/Поглед.инфо/ „Китайската икономика поддържа стабилен растеж от повече от 5% и остава най-важният двигател на световната икономика, което определено е важен положителен фактор за света.“ Това каза в интервю за Китайската медийна група британският изследовател Мартин Жак. Официалните данни за националната икономика на Китай за 2023 г., публикувани на 17 януари, потвърждават очакванията на международната общност.

Предварителните статистически данни показват, че БВП на Китай през миналата година достига 126 трилиона юана, което е ръст от 5,2% на годишна база, като темпът на растежа се е повишил с 2,2 процентни пункта. Благодарение на непрекъснатото разширяване, БВП на глава от населението е нараснал с 5,4 % на годишна база, ситуацията със заетостта цялостно се е подобрила, инвестициите в дълготрайни активи са се увеличили с 3,0 %, а размерите на производството, инвестициите, както и вноса и износа на основни промишлени продукти също са нараснали значително в сравнение с нивата от 2019 г. Всичко това показва, че тенденцията на подем на китайската икономика се консолидира и засилва.

В условията на слабо възстановяване на международното търсене, политиките на търговския протекционизъм се завръщат в много региони на света. Доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие прогнозира, че през 2023 г. глобалната търговия ще отчете спад със 7,5%. В същото време размерът на вноса и износа на Китай като цяло остава стабилен и се очаква страната да запази водещата си позиция в световната търговия за седма поредна година. Огромният пазар, могъщият производствен капацитет и оптимизираната търговска структура са предимства на Китай, които не само дават силен стимул за световната търговия, но също така и поддържат стабилността на индустриалните вериги и веригите за доставки.

Още по-важно е, че Китай е не само „фабриката на света“, но вече е и световен център за иновации. Показателите на Китай за инвестициите във високотехнологични отрасли и инсталирания капацитет за добив на енергия от възобновяеми източници през 2023 г. показват, че страната реализира целта си за висококачествен растеж със стабилни темпове.