/Поглед.инфо/ Преди няколко дни Министърът на здравеопазването отправи отчаяна молба „помогнете да намерим лекари“, които да лекуват болните от коронарния вирус!

Аз очаквах отдавна нещо подобно. От 10-15 години, заедно с още някои загрижени колеги, призоваваме властите да подобрят рязко заплащането на медиците: лекари, фелдшери, лаборанти, медицински сестри, санитари и други, условията за тяхното професионално израстване, обзавеждането с медицинска апаратура, условията за живот на техните семейства и т.н. Милиарди лева бяха прахосани от Бойко Борисов и други големци за излишества, в това число и от вратата на прословутия джип, но пари за здравеопазване все не достигаха. България изразходва за здравеопазване през последните 10-15 години два пъти по-малко от средното в Европейския съюз като процент от БВП, а бедните българи плащат от джоба си около 50% от разходите за своето здраве, при 20% средно в ЕС.

През всичките тези години призовавах да се отмени прилагането на Търговския закон за оценка на работата на болниците и съдбата им да се оценява по лечебната им дейност, а не по финансовите им баланси. Предупреждавахме за последиците от късогледата здравна политика на управниците, в това число и поради мизерното заплащане на медиците. Не зная точния брой, но навярно няколко хиляди български медици бяха принудени да потърсят по-добро препитание и повече възможности за професионално развитие в чужбина. Бедна България обучаваше медици за целия свят. А сега не ни достигат медици да лекуват нашите сънародници.

Първите трагични факти започнахме да научаваме миналата пролет от първоизточниците с началото на коронаровирусната пандемия. Оказа се, че по целия свят, включително и в далечна Австралия и Нова Зеландия работят български медици. Да не говорим за Западна Европа, Америка и други региони на света. Научих, че в Ню Йорк имало цяла бригада от български медицински сестри. Отливът на медици продължава и сега.

Продължава и мизерното заплащане на труда на медиците. Малка група най-опитни лекари може да получават добри доходи, но мнозинството медици мизерстват. А някои от медицинските сестри, които протестираха, включително и от терасите на обществени сгради, рискувайки своя живот, бяха наричани терористи от депутати на ГЕРБ. Чистачки и друг най-нисък персонал в банки, застрахователни дружества, министерства, полицаи, охранители и други подобни, получават по-високи доходи от медиците.

Не се заплаща достатъчно и не се осигуряват подобаващо със защитно облекло тези, които лекуват болните от този вирус на първа линия. В резултат и на това процентът на заболелите медици у нас е много висок, работещите в тези клиники са вече изтощени, а много от тях дадоха живота си. Това изостря още повече дефицита от медицински персонал.

Дори и неспециалисти като мен разбираха, че напрежението расте, лечебният потенциал на болниците по този вирус се изчерпва, лекуването на другите болести опасно се занемарява и скандалът скоро ще избухне. Министърът на здравеопазването обаче повтаряше до онзи ден, че „положението е под контрол“, че има достатъчно легла, апаратура и лекарства“, но отбягваше да спомене най-важното – има ли достатъчен медицински персонал. Защото леглата не лекуват сами, без лекари. Управниците ни залъгваха, но ние, страничните наблюдатели разбирахме, че щом броят на заразените в денонощие от 150-200 души нарастваше на 1000, а днес – 27 октомври 2020 г. достигна 2243 души, положението явно не е било под контрол. То е било отдавна изпуснато и занемарено. Но Бойко Борисов ни залъгваше, че всичко е наред, че сме били за пример на другите държави и т.н.

Дефицитът на медици не може да се реши чрез молби по медиите. Нито чрез привличане на лекари – пенсионери или студенти по медицина от горните курсове. Подготовката на пълноценен лекар изисква 10-15 и повече години. Специалистите медици са тези, които ще предложат най-ефикасните подробни решения за тази остра криза от медици и за тоталния хаос в здравеопазването.

Както е известно, аз съм икономист. Ще си позволя само няколко общи предложения за възможно най-спешно решение на кадровата криза в здравеопазването:

  1. Да се установи кои са персоналните виновници за създадената през годините криза в здравеопазването, включително и на най-високо равнище и да им се потърси незабавно наказателна отговорност. Докато не започнем да търсим наказателна отговорност от извършителите на държавни престъпления, няма да излезем от кризата на некадърността и корупцията.

  2. Правителството да даде кратък срок на всички частни болници в България, които имат потенциал, но все още не са открили клиники за лекуване на коронарния вирус или не са предоставили свои специалисти в тази област на публични болници, да го направят. Тези, които не изпълнят Постановлението на Правителството да бъдат лишени от сътрудничество с НЗОК, а при много сериозни нарушения – да им се отнеме лиценза за лечебна дейност. Някои лица може да възразят, че се нарушава свободата им на действие, но когато публичните лечебни заведения са изчерпали възможностите си и се рискува животът на болните, няма друга възможност.

  3. Правителството да пристъпи незабавно към повишение на заплатите на лекарите и на другия медицински персонал поне два-три пъти. Паричните и други улеснения и доходи на завърналите се в България наши медици трябва да станат съпоставими с получаваните от тях в чужбина. При наличие на политическа воля България разполага с ресурси за такива подобрения. Това ще повлияе за намаляване отлива на медици от страната и за постепенно завръщане на част от напусналите.

  4. На всички български лекари и други медици да се гарантират през следващите години кратко- и средносрочни командировки и специализации в тяхната област в чужбина.

  5. Да се положат необходимите грижи за семействата на медиците: съпруги, деца, внуци, родители. На тези, които ще се завърнат от чужбина да се осигурят с държавна финансова подкрепа: жилища, вили, работа на съпругите, детски ясли, градини и училища за децата и внуците.

  6. Да се увеличи незабавно приемът на българи - студенти по медицина, с осигурено безплатно обучение за всички студенти – вече обучаващи се и новопостъпили български граждани. Структурата на приеманите по специалности да се определя от компетентните институции.