/Поглед.инфо/ На 4 юли в Женева Съветът на ООН по правата на човека единодушно одобри доклада на Китай от четвъртия кръг от националните прегледи на ситуацията по въпроса. Залата избухна в бурни ръкопляскания, а представителите на много държави поздравиха китайската делегация.

Защо страните се съгласиха с китайската позиция по въпросите за човешките права? Отговорът се крие във фактите. Китай определя правото на живот и развитие като основни човешки права. Китайските постижения в защитата на правата на човека са видими за всички – историческото разрешаване на абсолютната бедност, всестранното изграждане на умерено проспериращо общество, създаването на най-голямата образователна система и най-голямата система за обществено осигуряване, най-голямата медицинска система и най-голямата 5G мрежа в света.

Човешките права не са привилегия на малцина, а справедливи права за всички. В многонационална страна като Китай това е особено ясно. Малцинствата не само имат право на религиозна свобода, но и правото да използват и развиват своите езици и писменост.

Китайският принос към международната кауза за правата на човека е широко признат. Китай предложи инициативи за защита на човешките права чрез сигурността, стимулиране на правата чрез развитието и сътрудничеството, и призова за съвместно противопоставяне на намеса във вътрешните работи на други страни под претекст за защита на човешки права. Китай активно участва в глобалното управление на правата на човека. Съветът за сигурност многократно одобрява предложението на Китай за „принос на развитие за споделяне на всички човешки права“, което показва осъществимостта на китайския подход.

Инициативата „Един пояс, един път“ се превърна в пример за това как развитието съдейства за защитата на човешките права. От нейното стартиране досега, инициативата е привлякла близо трилион долара инвестиции в света, като благодарение на нея са създадени над 3000 проекта за сътрудничество и около 40 милиона души са излезли от бедността.

В момента Китай насърчава модернизацията със свои специфики. Това е от полза не само за китайския народ, но и за света, като обогатява моделите за развитие на човешките права. Китайските усилия продължават, заедно с други страни, да подпомагат световната кауза за правата на човека.