/Поглед.инфо/ С интерес се запознах с решението на Общопартийната контролна комисия. Там, според мен, Уставът е тълкуван, както дяволът тълкува Евангелието.

Първо, позоваването на чл. 18, т.6 е неправилно и некоректно, защото в него става въпрос за делегирани членове, избрани в общински, национален, европейски парламенти. И тъй като мандатът на тези органи - общинските, националния парламент и Европарламента, не съвпада с този на партийните органи - общински, градски и районни конференции и конгреси, поради тази причина в чл. 18, т.6 е записано, че мандатът им важи с мандата на партийните органи, а не е пропуснато да се напише за членовете на Националния съвет. Този текст въобще не се отнася до членове на Националния съвет.

Второ, решението на Общопартийната комисия е взето на база на тълкуване на духа на Устава, както те са записали, а не на конкретни текстове, уставни постановки и уставни записи.

Трето, в раздел 6 на устава, озаглавен "Местни организации и органи, общински организации" в чл.22, ал.2 е казано, че общинската конференция е постоянно действащ орган, който се избира за срок от четири години. Сегашните състави на общинските, градските и районни конференции са избрани в периода февруари -юли 2020 година. Заради здравната обстановка процесът беше удължен. В това число, в техния състав влязоха и тогавашните членове на Националния съвет. Те са избрани от този орган и вече имат своя мандат от четири години.

Никъде в Устава няма запис, че с изтичането на мандата на Националния съвет неговите досегашни членове губят правата си и се отзовават от общински, районни и градски конференции. Новоизбраните членове на Националния съвет влизат автоматично по право като делегати на общински, районни и градски съвети, след тяхното избиране за членове на Националния съвет на Конгреса, съгласно чл. 25, ал.5, т.5. Заради това не е необходимо решение на Общопартийната комисия, каквото вече имаме.

Четвърто, с решението на Общопартийната комисия се прави тълкуването, че членовете на Националния съвет са делегирани делегати на общинската конференция. Това е организационно неграмотно и установно невярно. Няма понятие в устава на БСП за делегирани делегани на районни, общински и градски конференции на Конгреса. Има делегирани членове на общинските, районните и областните съвети на БСП, както и на Националния съвет, което е нещо съвършено различно.

Пето, в устава на БСП в чл.22, ал.6, т.7 е ясно записано как могат да отпаднат или да бъдат отзовани делегатите на общинските, районните и градските конференции, а и, разбира се, на Конгреса, а именно:

- Поради законова несъвместимост на партийното членство;

- Отказ от членство, преминавенането в други партии, трайно напускане на страната, болест или смърт.

Шесто: От това тълкувателно решение на ОПКК потърпевши са не само тези стотина членове на Националния съвет на БСП, но има значително по-голяма група делегати на общинските, районните и градските конференции, които са делегати по право в качеството си на председатели на общински, районни, градски съвети на Българската социалистическа партия, председателите на контролните комисии на тези органи, кметове и заместник-кметове на общини, общински съветници. И ако това решение на ОПКК влезе в сила, това означава, че голяма част от тези хора също трябва да излязат като делегати на съответните конференции. Аз не знам колко председатели на общинсик, районни и градски съвети и председатели на контролни комисии на тези органи по време на конференциите са сменени, но всички те са получили статут на делегати преди конференциите, защото са били председатели на тези организации. Това е начинът им за да се явят на конференцията. След като по някаква причина някой от тях не е избран за председател на общинската организация или на нейната контролна структура, то съгласно това решение на ОПКК те губят своите качества и автоматично престават да бъдат делегати на конференцията. Става дума за една голяма подмяна на делегатите, за един подвижен и плаващ състав на общинските, районните и градските организации на БСП, който се формира.

И от тук е неизбежно да се направи още един извод, а именно:

Седмо: Това тълкувателно решение на устава или на духа на устава, както те го наричат, обезсмиля чл. 22 или поне т.5, която касае формирането на делегатския корпус на общинските, районните и градските конференции. Това решение на ОПКК надхвърля правомощията и възможностите на тази комисия, защото води до нарушение на устава, спазване на устава, което е вече конфликтен въпрос и поставя много сериозно цяла група въпроси, свързани с дейността на контролния орган на партията.

Ето защо, аз смятам, че тълкуването на духа на устава от страна на Общопартийната контролна комисия прави това решение не само неуставно, далеч от техните правомощия, но то е в много голяма степен тенденциозно. То е насочено очевидно към решаването на някакви проблеми в партията, а според тълкуването на някои от медиите става дума за много мощна атака, свързана с градската организация на БСП в София.

Смятам за много недостойно това, което е извършено, както от ръководството на партията, така и този открит политически слугинаж от страна на ръководството на Общопартийната контролна комисия.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели