/Поглед.инфо/ Швейцария, заедно с Великобритания, е най-големият световен център за международна търговия със злато. В края на 2020 г. износът на благороден метал от Швейцария възлиза на 71,1 млрд. долара , а вносът – на 87,9 млрд. Следя отблизо редица швейцарски сайтове, които предоставят най-пълно и професионално отразяване на ситуацията в света на златото. Един от най-интересните е GoldSwitzerland, информационен ресурс на “Матерхорн Асет Мениджмънт”. Тази компания е със седалище в Цюрих и се занимава с търговия със злато и инвестиции в благородни метали. Нейният сайт е интересен с това, че повдига въпроси, които далеч надхвърлят професионалните интереси на компанията. Повечето от статиите, публикувани на сайта, са с автор на Егон фон Грейерц, основател и управляващ партньор на “Матерхорн Асет Мениджмънт”.

Ето неговите публикации миналия месец: “Злото е корен на всички фиатни пари”. “Нещастие или късмет: Изборът е ваш”, “Предизвикателствата, силите и истинското богатство за 2022 г.”, “Хаосът и триумфът на оцеляването”.

Егон фон Грейерц разкрива грозните тайни на банковия и златен бизнес. Често той осъжда престъпните дейности на големи банки и магнати на световни корпорации. И най-важното, предупреждава, че подобни дейности застрашават не само джобовете на отделните клиенти, но и цялото човечество. Неговият възглед за света на икономиката може да се нарече метафизичен, което е необичайно за онези, които възприемат икономиката като сфера на спекулации и манипулации.

От статия на статия Егон фон Грейерц повтаря няколко прости истини. Например, той показва умирането на парите и предвещава окончателната им смърт в близко бъдеще. Основната икономическа функция на парите е мярка за стойност. А централните банки отдавна махнаха спирачките от печатните си преси, увеличавайки паричното предлагане с темп, който е многократно по-висок от темпа на растеж на предлагането на стоки. В резултат на това покупателната способност на парите пада и е невъзможно да се изчисли предварително обезценяването на парите, това се случва скокообразно.

Отбелязва се, че загубата на щатския долар като мярка за стойност започва преди половин век, през 1971 г., когато президентът Никсън обяви прекратяването на обмена на долара за злато. По-късно, на Ямайската парична и финансова конференция през 1976 г., този обмен е премахнат де юре, златото е изгонено от света на парите. Започна неконтролирано емитиране на зелена хартия. До момента, отбелязва Егон фон Грейерц, доларът е загубил 98% от покупателната способност, която е имал преди половин век. Стандартът за хартиен долар, приет от страните членки на МВФ преди 45 години, програмира смъртта на „зелените“, а днес си имаме работа с комата на долара и другите резервни валути. Пълната и окончателна смърт на долара не е далеч.

Какво ще го замени? Двата най-вероятни сценария за развитие на събитията след смъртта на долара изглеждат така: 1) възстановяване на някакъв вид златен стандарт за фиатни валути, които ще съществуван след смъртта на стария долар; 2) преход към единна наднационална валута (подобно на паричната единица банкор, която Джон Кейнс предлага да се въведе след Втората световна война).

Една от най-свежите теми на Егон фон Грейерц е предстоящата световна икономическа криза. Грейерц дори определя датата за нейното начало - 2022 година. Неизбежността на кризата е най-убедително обоснована в последната му статия „Хаосът и триумфът на оцеляването“ от 22 декември. Статията започва с преразказ на картината „Триумфът на смъртта“ от Пиеер Брьогел-Стари (1562 г.), изобразяваща края на живота на планетата. Картината изобразява панорама на изгоряла безплодна земя, където армия от скелети сее хаос и смърт. Вероятно сюжетът на картината е вдъхновен от "Черната смърт" - епидемията от чума през XIV век, която отнема живота на почти половината от жителите на Европа. Егон фон Грейерц коментира картината на Брьогел: „Искрено се надявам, че светът няма да изглежда така буквално през следващите десет или двадесет години, но метафорично това а хаосът, който може да завладее всички ни.“

И продължава: „Моралното послание на картината е, че когато настъпи хаос, разрушението ще засегне всички, богати и бедни, млади и стари. Нито силата, нито лоялността ще позволят на никого да избяга. Финансовото, икономическото и моралното опустошение, което предстои да падне върху света, за повече от 99,5% от хората, ще се появи неочаквано, като светкавица в ясно небе. Така за повечето хора предстоящите събития ще бъдат подобни на определението на думата хаос: „Състояние на пълно объркване и безпорядък“.

Авторът идентифицира четири огнища на хаоса.

Първото огнище на хаоса е т. нар. „пандемия“. Сравняването на сегашната епидемиологична ситуация в света с „черната смърт“ от XIV век е неприемливо: тогава половината от живеещите в Европа загиват. Днес, дори според явно завишени данни, 0,06% от световното население е починало от "пандемията". По-скоро това е психическа пандемия. Организаторите на „пандемията“ са в състояние да контролират големи маси от хора чрез манипулиране на умовете им.

Второто огнище на хаоса е глобалният дълг. От създаването на Федералния резерв през 1913 г. банкерите поемат контрола над американската икономика, а след Втората световна война и по-голямата част от света. Контролът рязко се засилва, след като Министерството на финансите на САЩ спира да обменя долари за злато през 1971 г. и печатната преса на Федералния резерв започва да набира скорост. „Оттогава“, отбелязва авторът, „циничният възглед на президента Томас Джеферсън за банкерите наистина се сбъдва“. Егон фон Грейерц цитира този баща-основател на Съединените щати, който прочуто казва за заплахата от банкерите: „Ако американският народ някога позволи на банките да контролират емисиите на неговата валута, това първо чрез инфлация, а след това чрез дефлация банките и корпорациите лишат хората от всякакво имущество и децата им ще останат без дом на континента, който бащите им завладяха. Правото да се издават пари трябва да бъде отнето от банките и върнато на Конгреса и народа, на които принадлежи. Искрено вярвам, че банковите институции са по-опасни за свободата от редовните армии."

Днес Америка и целият свят навлизат във фаза на инфлация, която не днес или утре ще прерасне в хиперинфлация и стагфлация (комбинация от висока инфлация с падаща икономика). Инфлацията и хиперинфлацията са обратната страна на непрекъснато нарастващия дълг. А дългът се създава в резултат на непрекъснато увеличаващата се емисията на пари (парите се хвърлят в обръщение чрез издаване на заеми или закупуване на дългови ценни книжа). Днес в света няма зони (държави) без дълг, дълговите балони растат навсякъде: „Никога досега дълговите балони на това ниво в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Океания не са били толкова синхронизирани ... Трябва да помним, че НИКОГА В ИСТОРИЯТА не е имало глобална дългова криза от такъв мащаб." През 1971 г. общият световен дълг (във всички сектори на икономиката) е 1,5 трилиона. долара.Както пише авторът, са били необходими няколко хиляди години, за да се достигне до такова ниво. През 2000 г. глобалният дълг вече достига 100 трилиона. долара, а през 2020 г. възлиза на 300 трилиона. долара. За половин век ръст в номинално изражение е скочил с 200 пъти! Говорим само за т. нар. „търгуем дълг”, тоест дълг по банкови заеми и заеми под формата на облигации и други дългови ценни книжа.

Егон фон Грейерц обръща внимание на факта, че централните банки започнаха нов кръг от нарастване на паричното предлагане през 2019 г., тоест още преди обявяването на "пандемията", което се превърна в аргумент за напомпване на икономиките с пари. През септември 2019 г. се появиха признаци на икономическа стагнация и тъй като те не можаха да се справят с нея, започна операция КОВИД-19. Тя се превърна в димна завеса, покриваща неспособността на икономиката да влезе във фазата на възстановяване десет години след края на кризата 2008-2009 г., и в същото време - аргумент за увеличаване на скоростта на печатните преси няколко пъти.

Третото огнище на хаоса са финансовите деривати. По някаква причина тези инструменти, наречени деривати, днес рядко се помнят. Междувременно те са минирали напълно световната икономика. Известният американски милиардер Уорън Бъфет през 2002 г. нарече дериватите "финансови оръжия за масово унищожение". В средата на 2000-те общата стойност на неизпълнените деривати (сумата от техните деноминации) е 1,4 квадрилиона долара. В края на кризата 2008-2009 г. Банката за международни разплащания намали тази цифра до 600 трилиона, като затвори повечето от позициите. Но след това банки като “Дойче Банк” и “ДжейПиМорган” отчетоха брутни неизплатени деривати от 40-50 трилиона долара. Цифрата, най-вероятно е силно подценена. Дори тази институция няма пълно разбиране за мащаба на пазара на деривати, тъй като задълженията и вземанията по тях се отнасят до задбалансови позиции. Никой всъщност не знае колко деривати има в портфейлите на банките и корпорациите днес, но когато дойде часът на истината, всички тайни ще излязат наяве: „Дериватите работят много добре в управлявана, подредена система, когато има постоянно търсене. Но когато музиката спре и ликвидността изсъхне, едва тогава ще разберем реалната сума на дълга."

Четвъртото огнище на хаоса е експоненциалният растеж на много параметри на световната финансова система. Това е като бързия растеж на ракови клетки в болно тяло. Авторът се опитва да определи количествено някои от компонентите на дълга през следващите 5-10 години. Търгуемият дълг ще се увеличи от сегашните 300 трилиона до най-малко 500 трилиона долара Друг компонент на дълга са необезпечените социални задължения (пенсии, медицински грижи и др.). През следващите 5-10 години те ще възлизат на около 500 трилиона долара. И накрая, има общи задължения по деривати. Авторът дава оценка от 2 квадрилиона долара, наричайки я крайно консервативна. Общо в края на това - началото на следващото десетилетие Дамоклевият меч ще виси над света с общ дълг от поне 3 квадрилиона (3000 трилиона) долара. Това обаче е чисто спекулативно изчисление. Дамоклевият меч ще падне върху човечеството много по-рано. Най-вероятно през следващата 2022 г. Когато започне, повечето от фиатните валути и финансовите инструменти ще се превърнат в прах, повечето от физическите активи и стоки ще станат жертва на бясна дефлация (падащи цени). Единственият актив, който е имунизиран срещу кризи и дефлация, е физическото злато. Егон фон Грейерц предлага да се възползвате от все още наличната възможност за закупуване на този инструмент за оцеляване. Утре може да е късно.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели