/Поглед.инфо/ Санкционната война срещу Русия даде допълнителен тласък на положителната динамика

Не много отдавна вече писах за ситуацията с дълга в света в статията „Резултати от 2023 г.: глобалният дълг „счупи летвата“ от 300 трилиона долара.“ Сега обаче пак се връщам на темата за дълга. Повод за това стана публикуването от Банката на Русия на нови данни за външния дълг на Руската федерация.

В началото на 2024 г. той възлиза на $317 млрд. За изминалата година е намалял с $68 млрд. (със 17,7%), а от началото на 2022 г. - със $171 млрд. (с 35,0%). По отношение на БВП размерът на външния дълг в началото на 2023 г. е 16,5%, а в началото на тази година той намалява до 15,8%.

Бих искал да разбера как изглежда Русия по отношение на външния дълг в сравнение с другите страни. В горепосочената /предходната/ статия не разглеждах специално темата за външния дълг на страните, а говорих за дълга им в контекста на основните сектори на икономиката - публична администрация, сектор на домакинствата и сектор на нефинансовите компании.

Но всеки сектор има и вътрешен, и външен дълг. Последният представлява задълженията на резиденти към нерезиденти под формата на заеми (обикновено емитирани под формата на дългови ценни книжа) и банкови заеми. Статистическите бази данни за външния дълг на страните по света се поддържат от Международния валутен фонд, Световната банка и редица частни консултантски фирми и организации с нестопанска цел.

Размерът на тяхните оценки може леко да варира поради разлики в методологията. Редица държави предоставят официална информация за външния дълг със значителни закъснения, така че не винаги е възможно да се предостави пълна глобална панорама от последната година.

Ако класираме страните по абсолютна стойност на външния дълг, тогава Русия дори не е в първите двадесет. Намира се някъде близо до страни като Гърция, Ирландия, Тайланд. Ще дам данни за 2023 г. за тези страни, чийто външен дълг надхвърля един трилион долара (в трилиона долара): САЩ - 34,6; Великобритания – 9,0; Франция – 7,4; Германия - 6,1; Япония - 4,34; Холандия – 3,79; Канада – 2,9; Италия – 2,6; Китай – 2,45; Швейцария – 2,3; Австралия – 1,9; Хонконг - 1,82; Испания – 1,67; Бразилия – 1,49; Швеция – 1.03. Има само 15 държави с общ външен дълг от 83,4 трилиона долара.

Този списък съдържа почти изключително водещи западни страни (с изключение на Китай, Хонконг и Бразилия). Външният дълг на Руската федерация е приблизително два порядъка (т.е. 100 пъти) по-малък от външния дълг на Съединените щати.

Сега нека разгледаме външния дълг на страните, използвайки относителен показател, т.е. спрямо размера на брутния вътрешен продукт (БВП). И тук картината е много пъстра, разпространението на стойността на индикатора е огромно.

Позволете ми да започна с факта, че някои страни имат малък, направо мизерен външен дълг в абсолютно и следователно и в относително изражение. Освен някои екзотични юрисдикции, сред пълноправните държави най-нисък е този на Кувейт - 0,42%. Държави като Иран, Нигерия, Алжир имат външен дълг от едва 2% от БВП. Ще дам още примери за страни с ниски нива на дълг (% от БВП): Бруней – 2,80; Азербайджан – 5,18; Афганистан – 7,0; Бангладеш - 8,92.

Сега нека да разгледаме страните на другия полюс, т.е. тези с най-високи относителни нива на външен дълг. Това са (% от БВП): Кипър – 849; Малта – 691; Хонконг – 504.10; Холандия – 381,62; Гърция – 322.85; Швейцария – 284,57; Монголия – 245,0; Ливан – 220.0.

От западните страни, освен посочените по-горе, външният дълг е на високо ниво и в следните страни (% от БВП): Швеция - 171,81; Португалия – 164,48; Норвегия – 133.14.

За повечето страни, принадлежащи към групата на „икономически развитите” страни, показателят за относителното ниво е около 100 процента. Някои са малко по-високи, други са малко по-ниски от тази летва. Това са държавите (% от БВП): Канада – 126.94; САЩ – 123,71; Италия – 120,0; Дания – 119,0; Франция – 112,06; Испания – 111,84; Австралия - 111,17; Япония – 98,44; Великобритания – 96,5.

Ако сравним горните показатели с руските, ще стигнем до извода, че в Русия относителното ниво на дълга е непропорционално по-ниско от това на страните, включени в групата на икономически развитите страни (списъкът на такива страни почти напълно съвпада с списък на западните страни).

В групата на страните от БРИКС нейните водещи членове - Китай и Индия - са приблизително на същото ниво на дълг като Русия: съответно 13,55% и 16,83%. Вярно е, че останалите членове на групата, Бразилия и Южна Африка, имат по-висока цифра: съответно 71,59% и 68,81%.

Има още два относителни показателя за външния дълг. Един от тях е размерът на външния дълг на глава от населението. В САЩ се получава по 98 хиляди долара за всеки гражданин на държавата. Но има дузина страни пред САЩ по този показател. Ето и лидерите (хил. долара): Швейцария – 262,9; Хонконг - 248,2; Малта – 233,2; Холандия - 215,6 и т.н. В сравнение с тях Русия изглежда много скромна - около 2 хиляди долара на човек.

За аналитични цели понякога се изчислява размерът на дълга спрямо националното богатство. Данните за националното богатство се публикуват всяка година в Global Wealth Report (изготвен от швейцарската банка UBS). Разбира се, цифрите в доклада трябва да се третират много внимателно, тъй като за някои страни показателят е силно надценен, докато за други, напротив, е силно подценен.

По-специално, в Съединените щати има явно надценяване (поради факта, че се вземат предвид финансови активи, които нямат нищо реално зад себе си). А в Русия националното богатство е силно подценено (по-специално поради подценяването на природните й ресурси).

Но за целите на систематизацията, ще дам списък на страните, чийто външен дълг надвишава националното богатство (оценки, базирани на Доклада за глобалното богатство за 2023 г.). Това са следните държави (външен дълг спрямо националното богатство, %): Ирландия – 357; Мавриций – 293; Судан – 284; Монголия – 225; Малта – 173.

Но стойностите на този показател е характерен и за водещите икономики в света (%): САЩ - 23,5; Китай – 2,9; Индия – 5,2; Япония - 19,2. Външният дълг на Русия възлиза на 6,5% от националното богатство през 2023 г. Тази цифра за Русия според мен е сериозно надценена (тъй като, както отбелязах по-горе, размерът на руското национално богатство е подценен).

С редки изключения в повечето страни по света външният дълг има тенденция да нараства в дългосрочен план, както в абсолютно, така и в относително изражение. Така в САЩ относителн относителното ниво на дълга в края на 2003 г. е равно на 60,6% от БВП. А миналата година надхвърли 123%. Така. за две десетилетия относителното ниво на дълга се е удвоило.

Що се отнася до Русия, от доста дълго време се наблюдава тенденция към увеличаване както на абсолютната, така и на относителната стойност на външния дълг. В началото на 1994 г. външният дълг на Руската федерация беше равен на 118,0 милиарда долара. През 2014 г. цифрата достигна своя максимум - 732,8 милиарда долара. Относителното ниво на дълг към този момент също достигна своя максимум - 34% от БВП.

След това започна намаляване на размера на външния дълг, което се дължи на такава причина като началото на санкционна война срещу Русия от колективния Запад (след като Крим стана част от Руската федерация през март 2014 г.). В началото на 2022 г. външният дълг на Русия намаля до $488 милиарда, т.е. спад с една трета от най-високото ниво от 2014 г.

През февруари 2022 г. започна нов кръг от санкционна война срещу Русия, което даде допълнителен тласък на процеса на намаляване на външния дълг. И както отбелязах по-горе, за 2022-2023г. външният дълг на Руската федерация е намалял с повече от една трета (с 35%).

От общото намаление на външния дълг за две години, възлизащо на повече от 171 милиарда долара, на сектора на публичната администрация се падат над 30 милиарда долара (намаление от 63,4 на 32,7 милиарда долара), на банковия сектор - около 20 милиарда долара (намаление от 114,7 на 94,7 млрд. долара), другите сектори – 121 млрд. долара (намаление от 310,4 на 189,4 млрд. долара).

Такива рязки съкращения на външния дълг са изключително редки случаи в съвременния свят, където действа обратната тенденция (към увеличаване на дълга). Намаляването на външния дълг е болезнено за всяка икономика. Но в крайна сметка това е положителен процес както от гледна точка на икономиката (намалява се дълговата тежест), така и на политиката (намалява се зависимостта на държавата от външен натиск).

Съгласно прогнозите на множество руски и чуждестранни експерти тенденцията към намаляване на абсолютната и относителна стойност на външния дълг на Русия ще продължи и през 2024 г.

Превод: ЕС