/Поглед.инфо/ БРИКС предприема активни стъпки за намаляване на зависимостта от долара. Не само, че страните започнаха активно да търгуват в местни валути, банката от БРИКС също преминава към кредитиране в национални валути. И разбира се, най-обсъжданият въпрос е създаването на обща валута на страните от БРИКС. Как може да изглежда и как може да помогне по време на следващата финансова криза?

Страните от БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) предприемат практически стъпки за намаляване на зависимостта от долара и създаване на многополюсна международна финансова система. Първо, членовете на асоциацията започнаха активно да използват местни валути, когато търгуват помежду си. „Сега основният акцент в развитието на търговските отношения е върху разплащанията в национални валути“, каза финансовият министър Антон Силуанов на срещата на БРИКС.

Второ, страните възнамеряват да се откажат от долара при издаването на заеми. Новата банка за развитие на БРИКС вече издава заеми в юани и сега започва да отпуска заеми в южноафрикански и бразилски валути и планира да го направи в индийски рупии, каза ръководителят на банката Дилма Русеф.

Според нея НБР ще емитира облигации (валутен суап или дългови ценни книжа) в ранд за кредитиране в Южна Африка и в реал за Бразилия. Тази година обемът на кредитирането ще достигне 8-10 милиарда долара. Целта на банката от БРИКС е да издаде около 30% от цялото финансиране в местни валути.

И накрая, третият момент е, че страните от БРИКС обсъждат възможността за създаване на единна валута, за което се говори отдавна. Според Силуанов става дума за създаване на обща разчетна единица, алтернатива на долара. „Виждаме възможност за обсъждане на създаването на единни системи за разплащане. Това може да е разчетната единица за страните членки на БРИКС. Не просто единна валута, както е в ЕС, а разчетна единица като алтернатива на долара, в която могат да се изразяват разходите за доставки на стоки, бенчмаркове за някои стоки”, обясни Силуанов.

Що се отнася до търговията в национални валути, валутната структура на външната търговия на Русия се промени много от февруари 2022 г. Ако в началото на 2022 г. Русия продаде само 13% от износа за рубли и нула за юани, то в края на първата половина на 2023 г. делът на приходите от износ в рубли се увеличи до 42%, а в юани - до 25 %, отбелязва ръководителят на аналитичния отдел на банка Зенит Владимир Евстифеев. „Във валутната структура на вносните разплащанията ситуацията е подобна за юана, чийто дял е 34% срещу 4% към февруари 2022 г. Но плащанията за внос в рубли остават стабилни от година и половина и възлизат на около 30%“, отбелязва експертът.

Кредитирането на банката на БРИКС в местни валути е друга важна стъпка към освобождаване от зависимостта от долара. „Едно от основните предимства на заемите в национални валути е тяхната независимост от обменния курс на световните валути: долар, евро и др.“, казва Антонина Левашенко, ръководител на Руския център за компетентност и анализ на стандартите на ОИСР. Това също така намалява влиянието на паричната политика на Федералния резерв на САЩ върху нивото на вътрешните лихвени проценти, добавя Евстифеев.

В същото време обаче рисковете от обезценяване на националните валути в страните от БРИКС, разбира се, не изчезват, посочва Левашенко.

За Русия тази стъпка е особено важна, тъй като банката от БРИКС беше принудена да спре операциите си с Руската федерация поради риск от вторични санкции, така че е невъзможно да ѝ се отпускат заеми в резервни валути. Въпреки това такова кредитиране може да се осъществи на ниво национална валута, казва Евстифеев.

Що се отнася до единната разплащателна валута на страните от БРИКС, разговорите за нея се водят от много дълго време. Сега обаче интересът към него е по-висок от всякога.

„Това е перспективен въпрос, тъй като страните от БРИКС представляват повече от 40% от световното население и около 30% от световния БВП. Търговските и санкционните войни на Запада срещу Русия и Китай правят този въпрос още по-актуален“, казва Максим Марков, доцент в катедрата по глобални финансови пазари и технологии в Руския икономически университет “Плеханов”.

Как може да изглежда единната валута на БРИКС? Обсъждат се четири варианта. Първият вариант е, когато юанът стане единната валута като единствената световна резервна валута в съюза. Освен това юанът вече е доста търсен в БРИКС.

„Проблемът обаче е, че другите страни от БРИКС не искат юанът да се превърне де факто в новия „щатски долар“, с който Китай може да увеличи твърде много своето икономическо и политическо влияние в БРИКС. В този случай асоциацията ще престане да бъде съюз на равноправни страни членки и дори може да престане да съществува. Същото може да се каже и за рублата, и за други национални валути на страните от БРИКС, ако те се превърнат в основни“, казва Наталия Милчакова, анализатор.

Вторият вариант е създаването на единна валута на БРИКС по подобие на европейската валута. „За да се създаде единна валута, на първо място е необходимо да се създаде съответната инфраструктура за разплащания в нея с един оператор, по аналогия с еврозоната. В последния случай процесът на въвеждане на единна валута беше дълъг: от 1999 г. до 2003 г. беше пусната в обращение само единната валута, а въвеждането й приключи около 2009 г. В същото време беше обединена паричната, но не и фискалната система, което създаде проблеми с различните фискални юрисдикции в единното икономическо пространство. Това ще трябва да се вземе предвид в случай на формиране на единна валута за страните от БРИКС. Освен това в случая с БРИКС ще бъдат създадени допълнителни трудности от географската разпокъсаност на участващите страни“, казва Антонина Левашенко.

Според нея дискусията ще се проведе в контекста на създаването на нова единна валута, тъй като нито една от валутите на страните от БРИКС сега не претендира да бъде световна резервна валута. „Към юли 2023 г. лидерът сред страните от БРИКС е юанът, докато неговият дял в световните резерви е едва 2,6% - това е петото място сред валутите в света. Общо обаче страните от БРИКС изпревариха страните от Г-7 по дял в световния БВП (31,5% срещу 30,7%), така че теоретично има възможности за създаване на единна парична система“, смята Антонина Левашенко.

Евстифеев обаче смята, че валутата на БРИКС няма да бъде аналог на единната европейска валута. „Опитът с еврото показа, че е доста трудно да се въведе единна валута при значително различната структура на отделните икономики в еврозоната. По-вероятно е единната валута на БРИКС да бъде за разплащания, тоест да се използва само при извършване на плащания в рамките на външноикономическата дейност“, смята той.

Това е третият вариант - единна валута на БРИКС само за транзакции за износ и внос. „Най-вероятно, както обясни министърът на финансите Антон Силуанов, това ще бъде наднационална търговска валута, която ще може свободно да се конвертира във всяка от националните валути на страните от БРИКС. Вероятно той може да бъде осигурен не само с кошница от валути на страните от БРИКС, но и например с част от златните и валутните резерви на всяка страна-участничка. Ако това наистина е така, тогава новата валута на БРИКС може да стане първата валута в света, не просто валута за търговия, а като цяло валута, която може да бъде обезпечена със злато“, казва Милчакова. Във всеки случай обаче тази валута, според нея, ще се използва само за износ и внос на стоки и суровини между страните от БРИКС.

„За БРИКС това ще бъде от полза, тъй като с появата на наднационална валута се премахват проблемите на валутното законодателство на отделните страни, които възпрепятстват външноикономическите отношения, и проблемите с ниската ликвидност на някои „меки“ валути на страните от БРИКС. . Например Русия се превърна в един от лидерите в доставките на енергийни ресурси за Индия, което е добре и за двете страни, но разплащанията между двете страни се извършваха в национални валути, които не са световни резервни валути, и това има своите разходи. Например Русия, след като получи голямо количество индийски рупии, изпитва проблеми с това как да се разпорежда с тях по-нататък, тъй като е почти невъзможно да се купуват вносни стоки в други страни за рупии. И ако БРИКС има собствена търговска валута, тогава тези проблеми ще бъдат премахнати“, твърди Милчакова.

Четвъртият вариант е създаването на цифровата валута на БРИКС. Тя може да изпълнява по същество същите функции като обикновена създадена нова валута за търговия, само в цифров формат. „Това е много добра идея, която може да бъде търсена от други развиващи се страни, дори и тези, които не участват в БРИКС. Досега обаче не е имало прецедент за международни разплащания в цифрови валути в БРИКС, въпреки че цифровият юан вече е в обращение в Китай, а цифровата рубла вече се изпробва в Русия. Тоест, подобна идея е принципно осъществима, но ще отнеме доста време, няколко години, докато разплащанията в единна цифрова валута между различни държави бъдат изпитани и ще могат да работят безпроблемно. Според нас идеята за единна търговска валута, независимо дали е класическа или цифрова във формат, би била полезна за Русия както от гледна точка на геополитиката, така и от гледна точка на икономиката“, заключава Милчакова.

Малко вероятно е единната търговска валута на БРИКС да се появи през следващите пет години, тъй като за това е необходимо да се преминат през много стъпки - от технически до законодателни, за да се превърне тази идея в реалност, смята Евстифеев. Въпреки това, от гледна точка на разработването на алтернатива на долара, този процес е неизбежен, заключва експертът.

Александър Лосев, член на Президиума на Съвета по външна и отбранителна политика, каза, че единната валута на БРИКС трябва да бъде създадена възможно най-скоро, тъй като има риск от нова финансова криза в света в бъдеще. „Това е свързано с това, за което Световната банка предупреждава - с колосалния размер на натрупаните дългове. Световната банка, още в дните на коронавируса, в книгата си каза, че през последните 50 години е имало четири вълни на натрупване на дълг: първите три вълни са завършили с глобални икономически кризи, а сега е в ход четвъртата, най-голяма вълна, което ще завърши с криза”, обяснява Лосев. Според него с течение на времето става все по-трудно да се финансират доларови дългове по света, това създава проблеми на развиващите се страни и някакъв вид замяна на долара може да облекчи последствията от кризата. „Дори ако за водещите американски банки процентът вече е 5,5%, е ясно, че колкото по-бързо се извърши преходът към търговия в национална валута, толкова по-лесно ще бъде да се преживеят проблемите, свързани с дълговете. Когато тези дългове провокират криза, за да не спрат икономиката и търговията, трябва нещо, което да помогне за замяната на долара“, добавя експертът.

Превод: В. Сергеев

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели