До десетина години в България ще има сериозен дефицит на лекари и специалисти.

Тази седмица дойде една новина, която всъщност изобщо не е нова. А именно – при запазване на настоящите тенденции на отлив от медицинската професия и изтичане на кадри към чужбина, до десетина години в България ще има сериозен дефицит на лекари и специалисти. От близо 2 години насам, мине не мине някой друг месец, темата за лекарите, които масово напускат страната привлича вниманието с разтърсващата си статистика. Ето само няколко примера, които илюстрират проблема:

• През последните няколко години страната напускат около 600 лекари на година, което почти се изравнява с броя на онези, които се дипломират годишно във всички медицински университети в страната.

• В момента в България има 4761 общопрактикуващи лекари, но като цяло интерес към тази специалност липсва, тъй като не предлага големи възможности за кариера.

• Спънките пред възможността за придобиване на специалност – както финансови, така и бюрократични – са друг фактор, който сериозно отблъсква младите лекари от родното здравеопазване. По думите на националния консултант по обща медицина и досегашен председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Любомир Киров над 1700 лекари са в процес на специализация, като голяма част от тях са я приключили, но само липсата на лицензирани практики (към момента едва десетина!) ги бави, за да се явят на изпит. Лицензираните практики за следдипломното обучение трябва да бъдат поне 150-200 в страната.

• Докато в Германия, например, един лекар-специализант стартира със заплата от около 3300 евро на месец от съответното лечебно заведение, в България държавната поръчка даже не се брои и за трудов стаж. При платеното обучение пък специализантът трябва да заплаща по 180 лева на месец, а болницата, в която се провежда специализацията би следвало да осигури поне 1.5 минимални работни заплати. Но освен че на практика това не се случва, платените специализанти също нямат трудов стаж, нито осигуровки.

• Медицинските сестри, които са напуснали България са не по-малко от 2-3 хиляди. Според европейските стандарти за качество на медицинското обслужване на съотношението между броя на лекарите и медицинските сестри би трябвало да бъде поне едно към две. У нас още през 2010 година е установено, че не достигат близо 35 000 медицински сестри, за да бъде постигнато това съотношение. В резултат на трайния отлив от професията и насочването на средния медицински персонал към работа в чужбина, у нас в момента общият брой на медицински сестри е критично нисък. Средно в Европейския съюз има 750 медицински сестри на 100 хиляди души население, а у нас – те са 425 на 100 хиляди души.

• Отливът от професията, както и насочването на младите кадри към чужбина водят логично и до друг сериозен проблем – застаряването на специалистите. Към момента средната възраст на медицинските сестри е 47 години, на фелдшерите – 61 година, а на ортопедичните техници – 55 години. Средната възраст на лекарите-специалисти е около 50 години, а в общинските МБАЛ достига и до 66 години.

И за какво ли отново повтаряме тези факти?!! Какво от това, че вече 2 години едни и същи неща се въртят през няколко месеца? Всеки път обществото като че ли се стряска точно за 3 дни, а отговорните институции, май, дори и толкова време не отделят на тези проблеми…

Още при заемането на министерското кресло в здравното министерство Стефан Константинов призна, че за да има страната ни медицински кадри, трябва да се води политика, която да задържи тук младите. Само че две години по-късно, въпреки декларираните усилена дейност в посока провеждане на здравната реформа (?!!), не се забелязва никаква качествена промяна. Нито даже индикации за това, че някой активно търси решения за преодоляване на тази изключително тревожна ситуация.

Както Някой беше казал: “Няма човек, няма проблем…!” А както вървят нещата с лекарите и на фона на влошаващият се здравен статус на българите, след десетина години България няма да има никакви проблеми!

Аргументи БГ