/Поглед.инфо/ И преди сме сравнявали разпространението на КОВИД-19 с хонконгския грип от 1969 година въз основа на данните от пролетно-летния период. По-рано “Госкомстат” даде данни за смъртността и ражданията през декември, тоест за Русия годината е закрита, така че е време да обновим предишната статия с нови данни.

Страните, включени в сравнението са Швеция, Русия, САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Италия - те са използвали достатъчно широк спектър от различни стратегии за борба срещу коронавируса, затова и данните представляват интерес от гледна точка на ефективността на тези стратегии.

Освен това ни се искаше да включим Китай и Индия, имащи голяма тежест в световната икономика, но те не водят оперативен отчет на общата смъртност, затова и не са включени в изчисленията. Освен това Беларус по-рано публикува данни за смъртността на всеки три месеца, но сега няма публични обновления, което предизвиква съжаление, защото ни лишава от възможността да оценим ефективността на неговата стратегия и сравнение с други страни (наличните за Беларус данни покриват само първите шест месеца).

Общо взето не всичко, което искахме, го има, но и наличното не е малко. Дори и ако вие не сте съгласни с изводите, самият набор първични данни е много интересен и информативен сам по себе си.

За начало ето няколко наблюдения, които може да се направят от статистиката по-долу:

- Излишната смъртност през 2020 година (отклонението от средното за последните пет години) в разглежданите страни се намира в диапазона 5-18%, леко превишавайки излишната смъртност през 1969 година, когато този диапазон е 5-10%

- В нито една от разгледаните страни грипът през 1969 година не се съпровожда с рецесия, което подчертава, че икономическите проблеми от 2020 година са изострени от коронавируса, но са породени от далеч по-сериозни причини и проблеми.

- От разгледаните страни минималното отклонение на излишната смъртност през 2020 година е забелязано в Швеция (+5% в сравнение със средната смъртност за периода 1015-2019 година), която въвежда най-меки мерки за борба срещу коронавируса от разгледаните страни.

- От разгледаните страни минимални икономически проблеми имат Беларус (-0,9%) и Швеция (-2,2%), а най-много Великобритания (-11,3%) и Италия (-8,9%)

- Максималното отклонение на излишната смъртност е регистрирано в САЩ (+18,73%), Русия (+14,8%) и Великобритания (+13,9%)

- Деградация на раждаемостта е забелязана във всички разгледани страни, максималната в Русия (-16,7%). Броят “неродени деца” е 287 хиляди, което превишава броя на “предсрочно починалите” (274 хиляди), където и двете цифри представляват отклонение от средното за последните пет години.

- Корелацията между “строгия локдаун” и излишната смъртност не е открита, защото на смъртността влияят такива фактори като достъпа до медицина, включително на най-бедните слоеве от населението и социално-икономическите условия. Строгите, но необмислени и несистемни мерки не са по-добри от “меката” системна профилактика, особено ако строгите мерки се съпровождат от падането на равнището на профилактика и диагностика по “традиционните” заболявания.

Нека видим първичните данни:

ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИКАТА

За смъртността се използват оперативни данни (месечни и седмични). Трупът е труп, така че тук до минимум са сведени творбите на медицинската бюрокрация, въоръжена с инструкциите на СЗО.

В условията на отсъствие на съпоставими данни, това е единственият коректен подход за провеждане на сравнение. Данните за сравнение се вземат не само за 2019 година, но и за периода от 2015 година, за да се очисти сравнението от ефекта на локалните аномалии през 2019 година, които в никакъв случай не са характерни за 2020 година.

Освен смъртността са взети също данните за раждаемостта (за тези страни, където са налични). Разбира се, ефектът както от епидемията и икономическия шок от 2020 година ще е отложен за раждаемостта, но може да започнем наблюденията още от сега, а след това да обновим този отчет предвид появата на новите данни.

Взимаме също данните по БВП, за да се оценят мащабите на икономическия шок.

Всички тези основни индикатори (смъртност, раждаемост, динамика на БВП) се събират и за периода 1965-1969 година, което ще ни позволи да сравним КОВИД-19 с хонконгския грип.

(ТАБЛИЦА) ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2020 И 2014-2019 ГОДИНА

(ТАБЛИЦА) МЕСЕЧНА СМЪРТНОСТ ЗА 2020 И 2014-2019 ГОДИНА

(ТАБЛИЦА) ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 1964-1968 И 1969 ГОДИНА (ХОНКОНГСКИЯТ ГРИП)

Ето ги и най-ключовите цифри от таблиците по-горе, събрани на едно:

ТАБЛИЦА - ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА СРАВНЕНИЕ НА СЛУЧВАЩОТО СЕ В РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ ПРИ КОВИД-19 ПРЕЗ 2020 ГОДИНА И ХОНКОНГСКИЯТ ГРИП ПРЕЗ 1969 ГОДИНА.

Русия тук не изглежда много добре, разбира се, но е важно да се разбере дали след есенно-зимния пик на смъртността ще последва нейното бързо намаляване (по шведски сценарий), или не. По принцип меките мерки трябва да се съпровождат с бързо идване на пика с последвало също толкова бързо отиване към забавяне във връзка с развитието на колективен имунитет. Основното е да не се забравя, че освен коронавируса има и купчина други хора, нуждаещи се от наблюдение и профилактика.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели