/Поглед.инфо/ На 3 май Владимир Путин подписа указ „За прилагането на ответни специални икономически мерки във връзка с неприятелските действия на някои чужди държави и международни организации“. На 11 май Михаил Мишустин одобри списъка на компаниите, които попадат под „специални икономически мерки“.

Списъкът включва 31 компании. Според текста на постановлението на държавните органи, организации и физически лица под юрисдикцията на Русия е забранено извършването на всякакви финансови транзакции с юридически и физически лица, включени в списъка, включително компании, контролирани от тях. Под забраната попадна и износът на руски продукти и суровини за тях.

Бяха предприети ответни мерки срещу полския оператор на газопровода “Ямал-Европа”, “Европол Газ” (доставките на газ бяха спрени), срещу търговската група компании “Уингаз” (доставки на руски газ за Унгария, България, Германия, Англия, Бенелюкс), срещу “Астора” (подземни газови хранилища в Германия). Търговски предприятия, извадени от контрола на “Газпром” в Австрия, Чехия, Франция, Сингапур, Румъния, Италия и САЩ също бяха обект на атака.

На Запад старият мотив за използването на въглеводороди от Русия като оръжие беше отново лансиран. Да, така е. Въглеводородите са оръжие. Точно както финансите и технологиите. Във война всичко, което носи ползи за едната страна и щети за другата, се превръща в оръжие. И никой на Запад не крие, че днес се води война срещу Русия. И не Москва започна тази война.

Преди три години (в края на април 2019 г.) корпорация РАНД публикува доклада „Прекомерно разширяване и дисбалансиране на Русия: оценка на въздействието на вариантите, налагащи разходи“. Докладът се основава на концепцията за дългосрочна стратегическа конкуренция (разработена през 1972 г. с участието на РАНД), която донесе успех на САЩ в Студената война.

Същността на концепцията беше отхвърлянето на конкуренцията със СССР във всички позиции и концентрацията върху индустрии, в които САЩ вече имат предимство. Целта е да се вкара Москва в явно губещо поле, принуждавайки я да пренасочи ресурси към области, които представляват най-малка заплаха за Америка и изискват най-големи разходи от Съветския съюз („Настигнете и изпреварете!“).

Както показа следващият доклад на РАНД, за 50 години подходите на САЩ към воденето на конкурентна война не са се променили. Основата е вътрешнополитическа дестабилизация с помощта на икономически, геополитически, идеологически, военни и информационни инструменти.

Авторите на доклада смятат военната сфера за сила на Русия и въздействието върху нея е по-малко продуктивно. Методът на изваждане показва, че икономиката, геополитиката, идеологията и информацията са признати като основни области на натиск върху Русия. По-нататък точките и мерките за изпълнение, които не позволяват да се говори за спекулиране от страна на анализаторите на РАНД.

Икономика.

Ограничаване на развитието на Русия чрез въвеждане на дълбоки търговски и финансови санкции, ръст на производството на енергия извън Русия, принуждавайки ЕС да премине към внос на ВПГ. (Всички мерки вече се изпълняват). Насърчаване на изтичането на квалифицирана работна ръка и добре образована младеж от Русия.

Геополитика.

Разширяване на връзките на САЩ със страните от Кавказ, увеличаване на подкрепата за сирийските бунтовници, дестабилизиране на Централна Азия и либерализация на Беларус. Със слаби резултати в тези области да се концентрират усилията за предоставяне на оръжие на Украйна. Доставките на оръжие и консултантските услуги трябва да увеличат разходите на Русия, но не и да провокират пряк конфликт, който ще осигури на Русия очевидни предимства. (Буквално по ноти).

Идеология и информация.

Намаляване на общественото доверие в избирателната система, формиране на представа за корупцията на държавата, насърчаване на улични протести и дейности за подкопаване на имиджа на Русия в чужбина под формата на бойкот и отстраняване от големи международни спортни състезания. (Добавена е и темата за културния бойкот).

Военна сфера.

Увеличаването на инвестициите в системи за противоракетна отбрана е финансово необоснована стратегия. Ответните мерки на Русия са много по-евтини, отколкото за Съединените щати. Конфликтът в Черно море води до политически и логистични загуби, несравними със загубите на Русия. Натрупването на сухопътни сили на НАТО в Европа ще има ограничено въздействие върху Русия.

Най-предпочитано е оттеглянето от споразуменията за контрол на ядрените оръжия, допълнителното разполагане на тактически ядрени оръжия и преместването на авиацията до границите на Русия. (Последната граница)

Едно просто изброяване показва, че натискът върху Русия няма ситуационен (рефлекторен) характер. Има системна (изчислена в дългосрочен план) антируска кампания – пълномащабна война на икономически, идеологически и информационен фронт.

Процесът се разпространява в различни ъгли на човешкото съществуване. Проблемът с разбирането на случващото се е, че светът е изправен пред качествено различна, исторически несравнима фаза на развитие. Конфликтът се развива между участниците в глобалната производствена верига, а ние го възприемаме в обичайната „национална” метрика, като конфронтация между икономически самодостатъчни системи.

Сегменти от „единствен организъм“ са в конфликт, разпадайки се точно пред очите ни. Провежда се изпитване на национални сегменти от общия механизъм за оцеляване (реконструкция на самодостатъчна производствена верига). Изглежда, че през последните 30 години финансовият пазар е успял, ако не да унищожи, то сериозно да размие държавните граници, в които преди това производствените цикли бяха затворени. Кризата от 2008 г. показа, че това не е възможно.

Единството на световната икономика се разви във финансовия сектор, а общият договорен режим не се появи. Националните икономики си сътрудничиха чрез дълг и кредит, размяна на вземания (акции). Инвестиционният механизъм беше изведен в наднационалното пространство, а производството и суровините запазиха националния режим на управление.

Кризата показа, че уж общият инвестиционен механизъм има ясно изразен национален характер, регулира се политически, а равният достъп до кредитни ресурси не е нищо повече от мит. Конфликтът надхвърли тясната икономическа интерпретация на глобализацията, която засяга ценностните основи на обществото и изисква промяна в националните правни режими.

Оказа се, че е невъзможно да се изгради обща икономика на принципите на обща полза, като се поддържат политически различия в областта на сигурността, социалната политика и отношенията с трети страни. Една кост не може да нахрани стадо гладни кучета.

В напълно автономен режим днес нито една национална икономика не е жизнеспособна. Участниците в глобалния конфликт се изграждат с помощта на регионално сътрудничество. Всеки от тях използва като аргумент своето конкурентно предимство, тази част от националната икономика, която е представена в световната производствена верига. Политически това може да се характеризира като създаване на нови „пространства на доверие” за себе си (ШОС, БРИКС, АУКУС).

Старата финансова система не може и не е длъжна да поддържа нововъзникващата икономическа архитектура. Не е лесен въпрос дали ренесансът на блоковото строителство означава, че проектът за глобализация, базиран на единен инвестиционен център, е затворен. Бъдещето се кредитира за десетилетия напред, сметки са издадени, печалбите са разпределени и не е оставен избор на оператора на проекта.

Същността на глобалния конфликт е дилемата: ще могат ли Китай и Русия (плюс Индия) да създадат нова финансова система, за да използват собствените си спестявания и да привличат капитал, без да поглеждаткъм Съединените щати. Или Вашингтон ще запази производствения и ресурсния сектор на световната икономика в "доларова юрисдикция", осигурявайки ликвидността на издадените гаранции и поетите задължения.

Основният урок на глобализацията е, че американските и европейските социални модели, признати като „референтни“, не са конвертируеми в глобален мащаб. Конфликтът надхвърли икономическите противоречия. Необходимо е да се договорим не за инвестиции и създаване на нови пазари (източници на стойност), а за нови начини на живот.

Новосформираните социални модели на Русия, Китай и Индия са готови и способни да защитят своята идентичност. Икономическите противоречия се опираха не на национални, а на социално-културни граници. Ако говорим за Русия, санкциите срещу Достоевски и Чайковски показват, че „цивилизованият свят“ воюва не с политическия режим, а с културния феномен на Русия.

Превръщането на Русия в "нормална Португалия", както показва опитът, е невъзможно. Следователно целта не е промяна на курса, а унищожаване на историческата субективност. Целта е Русия да бъде обявена за безизходен клон на развитието (да се изтрие от световната история).

Днешната война е сложна по своята същност и ние се опитваме да я оценим въз основа на различни части от пъзела. Постепенно бяхме изключени от пространството на общата норма, но през цялото това време бавно и тъжно продължавахме да изпълняваме задълженията си.

С налагането на ответни "газови" санкции Русия за първи път адекватно отговори в икономическата сфера на глобалните предизвикателства, пред които се изправя.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели