/Поглед.инфо/ Всеки ден от Съединените щати съобщават за нови антирекорди в икономиката, която продължава да се потапя в бездната на кризата. Последната сензация се случи на 5 май, когато държавният дълг на САЩ прескочи 25 трилиона долара и възлиза на 25 057 924 023406 долара и 80 цента. В първия ден от управлението на Доналд Тръмп (20.01.2017г.) дългът на федералното правителство на САЩ беше равен на 19 947 304 555 212 долара и 49 цента. Така за три години и три месеца и половина публичният дълг нарасна с 5,1 трилиона долара.

По време на кампанията си Тръмп говори правилни думи за заплашителния мащаб на публичния дълг и обеща да предприеме всички мерки за неговото намаляване. Той дори обеща, че когато дойде в Белия дом, ще помисли за преструктуриране на държавния дълг на страната. Тази идея беше възприета от мнозина като спорна, защото хвърля сянка върху авторитета на Америка като надежден длъжник. Видите ли, темата за преструктурирането на дълга следва да се обсъжда от такива страни като Аржентина, Украйна или Гърция, но не и САЩ.

Америка след революцията от 1776 г. в продължение на повече от два века изминава нивото до държавен дълг от 1 трилион долара и преодолява това ниво на 22 октомври 1981 г. при президента Рейгън. Преди това има различни периоди. Например, седмият американски президент Андрю Джексън (1829-1837) оставя забележим отпечатък в историята на страната. Първо, той ликвидира тогавашната американска централна банка, наречена Втора банка на САЩ. Второ, напълно елиминира държавния дълг на страната. Това щастливо време за Америка обаче е краткотрайно. Държавният дълг започва да расте през годините на гражданската война 1861-1865. Президентът Ейбрахам Линкълн също се опитва да се бори с публичния дълг, той организира издаването на държавни бележки, които трябва да заменят банкнотите - парите, емитирани от банки. Банкерите приемат това враждебно и Ейбрахам Линкълн е убит.

Държавният дълг на САЩ скача по време на Първата и Втората световна война. През 1910 г. той възлиза на 2,7 милиарда долара, през 1920 г. достига стойност от 89,0 милиарда долара (увеличение от 33 пъти). А относителното ниво на дълга през това десетилетие нараства от 8.0 на 29.2% от БВП. Да видим времевия отрязък от 1940-1950 г. През това време публичният дълг нараства от 50,7 на 256,0 милиарда долара (пет пъти), а относителното му ниво - от 52,4 на 94,0% от БВП. Рекордно относително ниво на държавния дълг е регистрирано през 1946 г. - 121,2% от БВП.

Важно събитие, което ускори ръста на държавния дълг на САЩ, е премахването на стандарта за златния долар през 70-те години. Златната спирачка беше премахната от печатницата на Федералния резерв (свързване на паричните емисии със златните резерви в САЩ), което улесни Министерството на финансите на САЩ да получи заеми от Федералния резерв. Доларът най-накрая се превърна от национална в световна валута (броят на доларите извън САЩ надхвърли масата им в икономиката на САЩ). Това допринесе за това Министерството на финансите на САЩ да престане да балансира държавния бюджет, прибягвайки до заеми и увеличаване на публичния дълг. Чуждестранните централни банки, заедно с ФР, с охота купуват и трупат облигации на САЩ.

Ускоряването на темпа на нарастване на публичния дълг се случи при Рейгън: през 1980 г. дългът беше равен на 834 милиарда, а през 1986 г. достигна 1525 милиарда долара. Разбира се, мнозина в Америка са изключително притеснени от този мащаб на дълга. Взети са мерки за ограничаване на растежа му. През 1985 г. е приет Законът за балансиран бюджет и контрол на дефицита при извънредни ситуации (Законът на Грам-Рудман-Холингс). Законът предвижда годишни мерки за намаляване на дефицита и постигане на балансиран бюджет до 1991 г. В бъдеще този период беше удължен няколко пъти. Постоянна практика беше установяването в Конгреса на САЩ на горната граница (лимит на растеж) на публичния дълг. Летвата периодично се повишаваше, дългът постоянно се увеличаваше.

Президентът Тръмп прие държавата с дълг от 19 947 млрд. долара. Мнозина очакваха, че след месец от началото на неговото президентство, тоест до края на февруари 2017 г., дългът ще достигне 20 трилиона, но това се случи едва на 8 септември 2017 г. Очевидно обаче президентът се измори от ограничаването на растежа на дълга и в същия ден той подписа закон, който ерозира концепцията за прага на държавния дълг на САЩ и позволява неограничени федерални заеми. От записания през септември 2017 г. дълг от 20 трилиона, половината (10 трилиона) са натрупани през предходните осем години, тоест главно по време на Барак Обама. За два мандата на Обама в Белия дом публичният дълг нарасна с 9,32 трилиона. Тръмп, който обвини Обама, че е позволил ръста на държавния дълг, сега далеч надмина своя предшественик. И до края на президентството на Тръмп растежът на дълга ще продължи и ще бъде стремителен.

Финансовата катастрофа в САЩ можеше да се случи, ако не бяха решителните действия на Федералния резерв. През март 2020 г. бяха проведени две извънпланови заседания на Федералния комитет за операции на открития пазар, на които бяха направени намаления на основните лихвени проценти на Федералния резерв. Днес процентът е на ниво от 0,0-0,25%. Това имаше ефект върху лихвите по облигациите на САЩ. Тоест, беше възможно да се намалят бюджетните разходи за обслужване на публичния дълг, който винаги заемаше видно място в американския бюджет. През 1991 г., например, те възлизат на 286,0 милиарда долара, но средният лихвен процент по държавните облигации тогава беше много висок - 7,80%. През 2016 г. средният лихвен процент по държавните ценни книжа в САЩ е минимален - 2,21%, а свързаните с лихвите бюджетни разходи възлизат на 432,6 млрд. Долара. През 2019 г. средният лихвен процент по съкровищните ценни книжа е 2,53%, а разходите за лихви за държавния дълг - 574,6 млрд. долара. Тръмп сериозно се опасяваше, че разходите за лихви ще погълнат по-голямата част от държавния бюджет и започна да изисква от ФР основният лихвен процент да бъде намален до нула или дори по-ниско. И накрая, през март 2020 г. Федералният резерв отговори на настоятелните искания на Тръмп.

Избухна обаче вирусно-икономическата криза, борбата с която изисква гигантски бюджетни разходи. Планира се увеличение на държавния дълг (или еквивалентно бюджетен дефицит) за текущата фискална година на 1 трилион долара. Законът, приет в края на март за подпомагане и смекчаване на коронавирусната пандемия и икономическата сигурност(предвижда отпускане на 2,2 трилиона долара от бюджета за решаване на задачите, формулирани в закона. От какви източници? Не трябва да се въвеждат допълнителни данъци, парите ще бъдат намерени отново поради увеличаване на публичния дълг. С увереност можем да кажем, че преди края на финансовата година (приключва на 30 септември 2020 г.) ще бъдат взети решения за отпускане на нови гигантски суми от бюджета. И същият източник - заеми, които увеличават публичния дълг. Според най-скромните оценки бюджетният дефицит за годината може да нарасне до 4 трилиона долара. В близко бъдеще приходната част от бюджета на САЩ може да се формира главно чрез заеми, а не данъци.

Ще покажа динамиката на ускоряване на растежа на публичния дълг при президента Доналд Тръмп (сумата на дълга в трилиона долара и датата, на която тази стойност е отчетена):

19.95 - 20 януари 2017 г. (първият работен ден на новия президент)

20 трилиона - 8 септември 2017 г.

21 трилиона - 19 март 2018г

22 трилиона - 11 февруари 2019 г.

23 трилиона - 7 декември 2019 г.

24 трилиона - 7 април 2020 г.

25 трилиона - 5 май 2020 г.

Първата стъпка, равна на увеличение от 1 трилион. долара (от 20 до 21 трилиона долара) отне малко повече от шест месеца (6 месеца и 11 дни). Втората такава стъпка е десет и половина месеца. Третата стъпка е малко по-малко от десет месеца. Четвъртата стъпка е точно четири месеца. На последната, пета стъпка - 28 дни.

В САЩ има чудовищно ускоряване на ръста на държавния дълг. За четири седмици (7 април - 5 май) Америка увеличи публичния си дълг, равно на дълга, натрупан за 205 години от съществуването си! Ако растежът на публичния дълг продължи с такива темпове, до края на 2020 г. дългът на САЩ ще се увеличи с 8 трилиона долара и ще достигне до 33 трилиона долара.

Прилича на вертикално излитане на самолет, но още повече като падане в бездна с ускорение.

Послепис В края на 2019 г. относителното ниво на публичния дълг достигна нивото от 108% от БВП. Тази година показателят за БВП, като се вземе предвид развиващата се вирусна икономическа криза, ще намалее. Според доклад от април S&P, БВП на САЩ през 2020 г. ще намалее с 5,2%. В номинално изражение БВП може да бъде приблизително 20 трилиона. Дори публичният дълг, записан на 5 май, остава до края на годината на 25 трилиона. долара, оказва се, че относителното ниво на дълга в края на 2020 г. ще бъде 125%. И това е повече от показателя за рекорд, записан през 1946 г. (121,2%). И ако вземем предвид, че след 5 май дългът ще продължи да нараства бързо, не може да се нарече фантастично, че цифрата за 2020 г. ще бъде 150% от БВП. Това е относителното ниво на гръцкия дълг в средата на настоящото десетилетие. А за Гърция постоянно си спомнят като за страна, от която човек не бива да взема пример.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели