/Поглед.инфо/ В предишни публикации, във връзка с представителството в парламента от избраните за народни представители, споменах по повод членството в една или друга партия като пратеници, представляващи не само съответните формации, техните централни или местни ръководства, членове и симпатизанти или единствено гласувалите за тях, а както е съгл. Конституцията – суверена.

От тази принципна гледна точка, изрично подчертавайки, че никога не съм членувал и не членувам в никоя партия, доколкото все пак става дума за народен представител, а поради това независимо от неговите лични политически убеждения и пристрастия, но имащо непосредствено отношение и към институцията парламент, по повод редакционната публикация: https://pogled.info/bulgarski/na-pozitano-se-razvihriha-i-predi-koleda.124109 намирам за уместно да споделя накъсо следното:

Както споменава Цицерон: Stultorum plena sunt omnia.** И в т. нар. политически партии, ако не най-вече там, за които влечението към властта по партиен, а не толкова обществения интерес определя политическото – не и държавническото, освен доколкото овладяването на една или друга институция е разглеждано като средство и инструмент за постигане на групови цели. Като оставим настрана претенциите за най-демократична от подобните формирования, очевидното, ако не неразбиране, не само пренебрегване на конституционно установения статут на народния представител, а и явно несъобразяване с партийния устав или липса на каквото и да е познание за правото, демонстрирани с приложеното към цитираната публикация писмо, именувано уведомление до г-н Чавдар Велинов от някоя си Петровска, поражда най-различни въпроси. От които с оглед темата тук ще се спра само на два от тях:

  1. По своята юридическа характеристика уставите на политическите партии са от категорията на т. нар. доброволно създавани правни актове въз основа на нормативни такива. Цитираните в писмото текстове от устава на въпросната партия касаят – чл. 12 партийния статус и мерки за партийно въздействие; респ. чл. 13 прекратяване на членството, съответно изключване на партиен член. Що се отнася обаче до реализирането въз основа на едни или други от визираните в тях мерки, вкл. условията и предпоставките, компетентността, както и процедурата и пр., в резултат на каквито може да бъде променян статуса на партиен член, те са предмет на други разпоредби от въпросния устав. А именно – чл. 20, ал. 6, т. 9; чл. 21; чл. 22; чл. 23; чл. 24, ал. 2, т. 4; чл. 25; чл. 26; чл. 27, ал. 7, т. 10; чл. 28, ал. 2, т. 4.

  2. Независимо от изложеното в предходния пункт, според чл. 12, ал. 2 от устава на партията, за която е реч, в случаите на ал. 1 от същия съответната партийна организация или орган обсъжда и решава въпроса за партийното положение на член на партията в срок до един месец от сезирането, в съответствие с предвидения в цит. разпоредби от същия ред. От писмото на Петровска, доколкото въобще не се споменава, не става ясно дали, кога, от кой, чрез кого, по какъв начин евентуално е сезирана, ако е сезирана ОПО. Както и в случай че се касае за самосезиране, от кога тая ОПО да речем е узнала за „нарушението“ на г-н Чавдар Велинов. Тъй като иначе, все едно от данданията около напускането не само от г-н Велинов на ПГ на въпросната партия, както е посочено в писмото, решение по темата от нейния Общински съвет било взето на 22.10.2020 г. Т. е. стигнала е шумотевицата по-рано от 22.12.2020 г., от когато е „депешата“ по случай предстоящите празници и до ушите, ако не и до съзнанието на плевенската ОПО. Но в такъв случай заниманието на „23.12.2020 г. от 12.00 ч. на ОПО при Общинския съвет“ по вписания във въпросното писмо дневен ред би било противоуставно. Понеже ще е след изтичане на срока по ал. 2 на чл. 12 от устава. И дори само на това основание каквото и да е решение на низовата структура, подлежащо на отмяна. Ако и доколкото въпросната партия въобще има понятие от право, неговите смисъл, значение и зачитане.

Както и да е, без да се разпростирам тук по същество в разсъждения и коментар от формална и съдържателна страна на въпросното известие, а така също дали и какво от споменатите в цит. ал. 1 на чл. 12 е „нарушил“ като независим народен представител, респ. към коя от хипотезите по ал. 2 на чл. 13 от устава се отнася, отминавайки в тази връзка и реда съгл. чл. 22, ал. 4 и чл. 26, ал. 4 във вр. с чл. 12, ал. 4 и 5, а така също чл. 10, т. 8 от устава и др., освен всичко споменато в публикацията, повод за настоящата бележка, като злонамереност и гадости над какво друго са мъдрували тия-ония от местните партийни структури и централа е отделен въпрос. Затова за тях, въпреки да си въобразяват, че заварвайки стари или приобщавайки нови членове, вкл. примъквайки се в т. ч. по един или друг начин и добрали се до ръководни позиция в дадена партия са метнали примка на шията на който и да е като член на формацията им народен представител, най би прилягал съветът на Марк Твен: „Най-добре да си държим устата затворена и само да изглеждаме като глупаци, отколкото да я отворим и да прогоним всички съмнения по въпроса.“.

Г-н Велинов бих си позволил нескромността да окуража, без да се кахъри от бръщолевенията на едни или други от съпартийците му заради излагането с невежеството и простотията им, като се отнася съобразно квалификацията си философски към тях, вкл. според препоръката на Зигмунд Фройд: “Преди да се диагностицирате с депресия и ниско самочувствие, уверете се, че не сте заобиколени от идиоти.”. И с пожелания за здраве и бодрост, приятно посрещане на Коледа и Нова година, ако все още се намира, възпятото и от Овидий, с най-старо от запазените български червено вино „Плевенска гъмза“: Наздраве! Защото, както знае, споменавано и от Гьоте: „Виното изпълва човека с радост, а радостта е майка на всички добродетели.“.

** Глупаци има много навсякъде

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели