/Поглед.инфо/ България да бъде правова държава е записано в нейната Конституция. В Договора за Европейския съюз, по който ние сме страна от 01.01.2007г., е записано, че правовата държава е принцип и основна ценност на ЕС.

Но така ли е това? Ето един пример как този европейски принцип и основна ценност, заложени в основите на съвременната ни държавност, се прилагат в днешна България.

Животновъдството в България не случи на държава. Само за броени години, то преживя истинско чистилище… След птичия грип и африканската чума по свинете дойде времето и на чумата по дребните преживни животни. През юли 2018г., в три области на страната – Ямболска, Хасковска и Бургаска, е обявено първото във ветеринарната ни история заболяване от ЧДПЖ. Съмнението за наличие на заболяването възниква в резултат на няколко недобре проверени сигнали от местни ветеринари. Активирана е системата за мерки по профилактика, ограничаване и ликвидиране на болните животни. Действията се ръководят от БАБХ. Ветеринарни лекари са изпратени да инспектират животновъдните обекти в региона. Взети са стотици кръвни проби от стадата на местните животновъди и изпратени за изследване в лаборатория на БАБХ в София и в сертифицираната лаборатория на ЕС за изследване на ЧДПЖ в гр.Монпелие, Франция. Данните от изследванията, доста противоречиви и объркващи, са използвани за прибързано нотифициране на това заболяване в България пред ЕК. БАБХ действа чрез местните си подразделения в Ямбол, Хасково и Бургас. На основание на Заповед РД 11-1245 от 10.07.2018г. на Изпълнителния директор на БАБХ за предприемане на мерки във връзка с констатираните огнища на ЧДПЖ, се издават заповеди на Директорите на ОДБХ-Ямбол, ОДБХ-Хасково и ОДБХ-Бургас ликвидиране на цели стада животни. Обявяват се 3 и 10-километрови зони на заразяване около няколкото докладвани огнища. Без да бъдат предприети своевременни мерки за изолиране на съмнителните животни и за тяхното имунизиране, каквито са препоръките на Мисията на ЕК на терен в България от юли 2018г. започва организирана от БАБХ акция за избиване на овце и кози – по непотвърдени данни около 4500 животни. Местното население е ударено сурово тъй като животновъдството е един от малкото останали форми на поминък в района на Странджа.

Пита се защо! Какъв е интересът на МЗХГ и БАБХ да разпоредят прилагане на най-тежката мярка – умъртвяване и загробване на животните. Прибързано, ненужно, неоснователно и жестоко отношение към животните и техните стопани. Някои стопани са заставяни да държат животните с ръцете си, докато ветеринарите ги умъртвяват. Други са заставяни спешно да копаят масови гробове за загробване на умъртвените животни в своите собствени поземлени имоти, със собствени машини.

Акцията е проведена в нарушение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Наръчника за ЧДПЖ на МЗХГ, Европейските регламенти и директиви, Доклада на Мисията на ЕК на терен в България от юли 2018г

Данните за наличие на заболяването са меко казано преувеличени. Българските ветеринари на място нямат опит в диагностицирането на ЧДПЖ, защото такава болест не е установявана до този момент в България. Не е проведено сравнително ветеринарно-медицинско диагностично диференциране на заболяването ЧДЗПЖ от други заболявания със сходна симптоматика. В България кръвните проби се изследват в лаборатория на БАБХ в София, която не е акредитирана за изследвания на ЧДПЖ от Агенцията по акредитация. Взимането, съхраняването, транспортирането на кръвните проби до сертифицираната лаборатория СИРАД на ЕК в Монпелие, Франция, е извършено при нарушение на ветеринарните правила. Част от пратките на кръвни проби до СИРАД в Монпелие са изгубени по пътя, според доклада на Мисията на ЕК на терен в България от юли 2018г. Номерата на кръвните проби са объркани и не е ясно на кои животни от кой животновъден обект принадлежат. Не са направени вторите задължителни изследвания на кръвни проби от същите животни. Възниква обосновано предположение, че целта е да се прикрият фиктивно регистрирани животни, за които са били изплащани европейски субсидии. Сякаш стремежът е бил да се докаже възможно по-голям брой заразени животни, защото унищожаването на „болните животни“ се придружава с щедра грантова помощ за справяне с болестта.

До ден днешен няма отговори на тези съмнения.

Мерките на БАБХ, неправилни, неоснователни и незаконосъобразни, предизвикват неочаквано сериозен обществен отпор в България и резонанс в Европа. Лишаването на десетки семейства от поминък в района на Странджа се превръща в политически въпрос за правителството и и парламента. Започват протести, размирици, оспорване на заповеди на ветеринарните власти и на разпорежданията на органите на реда.

В действие влиза БЪЛГАРСКИЯ СЪД.

Собственик и ползвател на животновъдни обекти от Болярово завеждат дела срещу БАБХ и нейното териториално подразделение в Ямбол. От своя страна, държавата завежда административни дела срещу участници в протестите за нарушаване разпореждания на полицията и на ветеринарните власти. Битката се пренася в съдебните зали и върви с променлив успех за двете страни – държавата и протестиращите граждани.

През 2018г.- Христо Димитров Христов, собственик на животновъден обект, представляван от Ана Петрова, ползвател на обекта, завежда две съдебни дела от страна срещу БАБХ и ОДБХ-Ямбол, които веднага предизвикват широк обществен интерес:

  • адм.д.239/2018г. по описа на Адм.съд – Ямбол за отмяна на мълчалив отказ на ОДБХ-Ямбол и

  • адм.д.256/2018г. по описа на Адм.съд-Ямбол, преобразувано впоследствие в адм.д.54/2019г. по описа на Адм.съд-Сливен, за отмяна на Заповед за заличаване на животновъден обект №8720-0355 на Христо Димитров Христов от гр.Болярово, с ползвател Ана Петрова.

И в двата случая, първоинстанционните съдилища постановяват решения срещу жалбоподателите, очевидно съобразявайки се с политическата тежест на делата. В хода на съдебните заседания неизменно се присъства сянката на третото неучастващо лице - централната изпълнителна власт. На втора инстанция, по първото дело ВАС постановява решение срещу жалбоподателите и решението влиза окончателно в сила. Изненадата идва обаче от Решение №7606/17.06.2020г. на ВАС, V отд., постановено по второто дело - адм.д.13004/2019г., постановено в интерес на жалбоподателите. Със своето решение, ВАС обявява, че „не са изложени обективни факти, установяващи безспорното наличие на болестта по животните и съображенията за вземането на крайните мерки по преодоляването й“. Особена тревога за МЗХГ и БАБХ предизвиква заключението, че правния извод на съда се отнася както до конкретния животновъден обект, така и до целия регион.

Междувременно, с излизане на все повече данни за необоснованата и неправилно проведената акция срещу животновъдите от трите области на Странджа, изпълнителната власт е принудена да направи няколко крачки назад. Изправени пред съпротивата на собственика и ползвателя на животновъдния обект в гр.Болярово, подкрепени от обществеността в цялата страна, ветеринарните власти решават да заемат изчаквателна позиция. Народното събрание обсъжда казуса в Болярово и региона на заседание за парламентарен контрол. Министърът на земеделието, храните и горите е принуден да отговаря на въпроси на народни представители. Междувременно, без много шум, Премиерът сменя един след друг всички ръководители на ветеринарните власти, замесени в случая – Министъра на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов и Изпълнителния директор на БАБХ - Дамян Илиев, Директора на ОДБХ-Ямбол. В дълбочина, това е индиция, че управляващите съзнават допуснатите сериозни грешки в ръководството на сектора, в т.ч. и въпросния случай.

Още със своето назначаване на поста, новият министър на земеделието, храните и горите Десислава Танева прави крачка назад. Тя заявява, че „БАБХ ще изпълни съдебното решение без никакъв коментар“ (https://fakti.bg/bulgaria/485227-ministar-taneva-zabolavaniata-po-jivotnite-ne-podbirat-koi-e-na-vlast). Заявлението е направено на заседание на Парламента на 19.06.2020г. По някаква своя логика, Министър Танева заявява, че се отменя заповедта за заличаване на животновъдния обект, но остава в сила Заповедта на Директора на БАБХ за обявяване на въпросния животновъден обект за вторично огнище на заболяването ЧДПЖ.

На пръв поглед, логиката на министъра е странна. Защо ще се възстановява регистрацията на животновъдния обект след като не е отменена причината за неговото заличаване – обявяването на вторично огнище на заболяването. Но сложните въпроси понякога имат лесен отговор. Скандалът е интернационализиран и Правителството търси начин за неговото потушаване. Случаят рискува да придобие силно негативна дипломатическа окраска, с привкус на присвоени европейски средства. Тезата за вторично огнище на заболяването във въпросния животновъден обект е необходима, за да се спаси международния престиж и да се оправдаят докладите от София към Брюксел за наличие на заболяването ЧДПЖ в България от юли 2018г., за което ЕК е отпуснала грантови средства. Само за финансовата 2018г., тези средства са в размер близо 1 млн лв. В МЗХГ обаче имат данни и за следващата 2019г. Ако бъде отменена заповедта за обявяване на вторичното огнище ще стане очевидно, че субсидиите са били изплатени неоснователно и подлежат на връщане от България на ЕК.

В заявлението на министър Танева от 19.06.2020г. е завоалиран намек, че ръководеното от нея министерство и цялото правителство не са приели решението на ВАС и ще търсят начини за неговото обезсилване. Новите тактически ходове не закъсняват: със съобщение на Адм.съд-Сливен от 13.08.2020г. собственикът на въпросния животновъден обект е уведомен за Молба вх.№2770/2020, на Директора на Обл.Дирекция по безопасност на храните – Ямбол, за отмяна на Решение №7606/17.06.2020г. на ВАС, V отд. по адм.д.13004/2019г. По всичко изглежда, че жалбоподателят регионалното подразделение на БАБХ в гр.Ямбол ще търси нов съдебен състав на ВАС, който да бъде „по-отзивчив“ към въжделенията на Министъра и Правителството. В правовата държава България, такъв отклик не би трябвало а-приори да се изключва … при правилно подредба на звездите…

Уважаема министър Танева, днес Вие дължите на обществото отговори на няколко закономерни простички въпроса. Колко струва вашата дума? Защо сте дали разрешение подаване на молбата за отмяна от подразделението на повереното Ви МЗХГ. в гр.Ямбол? Кога говорите истината – на 19.06.2020г., от трибуната на Парламента или през юли 2020г., когато подавате молбата за отмяна на Решението на ВАС?

Как българинът да вярва на своите министри? Има ли основание да им вярва?

А междувременно, в Преамбюла на КРБ принципът за правовата държава остава да виси все по-гротескно.

Фактът, че от юли 2018г. до ден днешен, „болните“ от смъртоносната болест ЧДПЖ овце не само не са починали, но дори продължават да се размножават, доказва как Министър на земеделието, храните и горите признава обективната действителност, съобразява фактическата обстановка по делото и в последна сметка „дава пример“ как се спазва принципа на правовата държава – основа на българската конституционност и на Договора за ЕС.

адв.Владимир Шейтанов - довереник на Христо Димитров Христов по адм.д…256/2018г. на АС-Ямбол

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели