Колонката на

Йосиф Аврамов е доктор по икономика. Работил е в БНБ, Министерството на финансите, Комитета за държавен и народен контрол и в Икономическата комисия на Народното събрание. Собственик е на консултантска фирма с профил финансово обезпечаване на инвестиционни и иновационни проекти и на европроекти. Член е на УС на БТПП и е съпредседател на Съвета по иновации при палатата. Автор е на монографиите: „Силата на парите” , „Банков контрол”, „Корпоративни финанси”, както и др.

Статии от автора

« 1 2
Бюджет-2013, актуализация, бизнес

Доста спорове породи актуализацията на Бюджет 2013. Особено яростни бяха тези, които не бяха запознати с нейните параметри, поради това, че актуализацията е извършена от кабинет и премиер, който не харесват. Това стана, независимо че през първата половина на м.юли 2013 г. агенция Фитч, потвърди...


« 1 2