/Поглед.инфо/ Рязкото обръщане на Русия на Изток нямаше да е възможно без модернизацията и на железопътната инфраструктура. Развитието на Източния полигон на РЖД не е за първа година. Тази година се очаква старт на трети етап. Защо Русия харчи трилиони рубли за БАМ и Транссибирската железница и какъв ефект ще получи от това икономиката на 17 руски региона?

Русия продължава да осъществява мащабен инфраструктурен проект в рамките на националния проект, който в условията на закриване на европейския пазар стана още по-актуален. Става дума за разширяването на Източния полигон на РЖД.

Източният полигон е руската мрежа железници, обединяваща Красноярската, Източносибирската, Забайкалската и Далекоизточната железници. Дължината му е 17 000 километра, като мрежата преминава през 17 руски региона. Ключови пътища от Източния полигон са построените още през ХХ век Транссибирска железница и БАМ.

Модернизацията на железниците от Източния полигон преминава в три етапа. Първият започва през 2018 г. и е приключен през 2021 г. Основните дейности по втория етап се планират да приключат тази или следващата година. Това трябва ва даде прираст на пропускателната способност на Източния полигон до 180 млн. тона. Стойността на втория етап се оценява на трилион рубли..

Третият етап от модернизацията трябва да започне тази година и при завършването си през 2032 г. превозната способност на Източния полигон трябва да се увеличи до 255 млн. тона. РЖД оценява третия етап от разширяването на БАМ и Транссибирската железница на 2,68 трилиона рубли.

Третият етап се дели на три подетапа. Първият ще увеличи превозната способност на полигона до 197 млн. тона. На първо място е насочен към превоза на якутски въглища от Елгинското находище. Вторият подетап ще позволи увеличаването на капацитета до 210 млн. тона към 2030 г. По новите пътища ще се превозват товари от Централна Русия, Урал и Западен Сибир. Третият и финален подетап ще позволи към 2032 г. да се превозват 255 млн. тона ( в по-дългосрочна перспектива 270). На този етап се предвижда строежът на втори път от Ургала до Ванино, дубльори на Северноамурския, Кузнецовския и Кодарския тунели, а също на моста през Амур.

В началото на годината се разбра, че по третия етап още се водят спорове между РЖД и изпращащите стоки. РЖД планира 90% от инвестициите да се изпратят именно за модернизацията на БАМ, а изпращащите стоки предлагат значително да се увеличат вложенията в Транссибирската железница и изходите към нея, а също да се махнат вторите Северноамурски и Кузнецовски тунели и да се откажат от излишни втори пътища.

„По-бързият обрат на руския износ от Запада на Изтока, отколкото смятаха учените, е възможен до голяма степен благодарение на постоянно развиващата се транспортна инфраструктура. Основната задача е да се осигури пропускателна способност при постоянно нарастващи обеми на трафика. По време на реконструкцията на Източния полигон товароносимостта му вече се е увеличила 1,5 пъти, а тази година може да достигне още по-големи стойности - около 200 милиона тона", казва Павел Севостянов, доцент в катедрата за политически анализи и социология -психологически процеси на Руския икономически университет. „Плеханов“.

„Модернизацията на източния полигон ще ни позволи допълнително да увеличим взаимния търговски оборот с Китай, както и да създадем нови транспортни и логистични центрове, чрез които товарите ще бъдат доставяни по железопътен транспорт до морските пристанища на Далечния изток и по-нататък транспортирани до азиатските страни, ”, казва Наталия Милчакова, анализатор.

„Сега източният полигон се превърна в основната врата за износ към Русия. Преди това значението му не беше толкова голямо, тъй като основният товар минаваше през северозападната и южната посока. Изтокът е бил зает главно с износ на въглища. Това се промени от 2022 г. насам и сега Изтокът е едва ли не спасителният пояс за руския износ. Разбира се, в такава конфигурация неговото разширяване е жизнено необходимо, особено на фона на изместване на центъра на тежестта на икономическия живот на Изток“, казва Сергей Гришунин, управляващ директор на рейтинговата служба НРА.

Експортните превози през мрежата на РЖД в източната посока са се увеличили със 7% през 2023 г. в сравнение с 2022 г., каза в началото на годината главният изпълнителен директор на компанията Олег Белозеров. Друга тенденция през последните 20 години, на която той обърна внимание: преди руските железници доставяха само 40% от износа през пристанищата, а сега 78% от товарите. Тоест връзката между железниците и пристанищата е важна за руските железници.

Новите железници са нужни на първо място за ръста на обемите на превоз на въглища, метал, стоманени заготовки, торове, произведени в Русия петролни продукти, а също така продукцията на химическата и дървопреработвателната промишленост.

„Това е много важно за регионите, тъй като модернизираната транспортна инфраструктура ще осигури повече поръчки за предприятията в Източен Сибир и Далечния Изток, особено във въгледобива, металургията, машиностроенето и химическата промишленост. Ще се разкрият нови работни места, което от своя страна ще се отрази положително върху нарастването на заетостта не само в страната като цяло, но и в съответните региони. Ще бъдат разработени нови минерални находища, например редки метали, използвани в производството на електрически превозни средства. Такива находища има в Източен Сибир и по-специално в Република Саха, но тяхното разработване досега се смяташе за нерентабилно именно поради неразвитата транспортна инфраструктура. Това означава, че ще можем да осигурим собствено производство на електрически автомобили със собствена суровинна база“, казва Милчакова.

„Това е глобален проект с голям мултиплициращ ефект – следва програма за развитие на транспортни и логистични центрове, която включва повече от 30 такива центъра по цялото протежение на трасето и редица други спомагателни програми. Други проекти ще бъдат постоянно „нанизани“ към проекта на Източния полигон. Като цяло до 2028 г. обемът на обработка от логистични центрове в цялата страна ще се утрои. В същото време в Далечния изток този обем ще нарасне над 4,5 пъти“, казва Павел Севостянов.

Като цяло модернизираните железници ще позволят укрепване на икономическите връзки не само с Китай, но и с други страни от Югоизточна Азия, заключва Милчакова.

Превод: В. Сергеев