/Поглед.инфо/ Уинстън Чърчил e каза., че „Англия няма вечни приятели и вечни врагове, има само вечни интереси“. Но още по-„вечни“ от сменящите се от време на време една-друга на историческата арена велики империи остават принципите и методите, с които те защитават своите интереси.

През III в. пр. н. е., в борбата за хегемонията в Западното Средиземноморие, се сблъскват континенталната Римска република и разположената на територията на днешен Тунис, основан от народа на морските търговци финикийци („Пуни“), град-държава Картаген. Между тях има две тежки войни, всяка от които продължава повече от 20 години. Във втората Рим първо е на прага на разрушението, но в крайна сметка Картаген претърпява смазващо поражение.

Той губи всичките си колонии, остава само територията в близост до града за „самодостатъчност“ от селскостопански продукти. Разрешено е да има само "символична" армия и флот. Картагенците не могат да разрешат военните спорове с „трети лица“ с военни средства, а трябва да ги предадат на римския сенат. В допълнение към това на Картаген е наложено годишно обезщетение в размер на тогава астрономическата сума от 200 таланта за 50 години.

Наистина на картагенците се оставя възможността да се занимават с първоначалния си бизнес - морската търговия и градът-държава бързо просперира отново. Разходите за изплащане на годишна дан се компенсираха от спестявания на военни разходи, докато самите римляни изпълняват, извинявайте за съвременния термин, функцията на „покрив“, силово покритие, без което в онези дни е невъзможно да се търгува - те са силно заинтересовани от платежоспособността на такъв данъкоплатец.

С наближаването на крайния срок за плащанията в Рим обаче загрижеността от възстановяването на финансовата и икономическа мощ на дългогодишния враг започва да нараства, защото след това той би могъл да „преобразува“ финансовите ресурси в създаването на мощна армия и флот след няколко години, тъй като картагенците винаги са били умели моряци, докато сухопътната армия традиционно се формира от различни племенни наемници. Освен това, по това време самите римляни напълно овладяват световната търговия и Картаген все повече се превръща в търговски конкурент.

Водачът на антикартагенската партия е легендарният сенатор Катон-старши, който завършваше всяка своя реч, независимо от нейната тема, с думите, включени в поговорката: "И все пак вярвам, че Картаген трябва да бъде унищожен." Пуните се опитват да го предотвратят с всякакви средства, дори екзекутират ръководителите на антиримската партия и изпратили посланици в Рим. Но 80-хилядната армия, огромна по онова време, влиза в Африка, а нейният главнокомандващ Луций Марций Цензорин иска да предаде цялото оръжие, да предаде 300 благородни граждани като заложници и да освободи всички пленници.

И тези унизителни изисквания са изпълнени, но след това консулът обявява основното условие - град Картаген трябва да бъде унищожен, всички негови жители трябва да бъдат изгонени, а новото селище да бъде основано на всяко друго място, но поне на 15 км от морско крайбрежие. Това означава, че картагенците на новото си място на пребиваване ще бъдат лишени от всякаква възможност да извършват морска търговия.

В продължение на три години картагенците героично се сражават с превъзхождащ враг за своя град и свободата си. Римляните успяват да проникнат в града едва след като повечето от жителите на града умират от глад, причинен от блокадата. Но още шест дни битката продължава вътре в стените на града, където бой се води буквално за всяка къща. Като цяло античен „Сталинград“, само че с тъжен край. Оцелелите жители са продадени в робство, а Сенатът решава да унищожи града. Над неговата територия е разорана бразда, районът е вечно прокълнат, земята е засипана със сол като знак, че никой никога не бива да се заселва тук.

Това е легенда от старите времена, а в нашата памет през 1991 г. има друга велика конфронтация, Студената война между СССР и ръководения от САЩ Запад, завършила (дали?) с пълна победа на последния. Срути се не само Източният блок, но и самият СССР. Тежка политическа криза бушува в неговите фрагменти, включително в Русия, а властите се придържат към проамериканска ориентация, надявайки се на нов „План Маршал“, който ще позволи на постсъветските държави да преодолеят кризата и да станат пълноправни членове на световната (четете, западната) общност.

Всъщност, както самата Студена война, така и победата в нея значително се различават от геополитическите сблъсъци от миналото. Основният фронт в нея е идеологически, а победата на Запада се дължи на факта, че съветската система се срива отвътре в резултат на съзнателното желание на мнозинството граждани и значителна част от елита да я премахнат, да изградят пазарна икономика на принципите на демокрацията и "универсалните ценности".

Планът Маршал обаче е разработен и приложен не заради добродушието на Съединените щати, а въз основа на геополитически съображения, необходимостта да се превърне Западна Европа (включително Западна Германия) в лоялен и достатъчно силен съюзник на САЩ в глобална конфронтация със СССР (да не говорим за факта, че Планът Маршал се превръща в един от стълбовете, върху които е стартирана системата от Бретън Уудс).

Е, през 1991 г., когато Pax Americana беше създадена, както изглежда завинаги, да се помага за истинско възраждане на победения основен геополитически съперник, разбира се, беше явен „излишък“. Цялата вълна на „перестроечно“, лансирано от медиите, която обхвана западното общество в края на 80-те, съчувствие към руснаците, които „лично“ започнаха да се реформират и след това да демонтират комунистическия режим, моментално престанаха, след като разпадането на СССР стана необратима реалност.

Истинските цели на западната политика бяха откровено обсъдени в статия, публикувана на 7 март 1992 г. (тоест веднага след разпадането на СССР) в „Ню Йорк Таймс“, в която бяха изложени препоръки относно външната политика на САЩ, предложени от господата Уолфовиц и Либи, видни фигури в администрацията на Буш Младши след това. Според първоначалната версия на учението, след разпадането на Съветския съюз и края на Студената война, Съединените щати са единствената суперсила, основната цел на която е да запази този статус:

Нашата основна цел е да предотвратим появата на нов съперник както в постсъветското пространство, така и на други места по света, което ще представлява заплаха, подобна на тази, която създава СССР за страната ни. Тази разпоредба е централна за новата отбранителна стратегия. Трябва да се опитаме да предотвратим появата на враждебни регионални сили, които чрез своите ресурси могат да получат глобален контрол в международните отношения.

Продължаваме да осъзнаваме, че общите сили на държавите, формирали преди това Съветския съюз, остават най-големият военен потенциал в Евразия и не си затваряме очите пред заплахата за стабилността в Европа, която е представена от скок на националистически настроения в Русия и опити за анексиране на нови независими републики към Русия ... Трябва да разберем, че демократичните промени в Русия не са необратими и че въпреки сериозните проблеми, Русия остава най-силната военна сила в Евразия и единствената държава, способна да унищожи Съединените щати. "

Концепцията предизвика силна вълна от критики на американската общественост и обвинения в империализъм, следователно в окончателния вариант на Доктрината за национална сигурност на САЩ тези формулировки бяха смекчени, по-специално пасажът, че „Съединените щати са значително заинтересовани да насърчават демокрацията в постсъветското пространство и поддържане на мирни отношения между Русия, Украйна и другите бивши републики СССР “.

Но очевидно е, че въпреки тези „смокинови листа”, същността, истинските възгледи на създателите на концепцията, разбира се, останаха непроменени: целта на САЩ е да предотврати появата, предимно в постсъветското пространство, на нов конкурент на САЩ. Ясно е, че „новият съперник на Съединените щати“ в това пространство може да бъде единствено възродилата се след катастрофата от началото на 90-те години Русия. Желанието да се предотврати или в краен случай да се забави възможно най-много такова възраждане е основният смисъл на политиките на държавите и на Запада като цяло в постсъветското пространство.

Още веднъж ще подчертая, че това беше формулирано и формализирано в официалната доктрина няколко месеца след разпадането на СССР, когато мнозина вярваха, че подобна съдба ще сполети и Русия, а бъдещото възраждане изглеждаше абсолютна фантазия. Този подход на „партньорите“ показва, че за Русия „германско-японският“ вариант от самото начало е напълно изключен - силно развита държава без специални геополитически амбиции, която върви вследствие на политиката на САЩ.

Американските анализатори основателно изхождат от факта, че Русия, с нейното население, територия, военно-стратегически и научно-технически потенциал, достигайки или дори приближавайки нивото на икономическо развитие и жизнения стандарт на страните от златния милиард, е много вероятно да се превърне в „новият геополитическия конкурент на САЩ,“, чиято поява се стремят да предотвратят. Още повече, че ако бившите съветски републики под една или друга форма завършат в орбитата му под една или друга форма, Украйна - на първо място. А от текста на „Учението на Уолфовиц“ ясно следва, че такава вероятност в чужбина още през 1992 г. е била разглеждана много сериозно.

Е, „вечните принципи“ на имперската политика са, че Уолфовиц, подобно на Катон-старши две хилядолетия по-рано, е бил наясно, че икономическото възраждане на победен враг неминуемо ще доведе до нова геополитическа конфронтация и всякакви хипотетични „канцлерски пактове“ ( документ, съдържащ задължение за спазване политиката на САЩ, който всеки кандидат за германски канцлер трябва да подпише) ще се превърне в обикновен лист хартия.

Разбира се, през 1992 г. е краят на ХХ век и, струва ми се, дори в най-смелите мечти на Уолфовиц и тези, които определят политиката на САЩ в следващите години, не е имало засипана със сол територия на Москва. Техният идеал е Русия при късния Елцин, суровинна държава, с нисък жизнен стандарт и големи вътрешни противоречия - един вид аналог на неосъщественото преселване на картагенците далеч от морето. Всичко над това трябва да се пресече.

Колко сериозно е взето това, особено за да се предотврати сближаването между Русия и бившите съветски републики, свидетелства практиката да изпращат „ревностни“ американски служители от значителен калибър със съответния етнически произход, които се завърнаха в историческата си родина от първата половина на 90-те години и достигнали най-високите политически висоти там. Те станаха ръководители на трите прибалтийски републики, а две бивши служителки на Държавния департамент станаха съответно първа дама на Украйна и финансов министър с претенции за поста министър-председател.

Подобна политика придоби особено строг и напълно „неподбиращ средства характер, когато Владимир Путин дойде на власт в Русия, който успешно върна на Русия статута на „пълноправна“ велика сила, осъзнавайки, че това е единственият начин да се превърне в силно развита просперираща държава - това, което американците, използвайки всички възможности, които имат, се опитват да предотвратят.

Жалко е, че не всички разбират това и все още вярват, че, видите ли, трябва да се „държиш добре", да се откажеш от защита на интересите си, стриктно да следваш препоръките на задграничните "приятели" и те любезно ще позволят на руснаците стандарта на живот на "златния милиард". Слабите са обречени, ако не на робство, то на бедност - това не се е променило много от времената на Картаген.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели