/Поглед.инфо/ Китай отдавна се конкурира със САЩ за титлата на първата икономика в света. По отношение на БВП, изчислен при текущия обменен курс юан / долар (номинален БВП), Китай изостава от САЩ с около една трета миналата година (14,40 трилиона долара срещу 21,43 трилиона долара). И ако изчислим БВП по отношение на паритета на покупателната способност на юана и долара (реален БВП), тогава през същата година Китай изпревари САЩ с 8,8 процента (данни от МВФ).

По износ Китай също е на първо място. През 2019 г. износът на стоки и услуги от Китай възлиза на 2,64 трилиона. При страните, следващи Китай, този показател беше равен на (трилион долара): САЩ - 2,50; Германия - 1,81; Япония - 0,90; Великобритания - 0,89. По отношение на вноса Китай все още се нарежда на второ място след САЩ: през 2019 г. китайският внос възлиза на 80,5% спрямо американското ниво.

По отношение на мащаба на износа и вноса на капитал, успехите на Китай доскоро бяха по-скромни. Според статистиката на ООН Съединените щати са безспорен лидер по отношение на текущите и натрупаните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ).

Така в края на 2000 г. обемът на натрупаните преки инвестиции на САЩ в чужбина възлиза на 3,14 трлн. долара (42,1% от общата натрупана инвестиция от износ на капитал от всички страни). А за Китай по това време тази цифра е била 27,8 милиарда долара (по-малко от 0,4% от общата сума в света).

През 2016 г. натрупаните инвестиции от износ на капитал от САЩ достигнаха 7,60 трлн. долара (29,1% от общия брой на света). А Китай има 1,28 трилиона. долара (4,9% от общия брой на света). Тоест за 2000-2016г. Обемът на ПЧИ в чужбина в САЩ се е увеличил 2,4 пъти, а в Китай - 46 пъти! Разликата между Съединените щати и Китай се затваряше бързо, но оставаше голяма.

В края на 2016 г. Китай се класира на четвърто място по преки инвестиции, натрупани в резултат на капиталовия износ (след САЩ, Германия, Япония и малко по-напред от Франция). Всъщност обаче тогава Китай вече беше на второ място. Просто значителна част от износа на капитал е извършена през Хонконг. Като се вземе предвид Хонконг, наличността на ПЧИ в Китай в края на 2016 г. е 2,81 трилиона. по отношение на американския показател това е много - 37%.

И ето данните от последния доклад на ООН за световните инвестиции за 2020 г. Натрупаните преки чуждестранни инвестиции в САЩ в края на 2019 г. възлизат на 7,72 трилиона долара. за три години увеличението е чисто символично. А ПЧИ в Китай през този период достигна 2,10 трилиона. долара (увеличение в сравнение с 2016 г. с 1,64 пъти). И като вземем предвид Хонконг - 1,79 трилиона. долара (увеличение от 17% за три години). Общата инвестиция от износ на капитал от континентален Китай и през Хонконг до края на 2019 г. възлиза на 3,89 трилиона. долара - вече над 50 процента спрямо нивото на натрупаните чуждестранни инвестиции от САЩ. Всички останали страни изостават от Китай (дори с изключение на износа на капитал през Хонконг). И така, в края на 2019 г. натрупаните чуждестранни инвестиции възлизат на (трилион долара): Великобритания - 1,95; Япония - 1,82; Германия - 1,72; Франция - 1,53

Що се отнася до вноса на капитал под формата на преки инвестиции, тук Съединените щати също са безспорен лидер от много дълго време. През 2000 г. натрупаните преки чуждестранни инвестиции в икономиката на САЩ възлизат на 2,78 трилиона. долара (37,1% от световния общ капиталов внос под формата на преки чуждестранни инвестиции). По това време сходните цифри на Китай бяха много скромни - 0,19 трилиона. долара (2,5% от общата сума в света). През 2016 г. активите, формирани от внос на капитал, са нараснали в САЩ до 6,39 трилиона. долара (2,3 пъти спрямо 2000). А в Китай натрупаните чуждестранни инвестиции в резултат на вноса на капитал през 2016 г. възлизат на 0,59 трилиона. долара (увеличение от 3,1 пъти). Разликата между САЩ и Китай все още беше много голяма през 2016 г. (повече от десет пъти).

И ето картината в края на 2019 г. (инвестиции, натрупани в резултат на вноса на капитал, трилион долара): САЩ - 9,47; Китай - 1,77. А Китай в широко определение (КНР + Хонконг) е натрупал чуждестранни инвестиции в размер на 3,64 трилиона. долара, или 38,4% от нивото в САЩ. Обаче такива държави и юрисдикции като (сумата на натрупаните ПЧИ, трилион долара) Холандия - 1,75; Сингапур - 1,70; Швейцария - 1,35; Ирландия - 1.12. Германия има 0,95.

И така, през първите двадесет години на 21-ви век Китай демонстрира много високи темпове на растеж на износа и вноса на капитали, изоставайки в абсолютна стойност от САЩ. И така, през 2019 г. износът на капитал под формата на ПЧИ от САЩ възлиза на 124,90 млрд. Долара, а от Китай - 117,12 млрд. Долара, но ако вземем Китай, включително Хонконг, тогава износът на китайски капитал възлиза на 117,12 + 59,28 = 176,40 милиарда долара.

Сега нека разгледаме вноса на капитал под формата на ПЧИ. През 2019 г. той възлиза на 246,22 млрд. Долара за САЩ и 141,23 млрд. Долара за Китай. Ако добавим Хонконг (68,38 млрд. Долара), общият внос на капитал от „разширен“ Китай възлиза на 209,61 млрд. Щатски долара. от САЩ продължи.

ООН в началото на 2021 г. изясни данните от миналата година. Вносът на капитал от САЩ през 2019 г. възлиза на $ 251 млрд., А Китай (КНР) - 140 млрд. Публикувани са и предварителни данни за вноса на капитал през 2020 г. Цифрите са както следва: вносът от САЩ - 134 милиарда щатски долара, т.е. спад спрямо предходната година със 117 милиарда долара, или 46,6%. А вносът на капитал от Китай се оказа равен на 163 млрд. Долара, тоест той се увеличи с 23 млрд. Долара, или с 16,4%, в сравнение с предходната година. За първи път Китай надмина САЩ по отношение на годишния внос на капитал под формата на ПЧИ.

Чуждестранните инвестиции в САЩ достигнаха връх през 2016 г. на 472 млрд. Долара, докато чуждестранните инвестиции в Китай бяха 134 млрд. Долара през същата година. Оттогава инвестициите в Китай продължават да нарастват, а в САЩ намаляват. И накрая, през 2020 г., при рязък завой на вирусната икономическа криза, Китай изпревари своя съперник.

Преместването на Китай на първо място в света по внос на капитали е много символично.

Според ООН спадът на глобалните ПЧИ през 2020 г. е безпрецедентен - с 42% в сравнение с предходната година (от 1,5 трилиона на 859 милиарда долара). ПЧИ в Латинска Америка са паднали с 37% през 2020 г. спрямо предходната година. Спадът на ПЧИ в африканския регион - с 18%, в развиващите се страни в Азия - с 4%. А притокът на ПЧИ в икономически развитите страни през 2020 г. просто се срина с 69%.

Редица експерти вярват, че Поднебесната империя се превръща в магнит, привличащ капитали от цял свят. Провъзгласявайки изграждането на социализма, Китай се превръща в оазис на капитализма - място, където капиталът все още може да реализира печалба.

Експертите приписват привлекателността на Китай като инвестиционна дестинация поради две основни причини.

Първо, КНР има по-обещаващи перспективи за икономическо развитие (това се потвърждава от прогнозите на МВФ и Световната банка за следващите две или три години: Китай обещава да бъде най-динамичната икономика в света).

На второ място, китайското ръководство миналата година засили стъпките за либерализиране на условията за чуждестранен капитал. По-специално списъкът на секторите, в които достъпът до чуждестранен капитал е затворен, редовно се намалява. През 2016 г. в „отрицателния списък“ имаше 328 сектора, сега са останали 123. В същото време списъкът на насърчаваните (от държавата) сектори нараства. Миналата година в този списък имаше 1108 сектора, сега 1234. „Стимулиращите“ сектори включват и производство на нови материали, опазване на околната среда и рециклиране на отпадъци, модерни услуги (научноизследователска и развойна дейност, трансгранично електронно търговия, онлайн образование и медицина), преработка на храни, туризъм, производство на медицински изделия, корабоплаване.

В същото време китайските власти насърчават износа на капитали във всички форми (преки, портфейлни, други инвестиции). Например през януари 2021 г. Китайската народна банка и Китайският паричен орган измениха правилата за кредитиране, за да улеснят китайските компании да отпускат заеми на своите чуждестранни дъщерни дружества. Пекин очаква, че с течение на времето Китай ще заеме първо място в света не само по внос, но и по износ на капитали.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели