/Поглед.инфо/ БРИКС може да служи като инструмент за решаване на глобални проблеми, причинени от пандемията, както и като възможност за успокояване на отношенията между Индия и Китай.

Коментирайки резултатите от 12-ата среща на върха на БРИКС, Лак Чансок, преподавател и научен сътрудник в Катедрата по международни изследвания в Кралския университет на Пном Пен (RUPP) в Камбоджа, експерт в Центъра за насърчаване на демокрацията в Центъра за Азиатско-Тихоокеански отношения Рицумейкан, нарече срещата на върха успешна.

„Тази съвместна декларация се фокусира основно върху насърчаването на „стратегическото партньорство“ между страните от БРИКС в три основни области: политика и сигурност, икономика и финанси, култура и междуличностни обмени", обяснява експертът от Камбоджа.

"За да постигнат първото ниво, страните от БРИКС се ангажират да засилят сътрудничеството в областта на сигурността и да подкрепят справедлива, приобщаваща и представителна многополюсна световна система", казва той.

"Тази декларация се фокусира повече върху актуалните проблеми на сигурността в страни с американско участие, включително Сирия, Ирак, Афганистан и Либия. Страните от БРИКС също изразиха загриженост относно израелско-палестинския конфликт и нарастващото напрежение на Корейския полуостров “, каза още Чансок.

Той също така обърна внимание на факта, че държавите-членки на БРИКС са ангажирани и с многостранни институции като ООН, Световната банка, Международния валутен фонд, Световната търговска организация, Световната здравна организация и Г-20, за да помогнат за подобряване на общественото здраве в световен мащаб и за преодоляване на глобалната икономическа рецесия, причинена от COVID. .

„В тази връзка Новата банка за развитие на БРИКС предоставя заеми за борба с епидемията от COVID-19 и нейните негативни социално-икономически последици", каза експертът.

"Страните от БРИКС също разширяват Стратегията за икономическо партньорство на БРИКС, за да ускорят икономическото сътрудничество на БРИКС в области като търговия, инвестиции, финанси, цифрова икономика и устойчиво развитие в рамките на четвъртата индустриална революция “, обясни Лак Чансок.

Той отбелязва, че страните от БРИКС са изразили своя политически ангажимент към прилагането на Парижкото споразумение за глобалното изменение на климата и по-нататъшното развитие на връзките между народите за взаимно разбирателство, приятелство и сътрудничество.

„БРИКС остава актуален и става по-значим за всички участващи страни по време на пандемията COVID-19", твърди камбоджанският експерт.

"Първо, организацията е една от важните многостранни организации, насърчаващи икономическото сътрудничество и стимулиращи растежа в лицето на световния икономически спад, причинен от пандемията COVID-19", казва той.

"Второ, за държавите-членки тя остава жизненоважна алтернатива на идентифицирането и разглеждането на въпроси от общи интереси на политическата сигурност. По този начин срещата на върха на БРИКС през 2020 г. може да помогне за изграждането на доверие между петте държави, особено между Китай и Индия в резултат на техните дългогодишни териториални спорове “, продължава анализаторът.

„Продължаващата подкрепа от страните от БРИКС на многополюсна система и многостранните институции за борба с COVID-19 и неговото отрицателно въздействие върху социално-икономическото благосъстояние на уязвимите държави може да увеличи значението на тази организация за насърчаване и подобряване на глобалното управление", смята той.

"В ерата след COVID-19, въпреки очакваното разминаване по въпросите на политическата сигурност, страните от БРИКС продължават да възприемат организацията като все по-важна за насърчаване на устойчив икономически растеж, особено в областите на финансиране на инфраструктурата чрез Нова банка за развитие на БРИКС и електронната търговия“, добавя Лак Чанжок.

Леонардо Рамос, сътрудник на отдела за международни отношения на Папския католически университет (PUC) Минас в Бразилия, също сподели своите виждания за успеха на срещата на върха.

„В глобалния контекст на пандемията, поддържането на срещата на върха на БРИКС, за разлика например от срещата на върха на Г7 през 2020 г., е много важно", казва бразилският експерт.

"Освен това фактът, че срещата на върха доведе до новаторски дискусии за икономическото сътрудничество през следващите години, е нещо много интересно и трябва да се обърне внимание на това през следващите години “, подчерта той.

От негова гледна точка дневният ред на NDB и COVID-19 бяха важни елементи на срещата на върха.

„Разширяването на операциите на NDB, откриването на регионални офиси през последните години и намерението да станем важна банка за развитие за развиващите се страни насочват вниманието към възможните пътища, които процесът на взаимодействие с БРИКС може да поеме през следващите години", твърди той.

"Банката може също да бъде важен инструмент за действията на БРИКС за финансиране на лечението, производството и закупуването на ваксини срещу COVID-19 “, казва Леонардо Рамос.

В същото време той твърди, че въпреки гореспоменатите постижения е важно да се отбележат някои проблеми в отношенията между членовете на БРИКС.

„По-специално, това е връзката между Индия и Китай, настоящото напрежение, което може да повлияе на БРИКС", твърди бразилският експерт.

"В този процес Русия може да бъде ключов посредник в полза на сътрудничеството между държавите", смята той.

"Второ, линията Бразилия-Китай. Бразилският президент повтори антикитайската си позиция, прекъсвайки отношенията с Тръмп от самото начало на управлението му. С победата на Байдън на изборите в САЩ, Бразилия ще трябва да промени нещо в своите външнополитически стратегии и може би това може да подобри отношенията й със страните от БРИКС ”, предполага Леонардо Рамос.

На свой ред Варапрасад Дола, професор по китайски изследвания в Центъра за източноазиатски изследвания в Школата по международни изследвания към университета Джавахарлал Неру, обърна внимание на необходимостта от обединяване на усилията на страните от БРИКС за предотвратяване на бъдещи пандемии като COVID-19 .

„Един от резултатите от срещата на върха на БРИКС през 2020 г. [...] е по-нататъшното консолидиране на сътрудничеството между участващите страни в разгара на пандемията COVID-19“, подчерта анализаторът.

В същото време той каза, че срещата на върха е проведена на фона на нарастващия конфликт на границата между Индия и Китай.

„Страните членки не трябва да забравят за двустранното измерение, когато насърчават многостранни форуми. Тук има дълбоки връзки", казва индиецът.

"Всяка по-нататъшна двустранна ескалация може да бъде смъртоносно за инициативата на БРИКС. Никога не може да има раздвоение и разделяне на многостранните рамки за сътрудничество от двустранните. И двата подхода трябва да вървят ръка за ръка ”, твърди Варапрасад Дола.

Алиса Уанг, съпредседател на изследването на срещата на върха на Изследователската група на БРИКС в Университета в Торонто, нарече Виртуалната среща на върха на БРИКС „важна за международно сътрудничество в условията на нарастващата глобална криза“.

„Лидерите на БРИКС разпознаха и отговориха на предизвикателствата, поставени от пандемията COVID-19, с поредица от важни, ориентирани към бъдещето, политически обвързващи решения", твърди Уанг.

"В окончателната декларация, страните от БРИКС поеха 45 такива ангажимента. От тези ангажименти 10 бяха посветени на международното сътрудничество, което свидетелства за духа на взаимодействие между членовете на БРИКС", заяви експертката.

"Втората по важност област за вземане на решения беше регионалната сигурност, в която бяха изразени общо 7 ангажимента “, каза тя.

„Третата най-важна област за вземане на решения беше естествено здравето, където бяха поети четири критични ангажимента", продължи Уанг.

"По-конкретно страните от БРИКС се ангажираха да работят заедно за насърчаване на справедливо, честно и достъпно разпространение на ваксините срещу COVID-19, подкрепа на Ускорителя на инструмента за достъп към COVID-19, проучване на начини за улесняване на движението на хора по начин, който не си пречи с усилията за обществено здраве и в по-широк смисъл за разширяване на сътрудничеството на БРИКС за разработване на съвместни реакции на разпространението на основните заболявания и инфекции с пандемичен потенциал “, каза още Алиса Уанг.

Освен това, по нейно мнение, друга важна инициатива на страните от БРИКС е ангажиментът за готовност за развитие на по-нататъшно сътрудничество с Африка, за да се засили отговорът на проблемите, свързани със здравните, икономическите и социалните последици от COVID-19.

„По този начин страните от БРИКС демонстрираха от тези ангажименти на срещата на върха, волята си да отговорят съвместно на пандемията по многоизмерен и всеобхватен начин, като се обърне специално внимание на развиващите се страни и справедливото разпределение на глобалните ваксини, и по този начин да се постави солидна основа за продуктивни действие “, заключи експертката.

Китай изрази подкрепа за Индия за домакинството на срещата на върха на БРИКС тази година и заяви, че ще работи с Ню Делхи за укрепване на сътрудничеството между групата от петте развиващи се икономики.

Индия пое председателството на БРИКС (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка) за 2021 г. и възнамерява да бъде домакин на срещата тази година.

На 19 февруари външният министър Джайшанкар стартира индийския уебсайт "БРИКС 2021" в секретариата на БРИКС в Шушма Сварай Бхаван в Ню Делхи.

На въпрос за поемането от Индия на председателството на БРИКС тази година говорителят на китайското външно министерство Ван Венбин каза в брифинг за медиите, че Пекин подкрепя Ню Делхи в домакинството на срещата на върха.

„БРИКС е механизъм за сътрудничество с глобално влияние, състоящ се от държави с нововъзникващи икономики и развиващи се страни", заяви китайският представител.

"През последните години той се превърна в причина за по-голяма солидарност, по-задълбочено практическо сътрудничество и повече влияние “, каза Уанг.

Според него сега БРИКС е положителна, стабилна и градивна сила в международните отношения, като добави, че Китай отдава голямо значение на този механизъм.

„Стремим се да задълбочим стратегическото партньорство в него, за да укрепим солидарността и сътрудничеството“, каза Ван Венбин.

„Подкрепяме Индия, която е домакин на тазгодишната среща, и ще работим с нея и други членове за укрепване на диалога за комуникация и за консолидиране на сътрудничеството на три стълба, разширяване на сътрудничеството между БРИКС + и работа за повече напредък в рамките на БРИКС, както и подпомагане на света да победи COVID-19, да възобнови икономическия растеж и да се подобри глобалното управление “, каза той.

Ван обаче не уточни дали китайският президент Си Дзинпин ще присъства на срещата на върха, която се очаква да се проведе по-късно тази година.

Си Дзинпин е участвал във всички годишни срещи на върха на петчленния блок в миналото, включително миналогодишната в Русия, на която е присъствал и премиерът Нарендра Моди.

Съобщението на Китай за подкрепа на Индия в домакинството на срещата на върха на БРИКС дойде, докато армиите на двете страни започнаха да изтеглят войски, които бяха затънали в повече от осем месеца конфронтация в източната част на Ладак.

Превод: СМ

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели