Колонката на

Зора Попова е магистър по културология от СУ „Св.Климент Охридски”, завършва международна магистърска програма по проблемите на Югоизточна Европа към Университета в Атина. През 2010 година получава научната степен доктор по философия от Университета в Бат, Великобритания. Зора Попова има значителен професионален опит като изследовател, анализатор, журналист и преподавател.

Статии от автора