/Поглед.инфо/ Икономическата мобилизация на Русия е невъзможна без силен публичен сектор

Въпросът дали има много или малко държава в руската икономика се обсъжда у нас през цялото време на съществуването на Руската федерация.

През първата половина на 90-те години руските либерални реформатори (Е. Гайдар, А. Чубайс и др.), подкрепени от Запада, организираха мощна пропагандна кампания в полза на приватизацията на държавните предприятия, наследени от Руската федерация от Съветския съюз. . В съпровод на тази пропаганда още през 1992 г. започна т. нар. малка, или чекова, приватизация.

От декември 1992 г. започва стартът на т. нар. голяма или ваучерна приватизация, която продължава до 1994 г. Общо през 1991-1992 г. са приватизирани 46,8 хиляди държавни предприятия, през 1993 г. броят на приватизираните предприятия нараства до 88,6 хиляди, през 1994 г. - до 112,6 хиляди. Мащабът на тази кампания беше безпрецедентен.

След това "голямата" приватизация беше заменена през 1995 г. с т.нар. залогови аукциони /заем срещу акции/. Към 1 януари 1997 г. общият брой на приватизираните предприятия достигна 126 800. Държавният сектор се сви като шагренова кожа.

В началото на 1997 г. държавните предприятия представляват едва 16% от общия брой регистрирани юридически лица. През 1994 г. 95% от предприятията на химическата и нефтохимическата промишленост преминават в частни ръце. В черната металургия още през 1994 г. 99% от продуктите са произведени в приватизирани предприятия.

След залоговите аукциони, през втората половина на 90-те години на миналия век започва период на т. нар. точкова приватизация. За десет години (1993-2003 г.) са приватизирани 145 000 държавни предприятия, за което руската хазна, по данни на Сметната палата, е получила 9,7 милиарда долара. При това за новите собственици средната цена на приватизиран обект е около 67 хиляди щатски долара! Апетитът на приватизаторите се разпали.

За да не загуби държавата напълно „жизнения си минимум“, без която е невъзможно да изпълнява поне някои жизненоважни функции, през 2004 г. група политици и държавни служители изготвиха приблизителен списък на предприятията и организациите, които не могат да бъдат приватизирани при каквито и да е обстоятелства.

А през 2004 г. президентът на Руската федерация Владимир Путин подписа указ „За одобряване на списъка на стратегически предприятия и стратегически акционерни дружества“ (от 4 август 2004 г. № 1009). Списъкът, одобрен с президентски указ, включваше общо 1063 предприятия, включително 514 федерални държавни унитарни предприятия (ФГУП) и 549 акционерни дружества.

„Списъкът“ не беше твърдо фиксиран. Той стана обект на остра лобистка борба. До 2007 г. общият списък на стратегическите предприятия е намален до 1008, като броят на държавните унитарни предприятия е намален до 485 (намаление с 29 единици); а броят на акционерните дружества - до 523 (намаление с 26 бр.).

До 2010 г. списъкът е намален до 438 предприятия (41% от първоначалния списък). През лятото на 2010 г. на Петербургския международен икономически форум (SPIEF) тогавашният президент на Руската федерация Дмитрий Медведев смая всички със следното изявление: „ Намаляваме списъка на стратегическите предприятия в страната 5 пъти - от 208 до 41".

Медведев имаше предвид само тази част от стратегическите предприятия, които принадлежаха към групата на акционерните дружества. Според неговите планове се предвиждаше и намаляване на броя на държавните унитарни предприятия от 230 на 159. Общо планът на Медведев предвиждаше намаляване на общия брой на стратегическите предприятия от 438 на 200, тоест 2,2 пъти. Планът беше изпълнен изцяло. Съкращаването на „Списъка” продължи. През 2018 г. в него са останали само 144 предприятия (включително 107 държавни унитарни и 37 акционерни дружества).

Усеща се, че „Списъкът” остава обект на остра задкулисна борба, липсват ясни критерии за оценка ва стратегическото значение. Всяка година правителството е обсадено от лобисти на частния капитал (не само руски, но и чуждестранен), които искат от правителството да приеме план за приватизация на остатъците от държавна собственост за следващата година. И правителството, съгласявайки се на нови приватизации, постоянно говори, че това уж е необходимо за попълване на държавната хазна.

На фона на продължаващата приватизация постоянно се чуваше мантрата за „твърде голямото държавно участие в руската икономика“. А някои твърдяха, че делът на държавата също се увеличава. Например ръководителят на Сметната палата на Руската федерация Алексей Кудрин в края на 2019 г., говорейки на инвестиционния форум Russia Calling, каза, че през последните 10 години делът на държавата в руската икономика е нараснал с 10 % и достига 47-48%.

А ръководителят на Федералната антимонополна служба (ФAС) Игор Артемиев каза през 2019 г., че делът на държавата остава над 60-70% през 2018 г. Според службата нараства ролята на държавата в икономиката, има "сливане на монополите с държавата" и "директна национализация на производството". Икономиката, според ФАС, се характеризира с прекалено висок дял на държавно участие и недостатъчни темпове на приватизация. Откъде се изкарват такива данни?

По това време, според откритите източници, всички държавни корпорации са давали общо 7-10% от БВП. Прави впечатление, че дори МВФ по това време оценява дела на целия публичен сектор на 33%. Рейтингът е скандален. И се оказа резултат на проста аритметична операция. Делът на държавните предприятия (19,3%) се добавя към дела на държавната администрация (13,5% от БВП).

Да, да, не се чудете! За създаването на брутния вътрешен продукт допринасят и чиновниците в министерствата и ведомствата, седнали на столовете си и обикаляйки с лимузините си. Ето как вече е прието да се оценява делът на публичния сектор в икономиката! Тази нова тенденция в икономическата статистика дойде при нас в Русия още в началото на 90-те години, все от този същия МВФ.

Все пак, дори заклетите либерали си дадоха сметка, че подобни изчисления са твърде спекулативни. Г-н Артемиев се съгласи единствено със стойностната преценка на един от участниците в Гайдаровския форум. Последният изчислява дела на държавата, като сумира добавената стойност на всички компании, свързани по някакъв начин с държавата, и целия консолидиран бюджет на Русия.

Делът на такъв бюджет в края на миналото десетилетие беше 34-35% от БВП. Един блогър язвително коментира цифрата: „Можете също така да добавите заплатите на всички държавни служители и техните семейства, пенсиите на възрастните хора, както и доходите на всички компании, чиито стоки те купуват. Щеше да е още по-впечатляваща цифра.

Признавам си, че темата за дела на държавата в икономиката ме закачи, защото на 31 октомври тази година в Съвета на федерацията се проведе кръгла маса на тема „Госплан 2.0 като механизъм за стимулиране на икономическото развитие“.

Обсъждайки въпроса за евентуално създаване на нов Госплан у нас, участниците на масата започнаха да спорят за мащаба на публичния сектор в днешната икономика. Участникът в дискусията, Първият вицепрезидент на Центъра за стратегически изследвания (ЦСИ) Борис Копейкин каза, че делът на публичния сектор в руската икономика през 2021 г. е достигнал исторически максимум - ЦСИ го оценява на 56,2% (оценката включва компании с държавно участие , секторът на държавната администрация, държавните унитарни предприятия). За 20 години този дял се е удвоил, добави той.

Икономистът от Bloomberg Economics Александър Исаков се включи в дискусията с Копейкин, според мнението на когото разширеният дял на държавния сектор в икономиката на Русия е около 40%.

Да коментирам: няма нито 56,2%, нито 40%. Имаме нужда от още цифри, за да получим пълна картина. Например броят на организациите, извършващи икономически дейности. По последни данни, държавните и общинските организации са 8.0% от общия брой на всички организации в средата на тази година. Включително държавни (собственост на федералното правителство и субектите на Руската федерация) - 2,7%.

Между другото, в цялата добивна индустрия броят на държавните и общинските организации е около сто (0,5% от общия брой на организациите в този сектор); в преработващата промишленост техният брой е 900 (0.4% от общия брой на всички организации в сектора). Общо в цялата руска индустрия днес има не повече от хиляда предприятия, които са собственост на федералното правителство, на съставните единици на Руската федерация и на общинските власти.

И друг много важен показател е делът на държавата в уставния капитал. Такъв индикатор, ако се разкопаете, можете да намерите на уебсайта на Росстат. В края на 2021 г. делът на държавата (общият дял на федералните власти, властите на съставните образувания на Руската федерация и общините) в общия уставен капитал на всички организации (юридически лица), работещи в икономиката, е 23%. Това е основният показател, по който може и трябва да се оцени дела на държавата в икономиката. Но 23%, образно казано, е „средната температура на болните в болницата“. В ключови сектори на руската икономика тази цифра е много по-ниска. В минната промишленост той е (2021 г.) едва 0,50%, в преработващата промишленост - 4,20%.

Русия днес води напрегната война с колективния Запад, което изисква икономическа мобилизация. Не може без силен публичен сектор. Опитах се да покажа, че в момента ние всъщност нямаме такъв публичен сектор.

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели