/Поглед.инфо/ Брутният вътрешен продукт, изчислен по паритета на покупателната способност (ППС), е най-популярният и обективен показател за икономическата активност на страната. Това не е най-точният показател, но най-простият и разбираем от всички, което може да се използва при сравняване на икономиките на държавите.

Днес Русия заема 6-то място в списъка на страните по БВП на ППС. Според МВФ цифрата на Русия е само със 116 милиарда долара под тази на Германия (4227 милиарда долара в Русия и 4343 милиарда долара в Германия). Над нас са само Япония, Индия, САЩ и Китай.

БВП на ПЧП обаче не отразява важни макроикономически показатели на страните, както и стабилността и потенциала на икономиката. За обективна оценка на потенциала за развитие на икономическото развитие на страната е необходимо да се разгледа структурата на икономиката. Необходимо е да се вземе предвид кои отрасли дават най-голям принос за общия БВП на страната.

Структурата на икономиката в общия случай може да бъде разделена на два компонента: реалния сектор (промишленост, селско стопанство и строителство) и сектор услуги (търговия, финансова дейност, публична администрация и др.). Реалният сектор на икономиката заема критично място, тъй като други сектори са силно зависими от него и именно реалният сектор създава най-голяма добавена стойност.

За да се разберат перспективите за икономическо развитие на най-силните икономики в света,трябва да се сравняват именно структурите на техните икономики. Нека вземем 4 държави от първите 6, а именно: Русия, Китай, САЩ и Германия. Китай и САЩ са двете най-силни икономики в света, които водят с голям марж, а Германия е най-близкият ни конкурент в списъка на най-силните.

Структура на БВП (в процент от общия показател)

Китай. Промишлено производство - 41,4%, селско стопанство -7,9%, строителство - 6,7%. Общ реален сектор - 56%.

САЩ. Промишлено производство - 14,9%, селско стопанство -1,1%, строителство - 4,1%. Общ реален сектор - 20,1%.

Германия. Промишлено производство - 29,6%, селско стопанство -0,8%, строителство - 5,%. Общ реален сектор - 35,4%.

Русия. Промишлено производство - 30,5%, селско стопанство -4,2%, строителство - 7,4%. Общ реален сектор - 42,1%.

Всичките данни са получени от открити източници. Статистическите служби на съответните държави.

Оказва се, че в процентно отношение реалният сектор на Русия е по-силен от германския, много по-голям от американския и втори след Китай. Ако обаче вземем предвид населението на всяка страна при изчисленията и изразим реалния сектор на БВП на глава от населението, тогава най-много в реалния сектор произвежда немският гражданин (18 749 долара), след това руски гражданин (12 188 долара), малко по-малко американският (11 885 долара) и най-малко от всички китайци (10 262 долара).

Интересно е, че при всяко изчисление Русия не заема по-ниско от второ място след лидера, въпреки, че лидерите се сменят.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели