Колонката на

Проф. д. ик. н. ВЛАДИМИР ЧУКОВ е роден на 22.04.1960 г. в Атина, Гърция, професор, доктор на икономическите науки. Автор е на редица книги и изследвания в областта на арабистиката. През периода 1995 - 1998 г. е главен редактор на списание "Международни отношения". Член е на редица международни научни организации, сред които са European Association for Middle East Studies, Central Eurasian Society Studies и други.

Статии от автора