/Поглед.инфо/ Руската икономика расте над средното за света, инфлацията продължава да намалява, бюджетът на страната е обнадеждаващ, а приходите извън петрола и газа растат, каза президентът Владимир Путин. Какво очаква руската икономика през 2024 г.? Ще успее ли да продължи положителните тенденции от миналата година?

„БВП на Русия се е увеличил, все още смятахме, че е 3,5%, но според последните данни - 3,6%. Това е по-високо от средното за света. Средният темп на растеж в света е 3%, темпът на растеж на икономиките на развитите страни е 1,5%“, каза руският президент Владимир Путин на съвещание по икономическите въпроси.

Това беше постигнато благодарение на вътрешните възможности на страната. Промишлеността е нараснала с 3,5%, а производството със 7,5%. В същото време редица индустрии растат с двуцифрени темпове, например производството на компютри е нараснало с 32,8%, а превозните средства, предимно авиационно оборудване и корабостроене, са нараснали с 25,5%.

Бюджетният дефицит е 1.9%, което е по-малко от планираното. И важна особеност е, че приходите на Русия извън петрола и газа са нараснали с почти 25% през миналата година и през четвъртото тримесечие те се оказаха с почти половин трилион рубли повече от очакваното. Путин също така разкри, че януарският бюджетен дефицит е с 1,3 трилиона рубли по-малък от този през 2023 г., възлизайки на едва 308 милиарда рубли.

Инфлацията в края на януари 2024 г. намалява до 7,2% от 7,4% в края на декември 2023 г. Специално внимание трябва да се обърне на ограничаването на инфлацията, каза президентът.

Путин отбеляза необходимостта от поддържане на макроикономическата стабилност, стабилността на държавните финанси и поддържането на баланс между икономическото развитие, запазването на заетостта и осигуряването на ценова стабилност.

Потребителското търсене в Русия остава високо в началото на годината, което „има положителен ефект върху настроенията и плановете на местния бизнес“. Основната задача на властите е „да увеличат доходите и качеството на живот на гражданите, благосъстоянието на руските семейства“.

Икономистите смятат, че през 2024 г. руската икономика ще продължи положителните тенденции от миналата година, а руснаците ще имат още една година на растеж.

„Като цяло 2024 г. може да бъде още една силна година за руската икономика, но растежът на БВП може да бъде по-бавен от този през 2023 г. поради продължаващия спад в производството на петрол. Очакваме БВП на Русия да нарасне с 2,5-3% тази година“, казва Наталия Милчакова, анализатор.

Освен ако, разбира се, не се появи голям риск – спад в световната икономика на фона на проблеми с ЕС и САЩ. „В този случай продажбата на суровини във всеки случай ще донесе по-малко приходи, което означава, че БВП може дори да показва отрицателни темпове на растеж. Въпреки това, дори при такъв сценарий, струва си да се помни, че руските продукти превъзхождат конкурентите по отношение на разходите, което означава, че загубите във физически обем ще бъдат минимални, което ще компенсира евентуален провал на етапа на икономическо възстановяване. Засега очакваме икономическият растеж да бъде 2,3-2,7%“, казва Сергей Гришунин, управляващ директор на рейтинговата служба НРА.

Индустрията ще продължи да расте. „Очевидните печалби на индустрията през 2023 г. в определени сектори произтичат от ниската база от 2022 г. При металургичните продукти и при производството на храни обаче растежът е доста висок дори на фона на една успешна 2022 г. Това се дължи на бюджетния импулс, който направи възможно презареждането на предприятията в сектора на машиностроенето и подкрепата на стартирали по-рано големи проекти, например завод за втечняване на газ в Уст-Луга“, отбелязва Гришунин.

Той изчислява, че през 2024 г. повечето индустрии, които са се представили добре през 2023 г., ще се забавят поради растежа на миналогодишната база и в резултат на по-ниския фискален импулс и инвестициите на частния сектор на фона на високите темпове. „Въпреки това динамиката на промишленото производство ще остане на високо ниво, близо до 5%, тъй като потенциалът за заместване на вноса все още далеч не е изчерпан, по-специално се очаква увеличаване на локализацията на производството в автомобилната индустрия, което трябва да стимулира свързани индустрии“, отбелязва Гришунин.

Що се отнася до приходите извън петрола и газа, още през януари те са се увеличили с 85%. Ефектът от ниската база от миналата година обаче влиза в сила тук, така че цифрите на годишна база ще бъдат по-скромни. „Може обаче да се очаква увеличение на приходите от непетрол и газ с 10-13%, тъй като потреблението в динамиката на БВП ще се увеличи, но приносът на вноса за забавянето на БВП, напротив, ще намалее в резултат на слабостта на националната валута“, смята събеседничката.

Властите очакват да намалят почти наполовина бюджетния дефицит през 2024 г. - от 1,9% от БВП на 1% от БВП. „Според нас това е напълно възможно, тъй като по план приходите в бюджета през 2024 г. трябва да се увеличат с 22%, а разходите само с 15%. Една трета от бюджетните приходи ще трябва да идват от приходи от петрол и газ, но основният двигател на растежа трябва да бъдат приходите извън петрола и газа, тоест приходите от ДДС, данък върху доходите на физическите лица и данък общ доход. И това е съвсем естествено, като се има предвид бързият растеж на промишлеността и силните финансови резултати на много руски компании, които се очакват тази година“, казва Милчакова. Само нови санкции или трудно предвидими „черни лебеди“ могат да попречат на плановете.

„Винаги има рискове, възможно е цените на енергийните ресурси и твърдите суровини, които страната изнася, да паднат. Въпреки това резервът от средства във Фонда за национално благосъстояние е 11,9 трилиона рубли, което трябва да помогне на Министерството на финансите да затвори потенциалния дефицит. Освен това Русия е страна с едно от най-ниските нива на дългово бреме в света, така че при сегашните темпове Министерството на финансите лесно ще може да привлече инвеститори да заемат пари, ако това е необходимо“, твърди Гришунин.

Важна цел за тази година е намаляването на инфлацията. Централната банка си е поставила за цел да я намали до 4%, но икономистите смятат, че едва ли ще успее тази година, а по-скоро през 2025 г. Според базовия сценарий инфлацията тази година може да падне до 5-5,5%, което е значително по-ниско от 2023 г., каза Милчакова. Експертът очаква намаляване на основния лихвен процент през есента на 2024 г., в края на третото тримесечие или през четвъртото тримесечие.

Миналата година изненада с ръста на реалните заплати с 8%, и ръста на реалните доходи с 5%. Тази година тенденцията ще продължи. „Ръстът на реалните заплати вероятно ще продължи и през 2024 г., тъй като недостигът на квалифицирани специалисти остава актуален. Освен това по отношение на средните заплати, преизчислени в щатски долари, Русия все още не е достигнала нивото от 2013 г., което означава, че все още има място за растеж. На фона на забавяне на инфлацията ръстът на реалните доходи, според нашите оценки, през 2024 г. може да възлезе на още 3-4%“, изчислява Милчакова.

Гришунин смята, че ръстът на заплатите ще продължи във високотехнологичните сектори на икономиката, тъй като там все още има недостиг на персонал, но средно в икономиката заплатите вече са се увеличили достатъчно и все още не трябва да се очаква по-нататъшен растеж.

Превод: В. Сергеев