/Поглед.инфо/ На 12 май руският президент Владимир Путин проведе среща по икономически въпроси, по време на която очерта настоящата ситуация у нас. Но в контекста на скорошната празнична дата, която днес стана още по-актуална от преди, той започна с победата във Великата отечествена война, постигната, наред с други неща, благодарение на икономическата мощ на страната, „която тогава се противопостави на индустриален потенциал не само на Германия, но и на почти цяла Европа, която фашистите поробиха“.

Държавният глава отбеляза, че мерките за осигуряване на устойчиво развитие на икономиката сега се изпълняват в сложни външни условия: при непроста глобална ситуация и санкции на западните държави, които провокират криза в световната икономика.

„Авторите им, водени от недалновидни, раздути политически амбиции, русофобия, удрят най-вече собствените си национални интереси, собствените си икономики и благосъстоянието на своите граждани. Виждаме това преди всичко в рязкото нарастване на инфлацията в Европа. В някои страни вече се е доближила до 20 процента годишно, а в еврозоната като цяло цените на суровините са се увеличили с повече от единадесет процента“, подчерта Владимир Путин, отбелязвайки, че „продължаващата мания за санкции“ неизбежно ще доведе до „най-сложни и непреодолими последици за ЕС” и за най-бедните нации в света, които вече са изправени пред риск от глад.

Русия, според президента, уверено се справя с външните предизвикателства. Страната очевидно не е застрашена от глад: експертите вече прогнозират безпрецедентна, дори рекордна реколта от зърно - около 130 милиона тона, включително 87 милиона тона само пшеница.

„Инфлацията постепенно се забавя: през последния месец темпът ѝ намаля няколко пъти в сравнение с март, седмичното увеличение на цените вече спадна до 0,1 процента. Това вече е близо до седмичния темп на растеж, който е в съответствие с инфлационната цел на Банката на Русия“, добави Владимир Путин.

„Инфлацията се забави значително и наистина, Владимир Владимирович, както казахте, през изминалата седмица тя намаля до 6,4 процента на годишна база, тоест като преди цялата тази ситуация“, коментира руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който представи на срещата доклад, който в действителност аргументира тезите на президента.

Годишната инфлация през първата седмица на май 2022 г. възлиза на 17,7%, като се забавя до 0,1% на седмица, докато през март и първата половина на април ръстът е 2% на седмица, каза ръководителят на аналитичния отдел на “А-Маркетс” Артьом Деев . Той обръща внимание на факта, че това е улеснено от прехода от вълна на бързо търсене към икономично поведение на потребителите.

Какво е необходимо за икономическа война

Изброявайки признаци за стабилност на руската икономика, Владимир Путин посочи рекордното положително салдо, спрямо което курсът на рублата се засилва.

„Тази година демонстрира може би най-добрата динамика сред всички валути на света“, отбеляза президентът.

Действително, според резултатите от първото тримесечие на 2022 г. търговският излишък се е удвоил повече от двойно и достигна 58,2 милиарда долара.

Това се оказва като цяло благоприятна реакция на икономическия организъм на комбинация от противоречиви фактори. „Както посочва Централната банка на Руската федерация, вносът от европейските страни е намалял с почти 40%, а от Китай – с повече от 25%“, обяснява Артьом Деев. Значителна роля за нарастването на положителното салдо изигра и увеличението на цената на изнасяните суровини, допълва д-р Оксана Савчина.

„През 2022 г. се очаква вносът да намалее поради по-ниско търсене, икономически санкции и логистични проблеми. Износът също ще намалее, но тъй като повече от 60% от структурата му се падат на енергийни ресурси, при намаляване на доставките цените ще се повишат, а това леко ще компенсира финансовите загуби“, отбелязва Савчина.

Тази прогноза се потвърждава и от Александър Лосев, генерален директор на “Спутник Капитал Мениджмънт”. „Предстои дълга икономическа и политическа конфронтация със Запада. Икономическата война също е война. И за да се води война, както каза успешният ренесансов командир Джан Джакомо Тривулцио, са необходими три неща: първо, пари, второ, пари и, трето, пари“, казва Лосев, „Тъй като в най-големите руски компании и публичния сектор работят значителна част от населението, тогава решенията, взети тази година от правителството и Банката на Русия, ще определят перспективите за страната ни за години напред и ще подкрепят процеса на реиндустриализация и трансформация на руската икономика и ще гарантираттемпове на растеж на БВП от порядъка на 5-10% за една година или, ако се окажат недостатъчно неефективни, ще демонстрират изоставане от световната икономика”.

Експертите предполагат

Според резултатите от първите четири месеца на годината излишъкът на консолидирания бюджет възлиза на 2,7 трилиона рубли, което беше отбелязано и на срещата по икономически въпроси.

Както обяснява Оксана Савчина, основният двигател на такъв силен растеж са допълнителните печалби от петрол и газ, съчетани с прекратяването на бюджетното правило.

„Колкото повече са заплахите от Запада за отхвърлянето на руските енергийни носители, толкова повече цените се повишават и толкова повече печалби получават компаниите. В същото време европейците бързо увеличиха обема на покупките на суровини“, добавя Артьом Деев.

Разбира се, изразът „бюджетен излишък“ звучи много по-оптимистично от „дефицит“. В крайна сметка „дефицит“ означава, че държавата няма достатъчно средства и ще трябва да се задлъжнее, за да изпълни всичките си задължения. Но обратният знак крие определени рискове.

„Бюджетният излишък, макар и положителен, все пак е дисбаланс, тъй като излишъкът означава, че парите, изтеглени от икономиката под формата на данъци и такси, не се връщат веднага в икономиката, не работят за увеличаване на БВП, а се натрупват в сметки на Министерството на финансите“, обяснява генералният директор на “Спутник Капитал Мениджмънт”.

Според него е необходимо да се изостави политиката на строги икономии и да се започне стимулиране на икономиката чрез увеличаване на държавните разходи.

„Спешно трябва да стартираме инвестиционни проекти и програми за заместване на вноса и разширяване на производството в Русия, да намалим данъчната тежест и да субсидираме лихвите по банковите заеми, така че гражданите да имат допълнителни средства и възможности, с които да разполагат по свое усмотрение, например, за закупуване на местни потребителски стоки и ипотечни имоти, докато бизнесът разполага със средства за инвестиции и разширяване на дейността“, изброява възможните мерки за подкрепа на развитието на бизнеса, икономиката като цяло и подобряване на жизнения стандарт. Той отбелязва, че например субсидиите за производителите спомагат за увеличаване на производството, а намаляването на данъчната тежест върху населението повишава способността му да плаща, което, когато се прилага едновременно, създава необходимите условия за растеж на БВП.

Използвайте доходите не отвън, а вътре, в полза и за бъдещето на Русия

Що се отнася до мерките за подкрепа на бизнеса, според Максим Решетников, той трябва да се справи както с прекъсването на веригите за доставки, така и с преконфигурирането на производството. Въпреки това често нещата се свеждат до пари.

Тук се работи във всички области: големите компании се подпомагат чрез разширена програма за гаранционна подкрепа за кредитиране на предприятия. Що се отнася до малкия и средния бизнес, за него има четири програми. Един от тях се изпълнява директно от Централната банка: тя вече е отпуснала заеми за 130 милиарда рубли, освен това са преструктурирани заеми за още 190 милиарда. По програмата за инвестиционно кредитиране, която се изпълнява съвместно от Банката на Русия и МСП, 66 милиарда рубли вече са издадени за два месеца - една трета от всичко, което сте планирали за годината. Други 50 милиарда рубли бяха разпределени под „гаранциите-чадър“ на Корпорацията.

„Много е важно в крайна сметка тези програми да подкрепят инвестиционните процеси в малкия бизнес. Например, компания от Челябинск за производство на малки части актуализира и разшири своя парк от оборудване, машини за изработване на пружини за мебели, тоест такива малки проекти в областта на заместването на вноса, които ни позволяват да „разпределяме“ по вериги “, каза Максим Решетников.

Самият Владимир Путин, сред мерките за подкрепа, също отбеляза предоставянето на отсрочки за застрахователни премии за редица предприятия, в които работят общо 52 милиона души.

„Плащанията на застрахователните премии за тези организации ще бъдат отложени, както се договорихме, за една година – те ще започнат от май 2023 г. Общо бизнесът ще може да поддържа около 1,1 трилиона рубли в обращение. Всъщност тези средства ще се превърнат в годишен безлихвен заем от държавата. Освен това компаниите в производствения сектор ще получат право да отлагат застрахователните премии за третото тримесечие на тази година, което е около още половин трилион рубли“, каза президентът.

Според експерти забавянето в тази ситуация е реална мярка за подкрепа на бизнеса, тъй като тези разходи съставляват голяма част от заплатите. И какво ще стане след една година, когато ще трябва да се връщат дълговете? Според Артьом Деев може да има няколко варианта: плащане на вноски или дори мораториум. Но може би няма да са необходими.

„Фискалните мерки като намаляване на данъците, отсрочване на осигурителни вноски и мерки за директна подкрепа за цели категории от населението не само оставят повече средства на разположение на стопанските субекти, но имат и мултиплициращ ефект, тъй като последващият растеж на икономиката води до до увеличаване на данъчната основа, което означава и бъдещи постъпления в бюджета”, обяснява Александър Лосев, който смята, че ако бизнесът ефективно управлява получените фискални заеми през тази година, следващата година ще е напълно способен да върне всичко на държавата.

„Но практиката на стимулиране на икономиката не трябва да се ограничава само до тази година. Реалността е, че вече няма да е възможно да се натрупват допълнителни бюджетни приходи по сметки в чуждестранна валута, тъй като това беше много години и приключи на 24 февруари 2022 г., те ще трябва да се използват в рамките на Русия, в полза на Русия и за бъдещето на Русия “, обобщава експертът.

Превод: В. Сергеев

Абонирайте се за Поглед Инфо и ПогледТВ:

Telegram канал: https://t.me/pogled

YouTube канал: https://tinyurl.com/pogled-youtube

Поканете и вашите приятели да се присъединят към тях!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели