/Поглед.инфо/ Благосъстоянието на руснаците расте, въпреки привидно големите военни разходи и суровите западни санкции. Отбранителната промишленост стимулира икономиката на страната, както отбеляза Путин, но разходите за отбрана на Русия сега са наполовина от тези в СССР. Какви рекорди на руската икономика изненадват толкова много Запада и как отбранителната индустрия помага?

Руската икономика показва рекордни нива, въпреки факта, че е преориентирана към военни нужди и е обект на западни санкции, изненада “Блумбърг”.

В този контекст благосъстоянието на населението, напротив, расте. По-специално, заплатите се повишиха, рублата се засили, а нивата на бедност и безработица паднаха до рекордно ниски нива. За някои конфликтът дори се е превърнал във възможност за отваряне на нов бизнес, отбелязва изданието.

Равнището на бедност в края на 2023 г. е достигнало исторически минимум, изчисли наскоро “Росстат”. По негови данни 13,5 милиона от 146 милиона руснаци вече могат да бъдат класифицирани като бедни. През изминалата година 800 хиляди души са напуснали редиците на бедните. И основната причина за този рекорд е ръстът на заплатите при недостиг на кадри. Коефициентът на безработица беше едва 3,2% миналата година. Това е най-ниската цифра от началото на наблюдението през 1992 г.

Средната месечна заплата през 2023 г. достигна повече от 74 хиляди рубли (814 долара). Това е с около 30% повече, отколкото преди две години. До миналата година Русия наблюдаваше дългосрочна тенденция на реален разполагаем доход, нарастващ с повече от пет процента.

През 2023 г. БВП на Русия не само се възстанови, но и надхвърли нивата отпреди кризата и се очаква по-нататъшен растеж през 2024 г., според Банката на Русия. В същото време растежът на БВП вече няма да бъде свързан с износа, а с възстановяването на вътрешното търсене, което е на максимално ниво, казва Андрей Ганган, първи заместник-директор на отдела за парична политика на Банката на Русия.

„Руският БВП през 2023 г. нарасна с 3,6% на годишна база, което е значително по-високо от очакванията на анализаторите и официалните прогнози. Вътрешното търсене остава силно благодарение на държавните разходи, нарастващите заплати на фона на увеличеното търсене на работна ръка и сложната демографска среда. Ако паричните власти не премахнат прегряването на икономиката, прогнозата за растеж на БВП за 2024 г. може да надхвърли потенциалното ниво“, казва Иля Фьодоров, икономист. Негативната страна на икономическото прегряване е инфлацията. Централната банка обаче продължава да поддържа основния лихвен процент висок, за да „свали“ това прегряване и покачване на цените.

Всъщност не е изненадващо, че руската икономика, която започна да харчи повече за военни нужди от преди, показва такъв растеж и поставя рекорди.

Онзи ден самият президент Владимир Путин призна, че отбранителната индустрия ускорява руската икономика, като добави, че е необходимо да се поддържа баланс и да се развива производството на граждански продукти. „Този вечен въпрос – кое е по-изгодното от оръжието и маслото – имаме предвид това, въпреки че повтарям, дори съвременната отбранителна индустрия е добра с това, че не само косвено влияе на гражданските индустрии и производство, но също така, използвайки иновациите, необходими за отбраната, използва тези иновации за производството на граждански продукти. Това е изключително важно нещо“, обясни той.

Президентът припомни, че в СССР разходите за отбрана, които „никой не е броил“, са възлизали на 13% от БВП на страната, а в Русия, според Стокхолмския международен институт за изследване на мира, те са 6,8%. Тази година разходите за отбранителната индустрия са се увеличили с 2,8% в сравнение с миналата година, но този ръст не може да се нарече критичен. Той обобщи, че е важно всяка рубла, инвестирана в отбранителната индустрия, да се получи максимална възвръщаемост.

„Исторически погледнато, започвайки с институционалния и методологически дизайн на кейнсианския модел на икономическо развитие, увеличаването на военните разходи е двигател на икономическото развитие. Христоматиен пример в този смисъл е бързият растеж на американската икономика по време на Втората световна война, който позволи на страната най-накрая да излезе от Голямата депресия“, припомня Анатолий Колесников, доцент от катедрата по корпоративно управление и иновации в Руския университет. Икономически университет “Плеханов.”

През 2023 г. за развитието на вътрешния отбранително-промишлен комплекс бяха отделени 6,4 трилиона рубли, което е почти два пъти повече от същите разходи от предходната година. През 2024 г. ще бъдат отпуснати рекордните 10,77 трилиона рубли.

„Тези инвестиции се превърнаха в своеобразен чудотворен еликсир, който направи възможно съживяването на руското военно производство. Като се вземат предвид тесните връзки на сътрудничество, част от финансовите ресурси на отбранителната промишленост бяха пренасочени към доставчици в гражданския сектор на икономиката, което доведе до нейното икономическо съживяване. Работеше т. нар. инвестиционен мултипликатор, чиито конкретни параметри трудно могат да се преценят поради затворени статистически данни. Но фактът, че през 2022 г. например готовите метални изделия, които очевидно включват оръжия и боеприпаси, със 7% или компютри, електронни и оптични продукти с 1,7%, красноречиво свидетелства за ролята на военното производство в икономическия растеж като цяло ”, казва Анатолий Колесников.

Затова експертът не вижда нищо необичайно в настоящата ситуация. Той припомня, че традиционно отбранително-промишленият комплекс на всички развити страни оказва значително влияние върху общото ниво на икономическо развитие.

Има обаче и някои отклонения от обичайния модел за стартиране на икономиката поради увеличените разходи за отбрана. „Например, трябва да се внимава с класическото твърдение за напредналото научно и технологично ниво на отбранителната индустрия в сравнение с гражданския сектор на икономиката. Например в съвременните военни операции започна активно да се използва чисто гражданска технология на глобалната сателитна система “Старлинк”, казва Колесников.

Отбелязва се още една чисто руска особеност на функционирането на отбранителната индустрия. „Става дума за способността и готовността на частни предприятия, специализирани в производството предимно на високотехнологична продукция, да се интегрират в процеса на производство на готова военна продукция. В същото време продуктите, произведени от такива частни собственици, като правило, имат по-ниска цена, по-ефективни възможности за обслужване и гаранционно обслужване и по-гъвкав потенциал за модернизация. Източниците на подобни конкурентни предимства пред държавните компании са в зоната на т.нар. конкурентни предимства на средно голяма компания, къси технологични вериги, по-модерни системи за управление на производството. В тази връзка пред лидерите на отечествената отбранителна индустрия стои задачата да включат такова производство в комплекса за производство на военни стоки и услуги“, казва доцентът на катедрата по корпоративно управление и иновации на РИУ “Плеханов”.

Перспективите за руската промишленост за 2024 г. изглеждат умерено оптимистични, според доклада „Индекси на интензивността на промишленото производство“, изготвен от ВШИ.

Първо, индустрията все още не е реализирала пълния потенциал за възстановяване след кризата. Това е свързано с развитието от руските производители на ниши на вътрешния пазар, които са се освободили след напускането на чуждестранни производители.

Учените оценяват възможния размер на това следкризисно възстановяване на най-малко 2,3% от текущото ниво на промишлено производство. На първо място е възможен ръст в промишлеността и минното дело, показва проучването на ВШИ.

На второ място, високосната 2024 г. добави един календарен и работен ден, което ще даде 0,3-0,4% годишно увеличение на промишленото производство.

Промишленият спад поради антируските санкции беше преодолян до юни 2023 г., след което като цяло се наблюдава стабилизиране в продължение на осем месеца, подчертават експертите.

Минното производство се възстанови през юни 2022 г., има стабилизиране на производството на суров петрол и природен газ от април 2023 г., а производството на въглища се възстанови частично през последните месеци. В производството предкризисното ниво е надвишено до юни 2023 г. Но тук ситуацията е различна в зависимост от вида дейност, но навсякъде се очаква ръст.

Учените очакват растеж от първата група. Това може да включва производство на тютюневи изделия, обработка на дървесина и производство на изделия от дърво, каучукови изделия и превозни средства.

Във втората група предкризисното ниво на производство вече е достигнато или дори малко надвишено. Става дума за производството на напитки, облекло, кожа и кожени изделия, както и производството на кокс и петролни продукти, химикали, лекарства, пластмасови изделия и други продукти от неметални минерали. Това включва, наред с други неща, производството на железопътни локомотиви, подвижен състав и готови метални изделия.

В третата група растежът на производството продължава и след възстановяване на предкризисните нива. Това включва производството на хранителни продукти, текстил, хартия и хартиени изделия, компютри, електронни и оптични продукти, електрическо оборудване, мебели, бижута.

Превод: В. Сергеев