/Поглед.инфо/ „Армия-2020“: кръгла маса на Военната академия на Генералния щаб - вече е в ход хибридна война.

Всички лектори в една или друга степен насочиха основното си внимание към три проблема: хибридната война като обществено-политическо явление, както и два от най-важните ѝ компоненти - информационно-психологическа конфронтация и използването на редовни въоръжени сили в нея.

Забележително е, че на тази кръгла маса терминът "хибридна война" (ХВ) се използва активно от униформени специалисти, по-специално - от представители на ВАГЩ. Въпреки че доскоро военните ни избягваха да я използват в отворени медии и дискусии, позовавайки се на факта, че в нашата военна наука се използва някакъв друг термин. Очевидно теорията за такава война вече е призната от нашата официална военна наука - поне за използване в отворените материали.

Лекторите отбелязаха, че феноменът ХВ е възникнал в резултат на редица фактори, присъщи на нашето време, които сериозно ограничават използването на редовни въоръжени сили. Това са преди всичко ядрените оръжия, появата на които рязко намали "полето на приложимост" на традиционните оръжия. В резултат на това на потенциалните агресори е оставена възможността да използват единствено „мека сила“.

Друг важен фактор, ограничаващ използването на редовни въоръжени сили, е рязкото повишаване на осведомеността на населението, особено в развитите страни, загубата на морална готовност за жертви, неизбежно свързана с воденето на бойни действия, разпространението на пацифистките настроения в обществото и задълбочаващата се пропаст между елита и по-голямата част от населението.

Друго важно възпиращо средство е международното право, което категорично осъжда военната агресия. То вече показа на агресора до какви последици (макар и в случай на неговото поражение) води неговото нарушение - на примера на Нюрнбергския трибунал. При тези условия единственият ефективен инструмент за агресия, който би позволил да се постигнат реални геополитически и политически цели, остава само хибридната война.

В рамките на Гражданската война методите за използване на въоръжените сили, характерни за традиционните войни, се оказват не напълно ефективни. Това ясно се вижда от опита на местни войни и въоръжени конфликти, разгърнати от Съединените щати през XXI век. Затова американците са започнали да разработват стратегия, по отношение на която Руската федерация е приела термина „стратегия на Троянския кон“. Нейната същност, според лекторите, може да се състои в широкомащабно използване на Силите за специални операции (ССО), чието групиране трябва да бъде разположено на територията на страната-жертва на агресия много преди избухването на военните действия. По тази причина тази стратегия може да се прилага само в рамките на хибридна война.

В съответствие с нея, в периода на пряка подготовка за войната на територията на жертвата на агресия, трябва тайно да се създаде група на ССО. С началото на социалната експлозия, разположените на територията на врага специални сили започват активни бойни действия с едновременно увеличаване на броя им под прикритието на „доброволци“ и „мирни мигранти“. Това е основният период от стратегията за Троянския кон. Целите на действията на групите на ССО към този момент могат да бъдат дезорганизиране на държавната и военна администрация, подпомагане на създаването на икономически проблеми, организиране и контрол на действията на опозицията, както и събиране на информация за ситуацията в страната. Сред най-важните задачи на ССО може да бъде премахването на някои от най-опасните политически фигури, военни и държавни служители, унищожаването на особено важни обекти на военната и държавната инфраструктура. При агресия срещу държави, притежаващи ядрено оръжие, ключовата задача е да се заловят и унищожат системите и обектите за контрол на стратегическите сили. Всичко това е маскирано от масови протести на цивилното население.

С появата на територията на жертвата на агресията на чуждестранни наемници и преминаването на ситуацията в страната към открита въоръжена борба, обхватът на задачите на разгърнатата групировка ССО се разширява: ще се появи задачата за управление на бойците и наблюдение на действията на чуждестранни въоръжени формирования. След като агресорът премина към открита подкрепа на незаконните военни формирования (НВФ) със своя авиация и флот, на територията на жертвата на агресията, групата за ССО продължава да предоставя информационна подкрепа за техните действия. И едва с началото на директната агресия (нахлуването на вражеска територия на сухопътните сили), „стратегията на Троянския кон“ приключва.

Опитът от такова приложение на прототипа на ССО - полкът “Бранденбург-800” на специалните сили на Хитлер в ранните дни на Великата отечествена война, дава основание да се смята, че стратегията на Троянския кон може да бъде една от най-ефективните форми на използване на американските въоръжени сили в бъдещи войни.

За да може страната ни да се противопостави ефективно на информационната агресия, е необходимо да има поне ефективна система на такава война. Тя трябва да се основава на специализирани звена и формирования за информационна война. Тя трябва да бъде национална система. Съответно управленските органи на информационната война трябва да придобият национален статут и подходящи правомощия. Следователно управлението на тази система трябва да бъде поверено на президента на Руската федерация, като върховен главнокомандващ, чрез специален върховен орган за управление на силите и средствата за информационна война. По статута си той трябва да бъде приравнен на Генералния щаб на Въоръжените сили на РФ.

В рамките на Въоръжените сили на РФ е необходимо да се създаде подсистема за информационна конфронтация, освен това като отделен функционален компонент, заедно със Силите за общо предназначение и Силите за специални операции. Организационно е препоръчително да се комбинират специализирани звена и формирования за информационна война в специален вид войски. В същото време подсистемата за информационна война на Въоръжените сили на РФ, за разлика от други видове и клонове на въоръжените сили, ще провежда своите специфични действия непрекъснато - както във война, така и в мирно време.

И накрая, трябва да се отбележи още един важен аспект, който беше отбелязан от някои лектори като проблем. Състои се във факта, че всяка информационна военна система е безсилна, ако не разчита на идеология, която да е привлекателна за собствените и другите народи. За информационна конфронтация такива боеприпаси са сравними с боеприпасите за традиционните въоръжени сили - ако те не съществуват, тогава армията е безсилна. Приела капитализма като своя идеология, страната ни неизбежно ще признае американското духовно лидерство с всички произтичащи от това последствия, независимо как се опитваме да го отречем, позовавайки се на нашия определен специален път. Той всъщност не съществува - нашият съвременен капитализъм е просто жалко копие на американския. Бяхме напълно суверенни, когато бяхме носители на социалистическата идея - алтернатива на американския капитализъм. За да има шанс за успех в съвременната информационна война, Руската федерация трябва да предложи на човечеството идеология, която е алтернативна на капитализма и по-привлекателна.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели