/Поглед.инфо/ На 28 май в Пекин приключи третата сесия на Всекитайското събрание на народните представители (НДК). Тя се проведе в трудна международна среда на фона на продължаващото изостряне на американско-китайските отношения и на вирусно- икономическата криза. По време на сесията Вашингтон повдигна нивото на конфронтация с Китай заради мерките на Пекин за защита на обществената безопасност в Хонконг.

Непредвидени форсмажорни обстоятелства под формата на коронавирусна епидемия определиха уникалността на икономическата политика на правителството на КНР до края на годината. В доклада на ръководителя на Държавния съвет (премиер на КНР) Ли Къцян за първи път през последните десетилетия няма конкретни цели за икономически растеж през тази година.

На сесията председателят Си Цзинпин изложи основна теза, която би определила не само оперативните мерки за възраждане на икономиката, но и дългосрочната икономическа политика на Китайската народна република: „Практиката на реформата ни даде да разберем, че в никакъв случай не трябва да следваме пътя на свободната пазарна икономика, но не трябва да се връщаме към стария път на плановата икономика. "

Тоест държавното регулиране на пазара, комбинация от икономически и административни лостове (в различни пропорции) са запазени и това остава в основата на китайския модел. Според опита на КНР подобна комбинация осигурява най-добрата „интеграция на пазара и правителството в процеса на разпределение на ресурсите“.

От този ъгъл трябва да се вземе предвид и доклада на Ли Къцян, който определя плана за социалното и икономическото развитие на КНР до края на годината. Лайтмотивът на доклада е, че управителите на всички нива трябва да „затегнат коланите“ и да разпределят икономически разходите, за да преодолеят последствията от епидемията.

Акцентът е върху постигане на стабилност на ключовите икономически показатели и бърз преход към ускорен икономически растеж, особено в реалния сектор на икономиката. Според Ли Къцян, Китай трябва "да се съсредоточи върху поддържането на сигурността в шест области, за да осигури стабилност на шест фронта". Шестте области са заетостта, финансите, външната търговия, чуждестранните инвестиции, вътрешните инвестиции и пазарните очаквания.

За да финансира борбата срещу епидемията през 2020 г., правителството на КНР ще емитира специални държавни облигации на стойност 1 трилион юана (около 141 милиарда долара). Съответно, дълговото финансиране ще увеличи общия бюджетен дефицит с 1 трилион юана спрямо миналата година и ще възлиза на 3,6% от БВП. За да се намали корпоративната тежест, данъците върху предприятията ще бъдат допълнително намалени с повече от 2,5 трилиона юана (около 353 милиарда долара), като същевременно се засилва финансовата подкрепа за компаниите.

През 2020 г. дълговото финансиране на икономическото възстановяване се разраства поради издаването от правителството на провинции и градове на целеви облигации в размер на 3,75 трилиона юана. За тези цели се предвижда да се отделят 600 милиарда юана от централния бюджет. Темповете на растеж на заемите от големите търговски банки на малки и микропредприятия ще надхвърлят 40%.

За да се запази продоволствената сигурност, се планира увеличаване на площта на висококачествени земеделски земи с 5,33 милиона хектара.

От доклада на министър-председателя следва, че въпреки забавянето на икономическия растеж след епидемията, всички планирани програми за социално подпомагане ще бъдат изпълнени. По-рано през 2020 г. се планира цялостно преодоляване на бедността и изграждането на общество със среден доход. Докладът на Ли Къцян потвърждава тази цел. Планира се бедното селско население, живеещо под прага на бедност, да бъде напълно отървано от бедността, а „етикетът на бедността да се премахне от всички слабо развити градове“.

Предвижда се увеличаване на основната пенсия за пенсионерите и минималната основна пенсия за старост за селските и безработните градски жители. Плащанията на пенсионните фондове са предназначени за близо 300 милиона души.

На сесията беше приета първата част от Гражданския кодекс, чието ядро е развитието и укрепването на частните права. От 1954 до 2002 г. КНР направи четири опита за разработване на закон, но всички те бяха неуспешни. Оттогава страната прие много закони в областта на гражданските отношения, включително правото на собственост и закона за договорите. Те подготвиха условията за приемане на първата част от Гражданския кодекс.

Китай също така измени Закона за борба с изпирането на пари и реши да разработи закон за контрол върху износа. Отбелязва се, че това ще ускори създаването на система от екстериториални закони.

Китайските законодатели обърнаха специално внимание на ситуацията в специалния административен регион Хонконг. Уличното насилие, безредиците, включително причинените от външна намеса, станаха възможни не на последно място поради несъвършенството на правната рамка, регулираща дейността на администрацията на Хонконг в областта на сигурността и обществения ред. Някои от тези правила се проследяват в периода на британското управление, което създава пречки за правоприлагащите органи да възстановят реда. Събранието упълномощи постоянния си комитет да укрепи „правната система на Хонконг и механизмите за прилагане за гарантиране на националната сигурност“. Става дума за приемането на поредица от закони, регламентиращи дейността на такива служби като полицията, емиграционните , митническите и акцизните служби, пожарната, затворите и авиационната служба. Политическият и икономически модел на Хонконг не се променя. Твърденията на администрацията на Тръмп, че Пекин елиминира модела „една държава - две системи“, не са верни.

Китайското правителство потвърди, че ще продължи да подкрепя Хонконг, подобно на Макао, в развитието на икономиката и подобряването на жизнения стандарт на местните.

По отношение на Тайван, КНР заяви своята решителност „да се противопостави на всякакви сепаратистки действия, насочени към постигане на „независимост на Тайван“, както и да насърчи обмена и сътрудничеството „през целия проток“, „за да се защити благосъстоянието на тайванските сънародници “.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели