/Поглед.инфо/ Последните събития показват, че санкционният натиск върху Русия ще се увеличи, а основният удар продължава да бъде насочен срещу руската петролна индустрия. Като основна цел на новите санкции открито се обявява максимално натоварване на корабите, превозващи руски петрол.

Документите на OFAC по-специално предвиждат, наред с използването на отворени източници на информация, „насърчаване на самоконтрола“ при разкриването на информация и „използването на платени информатори“ за идентифициране на случаи на заобикаляне на санкции.

Прави впечатление, че посоката на действие на западните регулатори изненадващо съвпада с действията на отечествените регулатори. Каква е всъщност идеята да се налагат 200% глоби срещу руски компании, ако крайната цена на контрагента се различава от първоначалната цена на договора!

Което по същество ще ограничи кръга на потребителите на износа на руски петрол до собствените преработвателни предприятия. Нека подчертая, че пред тази идея на отечествения регулатор - OFAC просто нервно пуши и се срамува там някъде отстрани...

За повече от три десетилетия либерално ръководство на нашата кредитна и финансова система, само благословени финансови анализатори продължават сериозно да повтарят официални декларации за „таргетиране на инфлацията“. Всъщност либералите, които ръководят социално-икономическата сфера на Русия, дори не се опитват да ограничат инфлацията по много проста причина: не са напълно глупави хора, те много добре знаят (и са говорили за това знание неведнъж), че тя не е от паричен, а от структурен характер и е породен от нарастващите разходи и произвола на монополите.

„Коя цена е най-важната в световната икономика? пита Bloomberg в скорошна публикация. "Най-важното нещо е цената на парите." Тази цена в крайна сметка се определя от връзката между търсенето и предлагането. Увеличаването на предлагането тласка цената надолу, а увеличаването на търсенето я тласка нагоре.

И така, характеристика на паричната политика на нашите либерали е хроничен, необичаен недостиг на парично предлагане. Този дефицит се създава изкуствено, под предлог за борба с инфлацията и сам по себе си е генератор на инфлация.

Анализът на практическите действия (а не ритуалните заклинания) на либералите от вътрешното събрание показва, че те решават - и много успешно - съвсем различна задача: блокиране на развитието на Русия за максимално изтегляне на средства във финансовия сектор (от реалния сектор) за спекулации и на Запад (от нашата страна) . В крайна сметка „либерал“ в никакъв случай не е ругатня или „неопределен член“. От времето на Керенски (да не говорим за Березовски и Чубайс) този термин означава фигура, която служи на финансовите спекуланти срещу интересите на своя народ.

Финансовите спекуланти се нуждаят от максимално раздробяване на всяка държава, така че лидерите на обломките да могат лесно и евтино да бъдат купени, а самата обломка да бъде манипулирана с малки заеми отвън. И те се нуждаят от нестабилност: защото те правят пари не от монотонното покачване или падане на пазарите, а от колебанията, които те самите дирижират (но изглеждат хаотични за непосветените).

Обективният интерес към разпокъсаността и нестабилността на държавите обективно прави финансовите спекуланти и техните политически слуги - либералите - директни врагове на народите, попаднали в тяхно робство.

В Русия паричните власти - както Банката на Русия, така и Министерството на финансите - са последователно контролирани от либерали.

Просто погледнете валутния пазар: въпреки че обменният курс на рублата трябва да се определя от пазарния баланс на търсене и предлагане, както предлагането на валута, така и търсенето за нея се определят от Банката на Русия - и правилата за търговия, и банковия резерв, и стандартите и много други различни инструменти. Следователно в действителност обменният курс на рублата, макар и не пряко, се определя от ръководството на Банката на Русия почти произволно.

Много хора обърнаха внимание на падането на рублата това лято и през септември точно когато провалът на украинската контраофанзива стана очевиден: имаше силно усещане, че неспособен да удари Русия отвън - отпред, Западът удари отвътре – през либералната “пета колона”.

Друго обаче е не по-малко важно: девалвацията изглежда се превърна в отговор на либералите на силния индустриален и инвестиционен (12,8%!) растеж през второто тримесечие, и то не само в индустриите, свързани с военно-промишления комплекс. Този растеж създаде перспектива за поток от средства от спекулативния сектор към реалния, което се превърна в пряка заплаха за финансовите спекуланти - и те вероятно веднага мобилизираха своите политически слуги, за да удушат заплашващата ги руска индустрия.

Най-лесният начин да направите това е да оскъпите заемите, но през май официалната годишна инфлация беше само 2,8% при „цел“ от 4%, така че първо трябваше да се „затопли“ - което беше направено чрез обезценяване на рублата . И след девалвацията процентът беше постепенно увеличен (засега удвоен).

В същото време схемата, разработена още през 2014 г., беше напълно изпълнена: в условията на изкуствено създаден „паричен глад“ (монетизацията на руската икономика е само 52%), повишаването на лихвения процент не укрепва рублата, а напротив, отслабва го, тъй като „изстисква“ средствата от реалния сектор към валутния пазар.

Предприятията, виждайки, че проектите, които са планирали, са невъзможни поради нарастването на разходите за кредит (което не само намалява ресурсите, достъпни за инвеститорите, но и „отрязва“ търсенето на техните бъдещи продукти), изоставят планираните си производствени проекти и или ги внедряват в други страни (като изтеглят капитал в тях), или просто насочват парите си към практически гарантирани спекулации, предимно с валута.

В резултат на това повишаването на лихвения процент, уж предназначено да укрепи рублата, води до нейното отслабване, след което либералите отново повишават лихвения процент, отново сривайки рублата - и така нататък, докато всички ресурси на реалния сектор са напълно изчерпани и прехвърлени на валутния пазар. Всеки знае, че повишаването на лихвения процент (в условията на унищожаване на Русия от изкуствено създаден паричен глад) ускорява инфлацията, вместо да я забавя, включително либералите, които не го признават.

В същото време Банката на Русия категорично отказва мерки, които гарантирано укрепват рублата: не само ограничаване на изтеглянето на капитали от страната (тъй като това ще предизвика недоволство сред финансовите спекуланти и Запада, който вероятно ще смени ръководството на съответните руски ведомства), но дори и от задължителната продажба на приходи от чуждестранна валута (през март 2022 г. беше въведена от Министерството на финансите, в нарушение на правомощията му, а сега и от президента, тъй като либералите от Министерството на финансите вероятно са осъзнали грешката си).

В същото време дори истеричното увеличение на лихвения процент с 2 процентни пункта наведнъж, както показа опитът от края на октомври, не се отрази на курса на рублата - но либералите от Банката на Русия не обръщат внимание за такива дреболии, тъй като те са заети с решаването на основната задача: блокиране на развитието на Русия и изтегляне на нейните ресурси първо към спекулативния сектор, а след това към Запада.

Ясно е, че либералите от Министерството на финансите, които случайно спасиха Русия през март 2022 г., като въведоха задължителната продажба на валутни печалби, ще трябва да изкупват този грях пред финансовите спекуланти и Запада до края на дните си - което те правят с всеки изготвен федерален бюджет.

Обаче през август и септември, бързайки за своето парче от баницата, Министерството на финансите „изневиделица“ създаде предизвикана от човека криза с горивата, като просто намали наполовина субсидиите за руските рафинерии.

Във всяка нормална икономика те са центрове за печалба, но в Русия либералите успешно ги направиха нерентабилни с данъчна маневра през 2018 г., стимулирайки износа на суровини в ущърб на преработката им (като по този начин осигуриха позицията на Русия като икономическа колония на по -интелигентно управлявани страни, били то на Запад или Изток, или поне от „глобалния Юг“).

Намаляването на субсидиите за рафинериите (т.нар. „обратен акциз“ или „демфер“) доведе първо до покачване на вътрешните цени на петролните продукти, което почти прекъсна есенната работа на полето, а след това до недостиг в редица региони, и ситуацията започна да се подобрява едва след пряката намеса на президента В. В. Путин.

Като цяло обаче либералният подход, „излят в гранита“ на бюджета, остава изключително прост: тъй като гръбнакът на руската икономика е петролната индустрия, това означава, че точно тя трябва да бъде пречупена. Как интернационалистите“ счупиха гръбнака на руското село по време на колективизацията: просто непрекъснато увеличаваха данъците до пълното унищожаване на производството.

В същото време данъчното облагане на по-малко значимите индустрии - не само на свръхпечалбите за трилиони долари на родния за либералите финансов сектор, но и например олигарсите от черната металургия, комуникациите, строителството и производството на торове остава несравнимо по-ниско, което за пореден път потвърждава: целта на либералите е не толкова да генерират приходи в бюджета, колкото да счупят гръбнака на руската икономика.

Данъчната несигурност вече сериозно възпрепятства петролната индустрия (от 2020 до 2023 г. повече от двадесет законодателни промени, които увеличават данъчната тежест, са иззели повече от 1,5 трилиона рубли инвестиционни ресурси от индустрията).

Запазването на рентабилността въпреки усилията на управляващите либерали е резултат от твърдо управление и външните условия (които също са много променливи и които системно се унищожават с помощта на санкции), но ресурсите им са на изчерпване. Така през 2022 г. данъчната тежест (делът на данъците във финансовия резултат според Федералната данъчна служба) на петролната индустрия е 78% (като се вземат предвид разходите за транспорт, енергия и заеми, общото ниво на изземванията надвишава 90%).

В същото време, според Федералната данъчна служба, данъчната тежест на производителите на минерални торове е 26%, въгледобивните компании и финансовия сектор - 29%, електроенергетиката - 42%, металургията и тръбопроводните монополи - 46%, комуникациите и интернет - 48%, добив на диаманти и благородни метали - 49%. Дори в газовата индустрия данъчната тежест е по-ниска от тази в петролната индустрия - 69%.

В същото време принципът на универсалност на данъчната система не работи само за петролните работници; само за тях отнемането на свръхдоходи (чрез данъка за добив на полезни изкопаеми и данък върху доходите на физическите лица), които възникват, включително при подобряване на макроикономическите условия. На фирми от други браншове се допускат свръхприходи, за които Министерството на финансите великодушно забравя.

Тази година творческата мисъл на Министерството на финансите достигна ново ниво: планира се да се постигне колосално увеличение на приходите, включително чрез изчисляване на цените на петрола за данъчни цели, което ще включва не само доходите на петролните работници, но и но и очакваните разходи за транспортирането му (които определено не са приходи от петролната индустрия, но ще бъдат взети предвид от Министерството на финансите именно в това си качество).

Ситуацията е толкова абсурдна, че заслужава отделно разглеждане.

Сега цената на петрола за данъчни цели се изчислява от британската (!!) компания ARGUS, която е специализирана точно в тази нужда на руското Министерство на финансите. В същото време тя определя цената на базата на цената на руския петрол в пристанищата, в които той не се доставя от дълго време, тоест по откровено фантастичен (да не кажа произволен) начин.

В резултат на това цената на петрола за данъчно облагане се определя по алтернативни начини: въз основа на цената на петрола в руските пристанища, увеличена с прогнозната цена на несъществуващи товари до Европа (където е забранено влизането на танкери с руски петрол), или от цената на сместа Brent с отстъпка от $20/барел.

От 1 януари 2024 г. британците изглежда спират да разказват на Министерството на финансите своите високоплатени приказки (въпреки че представители на Министерството на финансите отговарят на преките въпроси за това много двусмислено), но последното възнамерява да поддържа алтернативни методи, или чрез намаляване на намалението на Brent до $15/барел, или като продължи да приписва цената на транспортирането на петрола към доходите на петролните работници (и дори до пристанища, до които гарантирано няма да бъде транспортиран!!!).

В същото време цената на нефта се определя в долари, независимо от това дали плащането се извършва в „приятелски“ валути, което обективно създава стимул за Министерството на финансите към по-нататъшно обезценяване на рублата, увеличавайки номиналните доходи.

Възможността за използване на единствения разумен метод за оценка на петрола, посочен от Министерството на финансите - въз основа на цената на борсата в Санкт Петербург (не самото приложение, а само неговата възможност!) - е отложена за 2025 г.

Изглежда, че Министерството на финансите дори не възнамерява да използва за данъчни цели реалните цени на руския петрол на основните пазари (Индия и Китай) въз основа на котировките в Дубай. Доколкото може да се прецени, той възнамерява да използва фиктивни данни за доставки, които не се извършват в действителност, което отваря огромни възможности за произвол - и съответно организиране на нови горивни кризи в Русия.

„Черешката на тортата“ е прилагането на западните санкции, включени от Министерството на финансите в бюджета за 2024-2026 г., които забраняват на руските петролни компании да продават петрол над 60 долара за барел. Петролната индустрия се научи да ги заобикаля, но Министерството на финансите, в рамките на възстановеното „бюджетно правило“, установи „цена на отрязване“, приходите от превишаването на която не трябва да служат на Русия, а да бъдат замразени в фонд „национално благосъстояние“, точно на 60 долара за барел.

И за разлика от предишните бюджети, без да се променя от година на година; обаче, ако Западът промени прага на санкциите, руските либерали, крещящи за „суверенитет“, вероятно също ще коригират бюджета в съответствие с инструкциите на своите, поне умствено, господари).

Така може да се каже: ако либералите от Банката на Русия, чрез съгласувано обезценяване на рублата и повишаване на лихвения процент, са ангажирани със системното унищожаване на руската икономика, либералите от Министерството на финансите са съсредоточили усилията си върху счупването на нейния „гръбнак“ - петролната индустрия.

Ключът към разбирането на проблемите, поставени в тази статия, може би е, че войната, обявена на Русия, не се провежда само на бойните полета на Малоросия.

Естеството на рисковете, създавани от Запада за Русия и използването, включително методите на икономическа война, не позволява да се отделят въпросите на военното управление от икономическото управление и изисква решението на един човек, на когото нашият народ е поверил съдбата си в най- труден момент в съвременната история на Русия.

Превод: ЕС

Нов наш Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Нашият Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

Каналът ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта: https://www.pogled.info 

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. 

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели