/Поглед.инфо/ Публикуванията на 18.06. Национална карта на висшето образование в Република България за обществено обсъждане на портала на Министерския съвет (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6133&success=1#addcomment)*, за пореден път разкрива как всеки сектор работи сам за себе си, което не допринася за възраждането авторитета на България и потвърждава негативното въздействие и безпътието при управлението на държавата поради липса на обществено приета доктрина за комплексния профил на България за следващите 30-50 или 100 години. Именно в такъв документ трябва да се кълнат депутатите (практика в съседните страни), а програмите на партиите трябва да показват как ще бъде реализирана тази доктрина.

От елементарния прочит се констатира следното:

Добра бюрокрация-добра статистика, но липсват отговори на следните въпроси:

- Защо след като намаляват в тези направления как ще се реализират посланията на всички политически партии за връзка на образованието с бизнеса, респ. как ще се осъществи без такива кадри индустриализацията на българската икономика, т.е да се осъществи известна независимост от чужди компании, чужди технологии, чужди интереси?

- Без кадри в техническите и естествени науки, как ще се осъществи "зелената" икономика, "умните" градове и общини, развитие на високите технологии, за които и президентът г-н Радев призовава чуждите инвеститори?

- Защо в тези направления чуждите студенти се насочват повече към Румъния, Сърбия, Турция и дори Северна Македония (изключвам за сравнение развитите западни страни), а не в България? Как това ще се отрази върху привличането на чужди инвестиции, в т.ч. и във високите технологии?

Дял на студентите (висше образование) от чужбина по направления, 2018 г.

Страна/

Направление

Инженерство, производство, строителство

Естествени науки, математика, статистика

Турция

23,2

5,3

Сърбия

21,7

6,0

Гърция

16,6

10,9

Румъния

11,4

1,6

Словения

21,0

7,7

Северна Македония

11,8

6,6

България

7,2

5,4

Източник: Евростат

- Няма обоснованост за прогнозите за увеличаване на броя на студентите;

- Няма обосновка за развитие на висшето образование по региони и общини след като няма карта за индустриализация (индустриален профил) на страната по региони и общини;

- Как тази карта се свързва с разработваните през тази година Планове за интегрирано развитие на общините(ПИРО)?

Освен становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България от 15.07. https://bica-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0/?fbclid=IwAR1huU_wD2QMQD1bxrjmvJc46q-ANdqmJtF23FwCyykx9NnwORfq3OhSBoY, друго становище не е публикувано, а срокът изтича на 19.07. Интелектуалният потенциал на България, експертите, специалистите явно са изгубили надежда, че действащата бюрокрация може да сътвори нещо полезно за бъдещото на България.

Тази карта е просто отчитане на дейност, без полза за управлението на държавата и визията за нейния просперитет и устойчиво развитие.

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6133&success=1#addcomment

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели