнасящи се до Раковски, Особено:

1. Данни за семейството му, в частност - за вуйчо му, знаменития национален революционер Раковски (ако може и стихотворенията на Иван Вазов, посветени на Раковски)...

3. Статии за Раковски, спомени за него и т.н. (Несъмнено, през първите години на съветската власт, когато Раковски играеше голяма роля, в официалния комунистически печат са печатали статии за него).

[Без подпис]

Машинопис, руски език

Лео Троцки до групата "Освобождение"

Принкипо, 6 май 1933

Драги другари!

Мога само да приветствам вашето намерение да издадете като отделна брошура моя труд "Социализъм в една страна", поместен като приложение в последния том на моята "История..." Този труд показва как партията на Ленин действително гледаше на въпроса за международния характер на революцията и как сталинската бюрокрация, незабелязано за самата себе си, се оказа на право противоположната гледна точка.

Настоящата криза на съветското стопанство и на сталинския режим най-тясно са свързани с теорията на социализма в една отделна страна. Така че работата се състои не в абстрактни и догматични спорове, а във въпроса на живот и смърт на съветската държава и на световната работническа класа.

Принкипо, 6 май 1933

Машинопис, руски език

Кръстю Раковски

Лев Троцки 

Кръстю Раковски и Лев Троцки

Дума