/Поглед.инфо/ За държавното посещение на руския президент В. Путин в КНР

Приключи държавното посещение на президента В. Путин в КНР. Резултатите от него показаха ефективността на концепцията, заложена от Русия и Китай като основа за развитие на двустранните отношения.

В съвместното изявление на Руската федерация и Китайската народна република след резултатите от преговорите между руския президент В. Путин и китайския президент Си Цзинпин, техните изявления и коментари формулират основните принципи на тази концепция: неблоковост, неконфронтация и ненасоченост срещу трети страни.

Официалната англоезична редакционна статия на Global Times описва отношенията между Китай и Русия, две големи сили, като „уникални в историята на съвременните международни отношения“, като двете страни „не са военно-политически съюзници“, но въпреки това поддържат приятелски отношения, изградена на базата на цялостно партньорство и стратегическо взаимодействие.

Развивайки последната точка, ръководителите на Русия и Китай по време на посещението на руския президент подчертаха, че отношенията между двете страни имат мощна вътрешна движеща сила, тъй като двете страни са обединени от общи цели за национално развитие на принципите на взаимното уважение, добросъседство и взаимна изгода.

Това е изключително важно уточнение в контекста на спекулациите на западните медии за нестабилността на руско-китайската дружба, тъй като тя уж е приятелство „срещу“ и по мнението на ред западни експерти, се основава единствено на противопоставянето на общия конкурент за двете страни – САЩ.

В действителност отношенията между Русия и КНР адекватно издържат на тестовете за здравина и сила, които колективният Запад налага с вторични санкции и продължаващи опити за разрушаване на доверието между двете страни, което особено се засили със стартирането на СВО.

Китайските експерти се позовават на думите на китайския президент Си Дзинпин, че отношенията между Руската федерация и Китайската народна република са еталон за сътрудничество между големите сили, отличаващи се с уважение, доверие, приятелство и взаимна изгода.

Китайските медии цитират пет принципа, с които президентът на Китайската народна република обясни забележителния напредък в китайско-руските отношения през последните 75 години: ангажимент за взаимно уважение и постоянна подкрепа за основните интереси на другия, взаимноизгодното сътрудничество като движеща сила на отношенията, трайното приятелство като основа на отношенията, стратегическата (дългосрочна) координация на решенията и действията, честността като цел на взаимоотношенията.

Китай отдава голямо значение на тези принципи не само защото те определят по-нататъшното развитие на руско-китайското взаимодействие, но и като примерен модел на отношения между съседни велики сили, които имат различни политически системи и като цяло могат да служат като пример за отношения между други големи държави.

На първо място, става дума за отношенията между Китай и САЩ, в които Вашингтон изповядва принципи, които са пряко противоположни на изложените. Принципите, които така успешно работят в руско-китайските отношения, са най-подходящи и за възникващия нов многополюсен световен ред.

Принципно съвпадащите възгледи на Русия и Китай за глобалната сигурност, източниците на заплахи за мира и общите предизвикателства пред развитието на незападните страни доведоха до единство във възгледите относно причините за регионалните кризи и начините за тяхното разрешаване.

Китай отбеляза, че президентът на КНР, очертавайки позицията и усилията на Китай за насърчаване на политическо уреждане на украинската криза, каза, че при решаването на всеки сериозен проблем е необходимо да се премахнат както симптомите, така и първопричините.

Китайската страна потвърди неутралитета си в украинската криза и принципната си позиция в полза на свикването на международна мирна конференция, призната както от Русия, така и от Украйна „в подходящ момент с равно участие и честно обсъждане на всички възможности“.

На свой ред, при оценката на ситуацията в Азиатско-Тихоокеанския регион, страните се противопоставиха на формирането на затворени и изключителни групови структури, особено военни съюзи, насочени срещу всяка трета страна, осъдиха „Индо-тихоокеанската стратегия“ на САЩ и разрушителните действия на НАТО в Азиатско-тихоокеанския регион; изразиха сериозна загриженост относно последиците от партньорството за сигурност AUCUS между САЩ, Австралия и Великобритания.

В изявлението Китай и Русия предлагат, предвид настоящия геополитически контекст, да се проучи възможността за създаване на устойчива система за сигурност в евразийското пространство, основана на принципите на еднаква и неделима сигурност, очертавайки план за постигане на истинска регионална обща сигурност.

Ще продължи сътрудничеството и координацията на действията на Русия и Китай в рамките на БРИКС и ШОС, които са от решаващо значение за неутрализиране на действията на извънрегионални сили, поддържане на регионалната стабилност и подобряване на глобалното управление.

Оправдаха се очакванията на експертите за нови мащабни търговско-икономически споразумения и договорености между Руската федерация и Китайската народна република на всички нива. Очевидно са очертани методи и средства за неутрализиране на въздействието на вторичните американски санкции върху трансграничните взаимни разчети между икономическите субекти на двете страни.

По този въпрос в изявлението се говори за увеличаване на „дела на националните валути в двустранната търговия, инвестиции, кредитиране и други икономически транзакции“, както и за необходимостта от непрекъсната работа на платежните канали между икономическите субекти на Русия и Китай, за която цел е необходимо „подобряване на финансовата инфраструктура“.

По време на посещението на руския президент в КНР бяха подписани 11 междуправителствени документа и освен това огромен пакет от междуведомствени споразумения и документи, включително търговски, за сътрудничество в области като търговията, икономиката, селското стопанство, промишлеността, енергетиката и комуникациите. , охранителен характер, инспекция и карантина и медиите.

Подписването им не би могло да се осъществи, ако проблемът за взаимните разчети между Руската федерация и КНР не беше решен по принцип. Подробностите не се разкриват по очевидни причини, но бизнес - субектите в Русия и Китай ще видят положителни резултати при решаването на този проблем директно на практика. Подписаните споразумения показват, че руско-китайските отношения продължават да се развиват, преодолявайки проблемите, създавани от Запада.

Експерти от китайската индустрия обръщат внимание на ангажиментите на страните, съдържащи се в изявлението, за разширяване на взаимния достъп на продукти от селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост до пазарите на двете страни, сред които специално се споменава соята.

Съгласно тяхните оценки, Русия най-вероятно ще се превърне в основен доставчик на соя и въглехидратни хранителни продукти като пшеница, ориз и царевица в близко бъдеще, което ще намали зависимостта на Китай от вноса от Съединените щати.

В контекста на споразуменията за развитие на руско-китайското сътрудничество във въглеводородните енергийни проекти в Китай се споменава споразумението между руската страна и китайската нефтохимическа компания Haiwei за инвестиране на около 7 милиарда рубли. ($76,5 милиона) в проект за морски терминал в руския Далечен изток за транспортиране на втечнен нефтен газ (LPG).

Общата стойност на проекта се оценява на около 30 милиарда рубли. Това ще бъде първият руски морски терминал за втечнен газ в Далечния изток, което ще даде тласък на развитието на регионалната икономика и ще увеличи ролята на Русия в икономическото партньорство в Азиатско-тихоокеанския регион.

В контекста на двустранните споразумения руските производители имат важна „домашна работа“ - необходим е качествен скок в растежа на производителността на труда, за да се конкурират успешно със стоките от другите страни на взискателния китайски пазар.

Общата картина на новия етап в укрепването на приятелските отношения между двете страни се допълва от договореностите за откриването на кръстосани „Години на културата“ между Русия и Китай. Програмата ще включва обиколки на столични и регионални театри, циркови и филмови фестивали, музейни и библиотечни изложби и др. Общо са планирани повече от 230 събития в 51 града на Китайската народна република и 38 града на Руската федерация.

Ли Хайдонг, професор в Китайския университет за външни работи, каза , че „Западът винаги тълкува китайско-руските отношения през призмата на Студената война и конфронтационните лагери “, което е сериозна грешка.

Китайски експерти смятат , че "Китай и Русия са създали нова парадигма за отношенията между големите страни, която предизвиква хегемонистичните действия на Съединените щати". Това обяснява „защо САЩ продължават да клеветят китайско-руското сътрудничество“.

Превод: ЕС