/Поглед.инфо/ Вилнюс предава станалото ненужно оборудване на режима в Киев

Балтийските страни са подготвили призив към Русия и Беларус да изключат мрежите си като част от проекта за синхронизация с ЕС от единната електроенергийна система на Беларус, Русия, Естония, Латвия и Литва (BRELL, БРЕЛЛ) и ще го изпратят до Москва и Минск в началото на август, каза министърът на енергетиката на Литва пред журналистите: „Операторите на електроенергийната мрежа на нашите три страни са подготвили и са съгласували писмо за прекратяване на споразумението BRELL. То ще бъде прехвърлено на заинтересованите лица до 7 август.

През февруари 2025 г. операторите на електрическите мрежи в Литва, Латвия и Естония планираха да тестват работата си в изолиран режим след напускане на BRELL и след това да се свържат през Полша към електрическата мрежа на ЕС с помощта на LitPol Link и кабел Harmony Link.

В същото време литовският Сейм прие поправки, които предполагат, че местната електрическа система ще бъде готова да се свърже и да работи в синхрон с електрическите мрежи на континентална Европа не през 2025 г., а още през първата половина на 2024 г.

По-рано операторът на националната електрическа мрежа на Естония, която е компанията Elering, изрази загриженост , че след като изпрати на Русия официално известие за оттегляне от BRELL, може да се очаква определена реакция от Москва, за която е необходимо да се подготвите.

И това не са само думи - в началото на юни посочената компания завърши работата по третата, последна, синхронна компенсационна станция край Нарва, необходима за независимо управление на енергийната система на страната. Обекти от този вид са предназначени да забавят скоростта на промяна на честотата в случай на несъответствие между производството и потреблението поради различни видове обективни или субективни обстоятелства (например авария).

Това беше сложен и мащабен проект. Няма предишен опит, свързан с изграждането на синхронни компенсаторни станции в Естония. Те ще играят важна роля в осигуряването на стабилността на електроенергийната система, след като електрическата мрежа на Естония бъде изключена от Русия през февруари 2025 г.“, каза ръководителят на проекта Elering Арно Раадом. В сътрудничество с главния изпълнител Siemens Energy, изгради три синхронни компенсатора в Естония - в подстанциите Pussi, Kiisa и Viru.

По този начин става дума за практически стъпки към окончателното разпадане на регионалната електропреносна система , действаща от съветския период с участието, освен на Литва, Латвия и Естония, също на Калининградска, частично Ленинградска, Псковска и Смоленска области на Русия , осигурявайки непрекъснато електроснабдяване на страните и регионите, участващи в него, чрез двустранни и многостранни „електродоставки“.

Съгласно споразумението BRELL от 2001 г. взаимно договорените цени за участниците в него се поддържат на ниво под европейските. Документът също така предвижда съвместно регулиране на надеждността на цялата инфраструктура за взаимно снабдяване с електроенергия, позволявайки бартерни „доставки на електроенергия“ за техническа помощ за осигуряване на инфраструктурна (т.е. експлоатационна) надеждност на електрическите потоци.

Балтийското търсене на електроенергия в продължение на десетилетия до началото на 2020 г. включително беше осигурено от доставки от Руската федерация (РСФСР) и Беларус с най-малко 65%. Изключването от BRELL, планирано за 2025 г., ще бъде значително по-скъпо за балтийските републики по отношение на енергийни ресурси и пари, беше отбелязано на форума за енергийна сигурност, проведен във Вилнюс през април.

Преходът към европейските електроенергийни „релси“ при всички случаи ще има отрицателно въздействие върху осигуряването на стабилна енергийна сигурност и върху финансовото състояние на потребителите, тъй като тарифите за тях неизбежно ще се повишат.

В края на април 2023 г. властите на Естония обявиха, че е нецелесъобразно да се налага излизането на тази страна от системата BRELL, инициирана от Литва. По това време Талин не споделяше „позицията на Литва по въпроса за прекъсване на връзката с BRELL в средата на 2024 г.“ и планираше „да приложи споразумения за десинхронизация през 2025 г.

Тестът, извършен за изключване на литовската енергийна система от руската (и от беларуската в средата на април 2023 г. - Ред .), не дава основание за отлагане на десинхронизацията, планирана за 2025 г., за по-ранна дата. Въпросът не е в политическата воля, а в осигуряването на надеждност на енергийните доставки.

Литовците са най-близо до полската енергийна система, те имат най-ниски рискове, но Литва е следвана в тази система от Латвия, а Латвия от Естония“, обясни Тино Татар, заместник-министър на икономиката на Естония, който отговаря за енергетиката. По неговите думи, „ние сме най-отдалеченото звено в BRELL, следователно всички рискове, свързани с него, се проявяват за нас в най-голяма степен“.

Подобно мнение беше изразено в средата на юли 2023 г. от естонския министър на климатичната политика Кристен Михал: „...Латвия, Естония и Европейската комисия са съгласни с настоящата дата – 2025 г. – за синхронизиране на мрежата с ЕС. Литва иска да направи този въпрос политически, въпреки че не е така. Има рискове в областта на повишаването на тарифите за електроенергия за икономиката и населението, необходими са големи инвестиции в електрическата инфраструктура.

Диверсификацията е придобиването на нов доставчик при запазване на стария, от който вече ще сте по-малко зависими. Балтийските страни напълно изоставят старите доставчици и се „привързват“ към нови. Но на кого е по-добре да разчитаме – на Беларус и Русия или на Европа? От икономическа гледна точка първият вариант е по-приемлив: цените са по-ниски“, казва водещият експерт на Фонда за национална енергийна сигурност и Финансовия университет към правителството на Руската федерация Игор Юшков.

Политическият мотив в „разобличаването“ на БРЕЛЛ е очевиден дори въпреки очевидната цена на идеологически мотивирания курс за икономиката и населението на балтийските страни. В същото време интересът им към евтин ток от Беларус и Русия се запазва и то почти неограничен.

Всеволод Шимов, експерт от Руската асоциация за балтийски изследвания, отбелязва в тази връзка, че „след събитията от 2020 г. в Беларус Литва обяви, че напълно се отказва от беларуската електроенергия. Но де факто и Литва, и Латвия продължават да купуват от Беларус, като правят това не директно, а чрез посредници. Благодарение на това беларуската електроенергия навлиза на енергийния пазар на ЕС.

От есента на 2023 г. официално са спрени доставките на електроенергия от Руската федерация за балтийските страни. Въпреки това, според прогнозата на системния оператор INTER RAO (средата на януари 2023 г.), „доставките за балтийските страни ще продължат до 2025 г. включително и общо ще достигнат 6,7 милиарда kWh“. , като не е изключено „възобновяване на доставките в средносрочен план“ .

Правният формат, както и датата на горепосоченото писмо за прекратяване на споразумението BRELL все още не са официално уточнени, но изглежда, че съдбата му е решена и то доста отдавна (въпреки факта, че ако споразумението BRELL не бъде прекратено преди 8 август, споразумението от 2001 г. ще бъде официално удължено автоматично).

Освен това демонтираните по време на подготовката на Литва за синхронизация с мрежите на континентална Европа (автотрансформатори и друго оборудване на стойност над четири милиона евро) ще бъдат прехвърлени от местния оператор на електропреносната система Litgrid на режима на Зеленски.

В подготовка за синхронизиране с мрежите на континентална Европа и модернизиране на електропреносните линии и трансформаторните подстанции на нашата страна, ние демонтираме различно оборудване на подстанции, линии и материали, които вече не са приложими за използване в съоръженията на Litgrid, но са в перфектно състояние в работно състояние“, съобщава ръководителят на Litgrid Рокас Масиулис, добавяйки, че според украинските колеги, литовските устройства незабавно се включват към мрежата и помагат за възстановяване на електрическата система на страната. Става дума за третия пакет помощ от литовска компания, която общо прехвърли на Украйна оборудване с пазарна стойност над десет милиона евро.

Превод: ЕС