/Пглединфо/ Руският пазар на труда претърпява огромни промени. Някои видове бизнес се сблъскаха с трудности, но за цели индустрии както санкциите, така и дори СВО донесоха на служителите си значително увеличение на заплатите. Какви специалисти, за какви пари и защо са търсени в Русия именно сега?

Ако погледнем макроикономическите показатели, става ясно, че руската икономика като цяло е издържала на въздействието на санкциите. Но това се случи поради нейното преструктуриране и адаптиране към новите условия. В същото време пазарът на труда беше в процес на трансформация. Броят на свободните работни места, техният отраслов спектър и нивото на предлаганите заплати са променени.

Средната заплата в Русия, според “Росстат”, достигна 65 хиляди рубли през февруари 2023 г. Това е с 13,5% повече от февруари миналата година и с 27% повече от февруари 2021 г. Изглежда, че темповете на растеж на заплатите са почти същите като преди началото на събитията в Украйна. Но това е средната температура в болницата. Всъщност пазарът на труда в Русия претърпя значителни промени. И тази трансформация продължава.

Наложените срещу Русия санкции, изтеглянето на редица западни компании от Русия, забраната за износ на широка гама стоки в Русия значително промениха както броя на работните места, така и условията, предлагани на съответните специалисти от местни и чуждестранни компании, останали в Русия.

Преместване на ИТ

Промените, настъпили в ИТ-сектора, получиха най-голям отзвук в информационното пространство. Напускането на определен брой ИТ специалисти (т. нар. релокация) съвсем не е най-важният компонент от промените, настъпили в този бранш.

И дори самото преместване в различни случаи е с различни причини и има различно значение. Някои чуждестранни компании, когато изтегляха подразделенията си от Русия, поканиха служителите да не напускат, а да се преместят на новото място на клона. Импулсивното желание на младите програмисти да избегнат опасността от евентуална мобилизация породи втората вълна на релокаторите, част от които вече се завърнаха.

Е, преместването на клонове в действителност също беше различно. Например, сингапурска софтуерна компания (създадена от руснаци, но след това привлякла инвеститори от трети страни) беше принудена да прехвърли своя клон от Русия в Турция след обявяването на санкциите. В същото време служителите на компанията, които отговаряха за "връзките с външния свят", бяха прехвърлени в Турция - търговци, консултанти и отчасти службата за техническа поддръжка. По-голямата част от програмистите останаха в Русия, работейки дистанционно. В същото време руската "дъщеря" на сингапурската компания се превърна в "дъщеря" на турската "дъщеря". Има и други подобни примери, които се различават по имената на държавите и спецификата на софтуерния продукт и пазарите, към които е ориентиран.

Въздействието върху пазара на труда на ИТ-специалистите се прояви във факта, че големите западни разработчици (“Интел”, “Майкрософт” и прочее) затвориха своите софтуерни и инженерни подразделения в Русия. Редица руски проекти, създадени с очакванията за увеличаване на капитализацията/привличане на чуждестранни инвеститори или навлизане на чужди пазари, трябваше да коригират плановете си. Това повлия на търсенето на програмисти и ИТ-специалисти от определено ниво. Има по-малко такива свободни позиции с много високи заплати.

От друга страна, има спешна нужда от заместване на вноса на различни софтуерни решения. В резултат на това портфолиото от поръчки (и количеството работа за поддръжка на техния продукт) нарасна сред местните компании. Това доведе до ръст на свободните работни места със заплати средните за бранша и малко над средните.

Увеличава се обемът на производството в отбранителния сектор и неговите доставчици. По-голямата част от нарастването на заетостта идва от инженери и висококвалифицирани работници. Но в този сектор бяха необходими повече програмисти и ИТ специалисти - и на пазара на труда се появиха допълнителни свободни работни места.

И накрая, проблемите със сигурността на информацията станаха много по-остри. И за тези въпроси се погрижи по-широк кръг от предприятия и компании от преди. Проблемът е, че за да разрешите тези проблеми, трябва да имате определена перспектива, а недостигът на кадри принуждава компаниите да привлекат що-годе подходящи специалисти с последващото им допълнително обучение / преквалификация.

БТР срещу автобус

Сегментът на пазара на труда, където ситуацията се промени драматично и недвусмислено, са свободните работни места на шофьори в обществения транспорт и фирми, които извършват вътрешноградски превози на товари. С началото на СВО се увеличи нуждата от шофьори за въоръжените сили на РФ и Националната гвардия. И не само механици-водачи на танкове и бронетранспортьори, но и шофьори на армейски камиони “КамАЗ” и “Урал”, които осигуряват доставката на боеприпаси и провизии на фронтовата линия. Разликата между 30-40 хиляди, получени от шофьора на общинския автобус, и около 200 хиляди рубли плащане по договор се превръща в сериозен аргумент за мнозина.

В резултат общинският транспорт на редица големи градове за първи път се сблъсква в такъв мащаб с недостиг на шофьори. И в по-голяма степен този проблем засегна регионите с по-високи доходи на населението. В района на Нижни Новгород, например, губернаторът Никитин, в период на особена острота на проблема, обеща да организира привличането на шофьори от други региони на ротационен принцип. Но ключовият начин за решаване на този проблем в различните региони беше радикалното увеличение на заплатите на шофьорите в обществения транспорт.

След шофьорите на автобуси, шофьорите, участващи във вътрешноградския транспорт, също усетиха повишаване на благосъстоянието. Тази ситуация почти нямаше ефект върху цената на таксиметровите услуги (и върху приходите на таксиджиите). Причината е, че отливът на шофьори от този район беше компенсиран от притока на собственици на автомобили, които загубиха обичайната си работа и трябваше да печелят пари, докато търсят друга.

Други жертви

Оттеглянето на редица производители от Русия и забраната за внос на продукти от определени марки в Русия засегнаха бизнеса на официални дилъри, организации, извършващи сервизна дейност и прочее. Доставката на “АйФон” чрез паралелен внос от май до декември 2022 г. възлиза на 1,1 милиона единици (за същата миналата година - 3,2 милиона единици, тоест спад от почти три пъти). Няма статистика за вноса на резервни части за ремонт на смартфони на “Епъл”, но много малки фирми, които работят в тази област, бяха принудени да ограничат дейността (със съответните съкращения).

Някои мрежи за продажба и сервиз на стоки от Европа (газово оборудване, перални и съдомиялни машини и др., до автомобили и промишлено оборудване) бяха затворени. Тези, които успяха бързо да намерят канали за паралелен внос и източник на доставка на съответните резервни части, дори се почувстваха по-търсени. И тези, които са свикнали да работят с официални доставчици, се сблъскаха с проблеми. Резултатът е намаляване на заплатите, съкращения или дори закриване на фирми.

Засегнати са малките предприятия, в които техният собствен транспорт играе важна роля в предоставянето на услуги (например монтиране на ПВЦ-дограма, климатици). Заплащането на шофьорите в такива компании бяха ниски, а самите шофьори понякога бяха задължени да работят на непълно работно време като товарачи. Такива фирми не биха могли да спрат изтичането на персонал, като повишават заплатите на шофьорите конкурентно спрямо пазара. Изходът беше отказът да се наемат отделни шофьори и приписването на тези задължения на спедитори или специалисти по монтажа (като се има предвид факта, че правата от категория „B“ са достатъчни за управление на “Газела”).

Финансовите консултанти също пострадаха, както и персоналът на онези брокерски къщи, които помагаха на руски клиенти да оперират на предимно западните фондови пазари и не намериха заобиколни решения да продължат дейността си или да ги преориентират към Индия, Китай и други страни, достъпни за инвестиции от Русия .

Не беше лесно и за туроператорите, които се специализираха в европейската посока. Някой успя да се преориентира към Турция, ОАЕ и Египет (въпреки факта, че никога не е имало недостиг на организатори на турнета в тези райони) или към вътрешния туризъм и не изгубиха клиенти. А някой напълно пострада от санкциите.

Където броят на свободните работни места расте

Нарастването на държавната отбранителна поръчка допринесе за появата на нови свободни работни места в предприятията от отбранителната промишленост и техните доставчици. В същото време се наблюдава и увеличение на заплатите в тези предприятия, главно поради увеличаване на компонента „на парче“ (или поради бонуси, които стимулират увеличаване на интензивността на труда). Но това изисква и наемането на допълнителни работници.

В същото време проучванията на мениджърите на предприятия показват, че обикновеното увеличение на заплатите често не позволява привличането на правилните специалисти. Определен проблем е историческият недостиг на пазара на труда на инженерни и работни кадри от тесни специалности. Ситуацията леко се смекчава от потока работници от автомобилния бранш, който преживя сериозен шок, но предвид мащаба на разкритите нужди това не решава проблема.

Засега се опитват да го решат по няколко начина. Системно - чрез организацията на преквалификация на персонала в самите предприятия, включването на външни консултанти за целта. Предприемат се мерки за оптимизиране на производствения процес (в съветско време това се наричаше научна организация на труда).

Има и други начини за решаване на проблема - скорошно предложение за въвеждане на задължителен стаж по специалността на завършилите държавно финансирани места в университетите (или заплащане на пълната цена на тяхното обучение), тоест аналог на съветската система за разпределение. Ясно е, че в този случай конкурентните заплати не са гарантирани.

Ръстът на селскостопанското производство през последните години е съпътстван от увеличаване на броя на свободните работни места за различни специалисти в селскостопанския сектор. Особено остър (по очевидни причини) е недостигът на персонал за трактористи и комбайнери, въпреки че в големите земеделски стопанства заплатите на тези специалисти отдавна са станали много конкурентни. В провинцията нараства търсенето на агрономи, животновъди, генетици и редица други специалисти в земеделския бранш. Но това е в районите на развитие на земеделското производство. А от глухата провинция изтичането на трудоспособно население към града продължава ...

И накрая, известен недостиг на кадри се наблюдава и в здравеопазването. Въпреки редица увеличения на заплатите, заплатите на лекарите не са толкова високи. Следователно възможността човек да повиши драстично благосъстоянието си, като отиде на работа в „червената зона“ в пика на пандемията от коронавирус (или сега, след като се преминава към военни лекари), предизвика отлив на персонал от поликлиники и областни болници. А предвид продължителността на обучението на медицинския персонал, не се очаква бързо решение на този проблем.

Дългосрочни тенденции

Антируските санкции и "обръщането на Русия на изток" стартираха процеса на преструктуриране на руската икономика. В резултат на това при някои се наруши обичайната дейност, а този, който успя да се ориентира по-бързо, се оказа победител.

Ситуацията се илюстрира от данни от социологически проучвания на ВЦИОМ, според които делът на руснаците, чиито познати не са загубили работата си през последните три месеца, е намалял от януари 2023 г. до началото на април от 72% на 65%, а индексът на безработицата през това време период се увеличи от минус 54 пункта на минус 44. Това не е много, но ръстът е очевиден.

Но това е възприемането на ситуацията през очите на респондентите. А “Росстат” регистрира спад на безработицата от 4,8% през 2021 г. до 3,9% през 2022 г. Освен това през 2022 г. е отбелязано намаление на броя на безработните всеки месец (от 3 млн. 241,6 хил. през януари 2022 г. на 2 млн. 710,5 хил. през февруари 2023 г.). Намаление на безработицата се регистрира във всички области, дори и в най-проблемната от тази гледна точка - Северен Кавказ (от 12,4% на 10,4%). Тоест нарастването на заетостта е съпроводено със структурно преструктуриране на икономиката. А структурното приспособяване е придружено от увеличаване на трудовата мобилност.

Заслужава да се отбележи, че както установеният недостиг на кадри, така и нивото на заплатите на изпълнителите като цяло имат възходящ ефект върху общото ниво на заплатите.

Но само в долния и средния сегмент. За най-добре платените работни места картината е по-противоречива. Все още не може да се каже еднозначно дали доходите на най-добре платения персонал растат.

Например, ако говорим за износ и внос, очевидно е, че стоковите потоци вървят главно по нови маршрути. Това е предизвикателство за логистичните компании. И естествено, специалистите, способни да организират нови маршрути за доставка, ще бъдат много търсени. Докато "специалистите в Европа" може да останат без работа, ако не започнат спешно преструктуриране.

Едно е сигурно. Както винаги се случва в епоха на промяна, победители ще бъдат тези, които не само ще се предложат като специалисти с утвърден опит, но и активно ще развиват нови компетенции, които се търсят днес.

Превод: В. Сергеев

Подпишете се за референдума за "Мир и Суверенитет" на https://narodna.me/ /изчакайте няколко секунди, за да се отвори страницата/

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели