/Поглед.инфо/ Протестите срещу управлението на държавата продължават вече повече от 88 дни. Обикаляйки не само магистрали, села, язовири и какви ли не обекти, а и християнски църкви, кръстейки се, все още премиерът, когото на 88-мия ден стана известно, че фейсбук група издирва, понеже не се вясвал месеци на работа, през м. октомври 2018 г. във връзка с критики към тогавашния проектобюджет, нали е авер на истанбулския падишах, заяви: „Дори Аллах е казал, че когато фактите говорят, боговете мълчат”.

Без да обсъждам както вътре в страната, така също международния отзвук и реакции вкл. на официални агенции, медии, институции и пр., от които който и да е не само български, но и чужд гражданин може на базата на обективни факти да направи своите изводи за състоянието на страната, а по повод ината на явната и неявна коалиция, претендираща за легитимност да управлява България, предлагам само няколко конкретни данни в цифри от последните парламентарни избори (26.03.2017 г.):

  1. Брой избиратели според избирателните списъци при предаването им на СИК – 6 838 235

  2. Брой избиратели, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) – 166 123

===============

Общо: 7 004 358

  1. Избирателна активност: гласували – 3 682 151 (54.07% от общия брой избиратели по т. 1 и 2).

  2. От гласувалите по т. 3, за:

ГЕРБ – 1 147 292 (33.54%)

БСП – 955 490 (27.93%)

ДПС – 315 976 ( 9.24%)

ОП -- 318 513 ( 9.31%)

ВОЛЯ -- 145 637 ( 4.26%)

=========================

Общо: 2 882 908 (84.28% от тези по т. 3)

(Източник: https://results.cik.bg/pi2017/rezultati/index.html)

(Заб. не се взимат предвид гласувалите за независими народни представители.)

Като оставим настрана и обявените за невалидни бюлетини, предмет на множество обсъждания (независимо от тях делът от тия по т. 3 е под 50%), ако се отчетат горните данни обаче отнесени към общия брой избиратели по т. 1 и 2, резултатът който се получава е следният:

ГЕРБ – 16%

БСП – 14%

ДПС – 4.5%

ОП – 4.5%

ВОЛЯ – 2%

===========

Общо: 41%

Т. е. още през 2017 г. не е формирано легитимно мнозинство. Както и да е, последното число, (без да отчитаме макар която и да е от споменатите групи като евентуална парламентарна опозиция, в т. ч. на отделни членове от въпросните групи), съответства на данните от социологическите проучвания, според които независимо дали всеки ден са по площадите и на улицата, ако не повече около 60% от гражданите на България с активни избирателни права не са заявили да са съгласни, и че одобряват настоящото управление на страната. Или ако не друго, би следвало да им бъде дадена възможността, както на всички, да упражнят правото си на избор. А ако дори условно допуснем, че е налице действителна опозиция от която и да е парламентарно представена от цитираните групи, за кандидатите като народни представители на каквато са гласували и поддържат съответен брой избиратели, и/или от отделни техни членове, резултатът, въз основа на какъвто т. нар. управляващи претендират да са легитимни, би изглеждал още по-несъстоятелен като оправдание за каквато и да е легитимност. Следователно претенциите за такава не е основана на нищо повече освен по чисто формален признак на обстоятелството, че заемат места в т. нар. Народно събрание и неговите производни, доколкото съгласно Конституцията републиката е с парламентарно управление, по силата на произведените избори през 2017 г.

Във връзка с изложеното, въпреки в предишни публикации да съм споменавал, отново намирам за уместно, без и тук да цитирам отделни разпоредби от Конституцията, да спомена за разликата между легалност и легитимност. Което е наложително с оглед факта, че легитимността е свързана и произтича от суверенитета. Или с други думи от волята на суверена, като неин източник. И който е единствен носител и притежател на държавната власт. А това означава мнозинството от гражданите. Легалността е само формалната страна вкл. досежно процедурите, по които става оправомощаването на съответните представители на суверена да упражняват властта и осъществяват управлението от негово име. Поради това без легитимност, каквато не може да произтече по друг начин освен от материята, която е държавното устройство съгласно Конституцията на обществото по силата на волеизявление на мнозинството от него като легитимиращ източник, никаква легалност като форма не е достатъчна да придаде каквито и да е властнически и за управление функции на когото и да е. Още от Парменид, цитиран от Аристотел във „Физика” знаем, че οὐδὲν ἕξ οὐδενός, познато на по-начетените в т. ч. юристи като ex nihilo nihil fit. Затова всякакви брътвежи от които да са вещи и невещи по темата, вкл. с каквито да било в т. ч. академични звания, титли и пр., обосновавани единствено с аргументи основани на легалност, без да съставляват и представляват мнозинство от суверена и да са изразили волята си като такова по съответния ред, не могат да легитимират когото и да е за упражняване на държавната власт и управление. Респ. за взимане на каквито и да е решения, вкл. относно преименуване на национални празници. Още по-малко това би могло да стане с инат и/или с разни каламбури и др. под. Поне в цивилизовано общество с конституционно устроена правова държава. Другото не е нищо повече, освен узурпация, с произтичащо от нея, ако не разрушаване, незачитане и подриване на конституционното устройство на обществото, според начина и формата от обективна и субективна страна на деяние освен всичко и престъпление по съответните състави от наказателния закон.

Само за сведение, доколкото на някой би могло да хрумне да търси за съпоставка от гледна точка на легитимност, за да не си губи времето, освен че се касае за мажоритарен, за избор на президент и вицепрезидент от 6 859 390 гласоподаватели по списъци при избирателна активност 51.62% на втори тур, с редовни бюлетини са гласували 3 540 829 избиратели – 51.62%.

(За справка: https://results.cik.bg/pvrnr2016/tur2/aktivnost/index.html)

*οὐδὲν ἕξ οὐδενός (ex nihilo nihil fit) – от нищо, нищо не идва (не произлиза)

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели