/Поглед.инфо/ Руското машиностроене показва чудеса на оцеляване в трудни условия. Спадът в индустрията започна през пролетта на 2022 г. на фона на нарастващото геополитическо напрежение, но се оказа краткотраен. Първият импулс на растеж се случи в рамките на една година, а през 2024 г. индустрията достигна своя връх в сравнение с предкризисната 2021 г., според прегледа на ВШИ. Защо руското машиностроене успя да избегне дълга криза и да се възстанови толкова бързо?

Машиностроителният отрасъл, който играе стратегическа роля за укрепване на технологичния суверенитет на страната, получи мощен тласък за развитие през последните години, се казва в обзор на Института за статистически изследвания и икономика на знанието към Висшата школа училище по икономика, който за първи път предоставя цялостен преглед на ключовите тенденции в работата на предприятията, произвеждащи машини и оборудване, включително динамиката на производството на металорежещи машини и роботизирани системи.

Според проучването на ВШИ повече от 40% от предприятията, произвеждащи машини и оборудване, влязоха в 2024 г. с актуализирани производствени и инвестиционни стратегии, заместване на вноса, цифрова и технологична дейност. Ръководителите на предприятията оценяват доста положително нивото на технологичен суверенитет.

Защо машините и оборудването са толкова важни за технологичния суверенитет на една страна? Тъй като продуктите на машиностроенето се използват в много отрасли. Без тях е невъзможно да произвеждаме собствени автомобили и транспортни средства, собствени самолети, както и строителна и енергийна техника. Машиностроенето осигурява технологична база за други сектори на икономиката, допринасяйки за тяхното развитие и повишаване на производителността, отбелязва Евгений Генкин, доцент от основния отдел за управление на иновациите и индустриалната политика в Руския икономически университет “Плеханов”. В допълнение, машиностроенето осигурява работа на милиони хора и е важен източник за попълване на бюджета.

Ключова характеристика на развитието на предприятията, произвеждащи машини и оборудване от 2022 г., тоест от нарастването на геополитическото напрежение, е, че периодът на спад беше краткотраен.

Анализът на ВШИ показва, че първият импулс на растеж след обръщането на пазарната ситуация през 2022 г. е настъпил през второто тримесечие на 2023 г.: в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. възстановяването е 5,5%.

Тоест, целият неблагоприятен период в отговор на негативни външни обстоятелства продължи едва една година, до второто тримесечие на 2023 г. Това е важно, защото такъв кратък период в крайна сметка не доведе до радикален срив на индустрията.

През всички следващи тримесечия растежът на възстановяването се засили и достигна своя връх през първото тримесечие на 2024 г., когато плановете за индустрията достигнаха най-високото си ниво от 2021 г. насам. На годишна база към първото тримесечие на 2023 г. компенсиращият растеж възлиза на 13,5%. Възстановяването до предкризисното ниво през първото тримесечие на 2021 г. е 8,9%, се казва в обзра на ВШИ.

„Ефективността на действията, предприети от регулаторите, е очевидна в промените, настъпили за кратък период: за първи път от 2022 г., през първото тримесечие на 2024 г., предприемаческото доверие на лидерите в индустрията достигна най-високото си ниво за последните десет години. Производствената активност се характеризира не само с бързо компенсаторно възстановяване след малък спад в средата на 2022 г., но и с увеличаване на нейната динамика. Според траекторията на производствения индекс, от средата на 2023 г. индустрията е в етап на компенсаторен растеж, чиято динамика достигна възстановителен максимум през първото тримесечие на 2024 г., нараствайки до 102,5%“, се казва в обзора на ВШИ.

Възстановяването на машиностроенето красноречиво се демонстрира от максималния ръст на средния брой служители на организации (с изключение на малкия бизнес) през последните три години. От януари 2021 г. до февруари 2024 г. той е нараснал с 28,5 хиляди души.

Основен принос за динамиката на развитие от 2021 до 2023 г. имат два вида машиностроителни предприятия. Първо, предприятия за производство на машини и оборудване с общо предназначение. Производството им се е увеличило с 45,3% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо предкризисното първо тримесечие на 2021 г.На второ място, предприятия за производство на металорежещи машини, машини и оборудване за обработка на метали и други твърди материали. Те увеличиха производството с 31,5%.

В същото време мащабът на заместването на вноса се вижда с просто око. Обемът на експедираните стоки от собствено производство и извършените собствени работи и услуги се увеличи значително: ръстът беше почти 90% през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с предкризисното първо тримесечие на 2021 г. В парично изражение увеличението възлиза на 264,9 милиарда рубли.

Заместването на вноса е особено забележимо в предприятията, произвеждащи металорежещи машини, машини и оборудване за обработка на метали и други твърди материали. Индексът на производството се е увеличил с 31,5%, а обемът на изпратените стоки се е увеличил почти 2,5 пъти или с 8,5 милиарда рубли (от 5,7 на 14,2 милиарда рубли) спрямо първото тримесечие на 2021 г.

Като цяло приблизително 30% от произведените типове металорежещи машини са повече от два пъти повече от цифрата за 2021 г. По този начин най-голям ръст от 2021 г. до 2023 г. е регистриран при металорежещите машини: техният производствен обем се е увеличил почти седем пъти - от 32 на 221 единици. Обемът на производство на пробивни и металорежещи машини нараства с 3,4 пъти, а на фрезови металорежещи машини – също с 3,4 пъти. През 2024 г. производството в машиностроителната индустрия все още остава на високо ниво - за различните видове металорежещи машини, увеличение от 35-50%.

Производителите на индустриални роботи и роботизирани устройства са произвели продукти на стойност 58,7 милиона рубли от януари до април 2024 г.

„Предприятията, произвеждащи машини и оборудване, се оказаха едни от най-устойчивите на риск и адаптивни към глобалните предизвикателства, предавайки не само успешна маневреност в стратегиите, коригирани от регулаторите, но и устойчивост на негативните импулси на външната среда. Индексът за устойчивост на риск, базиран на резултатите от първото тримесечие на 2024 г., отразява постигането на максимално ниво на устойчивост от 2014 г. не само на съществуващите фактори на уязвимост, но и на новите негативни послания, генерирани от външната среда,” се казва в проучването на ВШИ.

Преработващата промишленост се очертава като един от най-важните двигатели на успешната трансформация в новата среда, предоставяйки мощна подкрепа на икономиката, включително чрез повишена бизнес активност в свързани индустрии, се казва в доклада.

„След спада през 2022 г. машиностроителните предприятия предприеха мерки за оптимизиране на производството, подобряване на ефективността и намаляване на разходите. Гъвкавостта и адаптивността им позволяват бързо да реагират на промените във външната среда и да се адаптират към новите условия. От една страна, държавната подкрепа или иновативните разработки допринесоха за възстановяване след временна рецесия, но от друга страна, не трябва да забравяме огромното изоставане, което се запази от времето на съветската индустрия. Това се потвърждава от успехите на машиностроенето в Беларус“, казва Евгений Генкин от РИУ “Плеханов”

Ръстът в производството на машини и оборудване може да бъде свързан с необходимостта от замяна на продуктите на чужди компании, които са прекратили дейността си в страната, смята Дмитрий Баранов, водещ експерт във “Финам”. Второ, с разширяването на търговията със страните от Изтока и Юга, където нашите машини и оборудване са търсени. На трето място, експертът не изключва, това помогна, че много индустрии се модернизират, повишават ефективността и изискват най-модерните машини и оборудване с висока производителност.

Важно е обаче да продължим да инвестираме в иновации в индустрията, тъй като използването само на съветски технологичен багаж, като се има предвид изолацията на нашите предприятия от редица чужди технологии, носи определени рискове, заключава Генкин.

Държавата обещава подкрепа. Федералната програма за развитие на средствата за производство и автоматизация включва 300 милиарда рубли до 2030 г., каза премиерът Михаил Мишустин. Има и програми за развитие на машиностроителната индустрия, роботиката и машиностроенето, които са подкрепени с финансиране.

Според последните данни на “Росстат” индустрията в Русия като цяло показва растеж, като през май показа забележимо ускоряване на темповете на растеж след пауза през април. Ръстът спрямо април е 2%, а на годишна база 5,3% срещу 3,9% през април, но на базата на резултатите от пет месеца е отчетен ръст от 5,2%. Двигател бяха продуктите на военно-промишления комплекс, чието производство се увеличи с почти 56% на годишна база.

Превод: В. Сергеев