/Поглед.инфо/ В неделя, 14-ти т.м., от екрана на първи канал на БНТ Румен Овчаров заяви, че на последното заседание на Националния съвет миналата събота най-после станало ясно „за какво става дума“. Според него „филмът“ в БСП бил, че несъгласните с К. Нинова искали „послушна и нахранена опозиция“, а тя – опозиция, която иска действителна промяна и в партията, и в държавата, като пленумът бил показал къде са разделителните линии в партията.

Добре, да видим какви са тези разделителни линии.

Съобщават ни се три довода.

Единият – „опозицията“ отхвърлила и подписката за „всенароден вот на недоверие“ спрямо ГЕРБ, и протестите срещу управлението. Първо – пред Националния съвет не бе представено никакво предложение за организиране на всенароден вот! Вместо това в края на доклада си К. Нинова спомена, че се надява НС „да подкрепи“ решението за такъв вот. Но взето от кого? Спомняме си, че миналия вторник след заседание на Изпълнителното бюро, председателят на партията обяви, че отиваме при народа с предложение за подписка за такъв вот, в която да се включат народните представители, кметовете, членовете на Националния съвет…На заседанието миналата събота изведнъж се оказа, че не ставало дума за решение, а за предложение, което пленумът да обсъди. Само че без формулировка на самото искане за вот, без дума за самата организация, за сроковете за събиране на подписите и т.н. и т.н.

Решението за подобна възможно най-отговорна политическа акция има право да взема единствено Националният съвет на партията при незаседаващ Конгрес. Начинът, по който ръководството на партията подходи към въпроса - за пореден път демонстрира практиката Съветът да бъде поставен пред свършен факт, като му се отреди ролята на „слагащ печата“ на вече взето решение. Именно това накара мнозинството членове на НС не да „отхвърлят“, а да гласуват „въздържал се“. Предложенията за протест пред Българската банка за развитие заради участието в ПИБ получи само броени гласове подкрепа не защото въпросът не заслужава най-остра реакция - и бе решено такава да се предприеме в парламента, а защото идеята за такъв протест очевидно бе повече от дискусионна.

Другият аргумент – че БСП трябва и може да управлява с политики. А кой спори с такова разбиране?! Само че на заседанието беше демонстрирана забележителна безотговорност именно по този централен въпрос. В хода на доклада си председателят изброи поредица от мерки за преодоляване на последиците от кризата и за ускорено развитие на страната. Без на заседанието да бъде раздаден и един лист текст с изписани предложенията! Нещо повече – още докато течеше изнасянето на доклада, в електронните медии, а и на сайта на БСП се появи съобщение, че пленумът е одобрил не друго, а национален план на партията за необходимите политики и действия! При това, в хода на последвалата дискусия, членове на Изпълнителното бюро, до вчера отговаряли за подготовката на такива мерки, изтъкнаха присъствието в сега изброените идеи, като формирането на държавна петролна компания и редица други, които в най-добрия случай са някакъв коректив на действията на управляващите.

И още – водещи представители, например, на Съвета на БСП по земеделието, остро възразиха срещу предлаганите мерки в сектора като неосъществими, неотговарящи на истинските нужди на сектора, като протестираха, че въобще не са информирани за изготвянето им. Кметове и хора с дългогодишен опит в местното самоуправление с тревога изтъкнаха липсата на остро актуални практически предложения в три жизнено важни области – работата и доходите, общинските болници и общинските бюджети. В подкрепа на които можеше и да се обсъди въпросът /повдигнат и на пленума/ за организиране на подписки на общинско равнище на петиции до парламента и изпълнителната власт с категорични искания за спешни действия в посочените области.

И следващият довод – за прекия избор и датите на кампанията в партията. В началото на заседанието К. Нинова, под формата на процедурно предложение за гласуване, направи опит да легитимира т.нар. решение на подпис за възобновяване на кампанията, предложение, което пленумът отхвърли като неотговарящо на сериозността на въпросите в какво състояние към момента се намира партията и как, в силно изменената обстановка, протичат оставащите отчети и избори в организациите, както и - как във времето се разполага самият пряк избор и 50-ия конгрес на БСП. Вместо това с внушително мнозинство от 98 гласа пленумът утвърди като точка първа от дневния ред въпросът за хода на отчетно-изборната кампания и прекия вътрешно-партиен избор за председател на БСП и за подготовката на предстоящия конгрес. В хода на обсъжданията бяха приети и датите 12 септември - избор и 26-27 септември – конгрес, пример за възможността са постигане на съгласие в резултат на сериозна и отговорна дискусия. Що се отнася до прекия избор – никой не го оспорва по принцип, съвсем друг е въпросът, какво ще представлява той в сегашните наши реалности…

И какво в края на краищата директно ни се заявява от екрана на националната телевизия с нетърпящ възражения менторски тон? Ни повече, ни по-малко, по „думите на класика“ – преди да се обединим, трябвало да се разделим и да видим къде е разделителната линия. Ленин публикува своето заявление за редакционната линия на Искра през септември 1900 година в момент, когато остро се проявява нуждата от обединяване на социалдемократическите структури в критичен момент от развитието на движението. Но, спорейки с „икономистите“, „бернщайнците“ и „критиците“, той подчертава, че „преди да се обединяваме и за да се обединим, първо сме длъжни решително и определено да се разграничим.“ Като подчертава нуждата от открита полемика и всестранно обсъждане на всички спорни въпроси.Нещо повече, казва Ленин, „ние смятаме, че един от недостатъците на съвременното движение е отсъствието на открита полемика между видимо разминаващите се възгледи, стремежът да се премълчават разногласията, отнасящи се до много сериозни въпроси“.

А какво ни се предлага сега? Вместо такава дискусия – громящи внушения за милиони от управляващите, облагодетелствали едни ли други лица, при това не директно, на заседания на партийните органи, а в най-масовите медии. Най-„творчески“ квалификации за тартюфи“, „византийци“ и „лъжци“, за различен ранг „благородници и т.н, т.н. Да има нещо общо всичко това с „думите на класика“, произнесени на времето не с намерение за разцепление, а напротив – за обединяване!? Впрочем, четвърта година ръководството не изпълнява изричната норма на Устава да предложи за приемане Етичен кодекс за членовете и симпатизантите на БСП, който да ги задължава да прилагат в обществената си дейност и поведението си принципите, заложени в него и ценностите на партията и да съдействат за засилването на доверието в нея. Това очевидно сваля всякакви бариери за най-недопустими квалификации от най-високо място.

Дали поставените дотук въпроси са някакви вътрешнопартийни „организационни и процедурни спорове“? Моля! Няма по-принципен въпрос от това, каква партия е и ще бъде БСП – последователно социалистическа, автентичен носител на изконните ценности на солидарността и другарството, с които е печелила морално превъзходство и в най- тежки времена, или лидерска, подчинена на волята и своеволията на една личност, пренебрегваща Устава и колективните органи на партията и обявяваща онези със свои аргументирани становища за продажни слуги на политическия противник, в случая – на ГЕРБ! В този случай никаква идейна и всякаква друга смислена дискусия просто нямат място, а и въобще не се търсят и насърчават!

Не разединение, а обратното – сега са абсолютно необходими обединени усилия за провеждане на следващото заседание на Националния съвет след по-малко от месец, на 12 юли, по съвършено различен начин от последния – с подготвени материали и проекти за решения , предварително консултирани със съответните другари, имащи отношение към дадените въпроси и с ясни насоки за по-нататъшната дейност на партията в предстоящите най-отговорни дни и седмици. На заседанието на 13-ти т.м. бяха направени голям брой смислени предложения, които ръководството е длъжно да систематизира и преведе на оперативен език.

Такива са:

първо – за промени в състава и в начина на работа на Централната комисия за прекия избор – в хода на пленума бяха изказани категорични възражения срещу непонятната „телефонна процедура“ за установяване на членството в партията и за редица спорни решения на комисията. Ако наистина искаме да имаме избор, който не подлежи на съмнения и на оспорване, сегашното състояние и работа на комисията следва сериозно да бъдат ревизирани, като бъдат отразени обоснованите предложения и мнения на заявилите се кандидати, осигуряващи им равнопоставеност спрямо дейността на комисията;

второ – по мерките, които съветите към НС следва да разработят в изпълнение на решението от 13-ти, които да бъдат обединени в цялостен план за преодоляване на последиците от кризата и за комплексно развитие в следкризисния период. Сред тях следва да бъдат откроени незабавни извънредни мерки по най-острите проблеми, предизвикващи най-голяма тревога в общините и населените места – работа и доходи, общински болници и общински бюджети. Към парламента и правителството трябва да бъдат адресирани категорични искания за помощ на общините – пресата ежедневно съобщава за двоен ръст на цените на основни храни и стоки от първа необходимост през последните два месеца, за това, че животът в цели селища едва ли не замира, като например в първото подложено на карантина – Банско, и т.н. и т.н.;

трето – по въпроса за коалирането с други леви и лявоцентристки партии, организации и движения. Трябва да е съвършено ясно, че форматът и участниците в срещата на 11-ти т.м. въобще не отговарят на необходимото обединяване на сили и възможности за реално предизвикателство за спечелване на властта. Решение този състав да се превърне в „работещ формат“, като бе обявено от председателя на пленума, е от компетентността единствено на Националния съвет и на никой друг. Необходима е грижлива подготовка на сериозна среща, на която, впрочем, да предложим и нашия конкретен антикризисен план, резултат от работата на съветите към НС и утвърден от Националния съвет след задълбочено обсъждане;

четвърто – по предложението за излизане с инициатива за провеждане на национална кръгла маса по национален план за развитие, който да послужи за усвояване и отговорно оползотворяване на сериозния ресурс, който се очертава като достъпен за страната от новите фондове, дискутирани в рамките на ЕС. Това предложение грубо бе изопачено като едва ли не стремеж за някакъв сговор с ГЕРБ, независимо че на пленума стана съвършено ясно за какво става дума – за представителен форум с участието на правителството, политическите сили, социалните партньори – синдикати и работодатели;

пето – по изпълнението на решението от 13-ти за внасянето на вот на недоверие към правителството до края на текущата парламентарна сесия. Следва категорично да се отхвърли насажданата нагласа, че от него нямало никакъв смисъл, че нямало да произведе никакъв ефект. Естествено – ако така подходим, нищо добро не може да се очаква. Само че сега моментът ни предлага особено благоприятен шанс да изтъкнем всички дълбоки язви на „модела ГЕРБ“, което вече и правят наши парламентаристи по въпроса за драстичната корупционна схема в областта на хазарта, по която премиерът и финансовият министър са пряко замесени. Националният съвет на 12-ти юли следва да обсъди добре формулирани мотиви и практически стъпки в подкрепа на Парламентарната група за търсене на максимално възможна парламентарна и обществена подкрепа аргументите за искане да се гласува недоверие на правителствот;

и шесто, но далеч не последно – да се разгледа останалата незавършена точка 3-та от последния пленум: приемане на годишния финансов отчет на БСП за 2019 г. и структурата, щата и бюджета на НС на БСП за 2020 г. На пленума на 13-ти въпросният отчет и разработките за 2020 г. въобще не бяха подложени на гласуване. Причината бе нежеланието на ръководството да се стигне до решение по предложението, направено на заседанието, да бъде създадена работна група от членове на НС и на ОПКК, която да провери финансовото състояние на партията от 2017 г. насам. При поставяне на въпроса на гласуване, изведнъж се оказа, че няма кворум – резултат от целенасоченото напускане на залата от ръководството. В тази светлина буди изключително недоумение съобщението на К. Нинова, че е внесла отчета за 2019 г. в Сметната палата без въобще да е бил приет?!

Да, безспорно, сега са ни необходими обединени усилия, а не разединение. Само че трябва да е пределно ясно, че не е възможно обединяване на основата на грубото погазване на основни уставни норми и на безцеремонното отхвърляне на нуждата от най-отговорно обсъждане на различните мнения по въпросите на деня, като при това членовете и симпатизантите на партията недопустимо биват подвеждани с фалшиви обвинения за продажност и безпринципно противопоставяне срещу председателя от някаква вражеска „опозиция“.

Впускането в гонитби на врага с партиен билет, на чистки и прокарване на разделителни линии може да ползва едни или други, но не и хилядите членове и симпатизанти на партията. И със сигурност прекрасно обслужва ГЕРБ. Нямаме никакво право да допуснем подобен разрушителен ход на събитията!

* Материалът е отпечатан във в. Дума с меко казано "редакционни поправки" и с друго заглавие. Заглавието тук е на Поглед.инфо.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели