/Поглед.инфо/ Според заявлението на Емил Войнов, председател на Централната комисия по прекия вътрешнопартиен избор на Председател на БСП, в ДУМА от 31.08.т.г.: „според правилата, приети от НС на БСП, … общинските и районните съвети на БСП трябва да отчетат и заличат починалите, напусналите и отпадналите членове. Т.е. до 10 септември общинските комисии трябва да заличат тези лица в избирателните списъци и чак тогава /б.а: т.е. – чак на 10 септември!/ ще стане ясен точният брой на членовете на партията.“

Очевидно Войнов има предвид точка 5 от Правилата за реда и условията на прекия избор от 14 декември 2019 г., според която „избиратели, които са починали, отпаднали или напуснали БСП в периода от 01.01. до изборния ден се заличават от изборния списък с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете“, което се извършва от общинските, съответно районните избирателни комисии – т.е. излиза, че плътно до 11 септември!

Само че със свое Решение № 10 още от 18 февруари 2020 г. ЦКПИ е постановила, че:

първо - избирателните списъци се съставят не по-късно от 17 август 2020 г. от общинските (районните) съвети на БСП и се подписват от председателя на общинския /районния/ съвет;

второ - в избирателните списъци се вписват всички имена на членове на БСП, които фигурират в списъците на членовете на ОПО към 31.12.2019 г., изпратени в НС на БСП с изключение на тези, които са починали, напуснали БСП или отпаднали в периода от 01.01.2020 г. до съставянето на списъците“, т.е. - до 17 август!;

трето - след съставяне на избирателните списъци, всеки общински /районен/ съвет на БСП изпраща писмено съобщение до всеки член на БСП, който е включен в избирателните списъци, в което се посочва номера, вида и местонахождението на избирателната секция, в която ще гласува, а ако избирателят е включен в мобилна избирателна секция, се посочва и часовия график за пребиваване на СИК на всяко местонахождение (адрес) – т.е., такива писма следва вече да се разпращат веднага след 17 август!

От горното става ясно, че още на 18 февруари членовете на Централната комисия са осъзнали абсурда избирателните списъци да се публикуват ден преди датата на избора и са приели посоченото решение номер 10, с което ясно са определили докога от тях се изключват починалите, напусналите или отпадналите членове на партията – точно до съставянето на списъците, т.е. до 17 август. Разбира се, правилно беше председателят Войнов да внесе в Националния съвет предложение за съответната промяна на Правилата, но така или иначе Решението от 18.02. т.г. е пределно категорично.

В изявлението си на 31 август в ДУМА Войнов удобно „забравя“, че съгласно посоченото Решение „зачеркванията“ на починалите, напусналите и отпадналите от списъците приключва на 17 август, а не на 10 септември! От тази фалшификация на процедурата по един от най-спорните въпроси – броят на участниците в избора, произтичат следните безвъзвратно опорочаващи прекия избор последици:

  • броят на членовете на БСП с право на участие в прекия избор остава напълно неизвестен;

  • неизвестни остават и местонахождението на избирателните секции, както и графиците на мобилните избирателни секции, където да се гласува, защото няма как съответните писма да бъдат разпратени едва ли не на 11 септември;

  • невъзможно става също всеки член да може да провери дали е включен в съответния списък, което би било възможно, ако списъците предварително се публикуваха на видно място в седалищата на общинските, съответно - на районните съвети на партията по места.

Всичко това, разбира се, създава всевъзможни предпоставки за поставяне на резултата от избора под много сериозен въпрос.

В изявлението си от 31-ви август Войнов заявява, че „ЦКПИ се стреми … изборът в партията да превъзхожда по качество националните, … затова с нашия трябва да дадем пример как трябва да се организира и проведе един честен вот.“ Похвално, само че съгласно Чл. 42, ал 2 на Изборния кодекс „Избирателните списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден в случаите по чл. 41, ал. 1 /т.е. за избор на народни представители и президент и вицепрезидент/ и не по-късно от 25 дни преди изборния ден в случаите по чл. 41, ал. 2. /т.е. за членове на Европейския парламент, общински съветници и кметове/.“

Къде оставаме ние с нашата амбиция да надминем националните избори по качество?! Поне ако не 40 дни преди избора, а примерно 20 дни преди 12 септември, т.е. на 23 август, да бяхме поместили нашите списъци за прекия избор на видно място в нашите общински или районни съвети. Сега списъкът с имената на участващите в прекия избор до последния момент остава напълно неизвестен - и потенциално сериозно оспорван.

Наред с пълната несъстоятелност на действията на ЦКПИ относно централния въпрос – еднозначното фиксиране и своевременното обявяване на броя и имената на участниците в избора на 12 септември, в хода на предизборната кампания изпъкна още един процес на очевидно заобикаляне на Правилата за реда и условията за прекия вътрешнопартиен избор. Става дума за дейността на инициативните комитети за подкрепа на кандидатурата на Корнелия Нинова. Съгласно Правилата не други, а Националният съвет, местните партийни съвети и основните партийни организации са структурите, които „осигуряват широка публична разгласа, своевременно уведомяване на партийните членове на съответната територия за предстоящите избори, както и предприемат мерки за осигуряване на равнопоставеност на отделните кандидати в предизборната кампания и създават еднакви условия и възможности за изява на събрания, срещи, в средствата за масова информация, чрез печатни пропагандни материали и др.“ /точки 2-ра и 3-та от раздела „Предизборна кампания“ на Правилата/.

Само че на практика кампанията на Нинова се провежда не от местните и основните партийни организации, а от въпросните инициативни комитети. Така например, социалисти от Пазарджик са сигнализирали, че местният инициативен комитет в подкрепа на Корнелия Нинова, създаден от септемврийския депутат от БСП Георги Вергиев, оказва натиск върхутях и изземва функцията на председатели на партийни структури. Председатели на общински организации протестирали, че през главите им се провеждат срещи и че въпросният комитет дублира техните функции, подчертавайки, че това е скандална практика, именно защото в приетите от Националния съвет Правила не са предвидени подобни структури.

Отговорите на депутата на тези сигнали, публикуван на 31 август в местния вестник „Знаме“, са повече от показателни – и поразителни. Отбелязвайки, че явно е „много добре познат в бизнес средите, а и в средите извън БСП, но не и в средата на БСП“, че членство му в партията датира от далечната 1984 година в поделение 24 380, както и че неговата гледна точка е „ на човек, който е живял и в онова време, и познава ценностите и идеалите на партията”, той заявява че:

  • общинските председатели нямат право да взимат страна /?!/ в този избор за лидер на партиятa; 

  • през 2016 година направихме много инициативни комитети за подкрепа на президента Румен Радев и работихме рамо до рамо през цялата кампания с всички тези хора, много от тях военнослужещи, които не са членове на партията, но приемат лявата идея, приемат честните и достойните хора;

  • този модел е успешен и ще се развива, за да не се капсулира партията, а все повече и повече да се отваря към тази група симпатизанти, част от тях членове, а други бъдещи членове на партията.

  • това е банката кадри и резервът за увеличаване и подновяване на състава на Българската социалистическа партия.

Разбира се, че никой не поставя под въпрос нито необходимостта да се разширява подкрепата за БСП, нито да се изграждат структури за взаимодействие с други политически и граждански структури във връзка с национални и местни акции и избори. Само че в случая с въпросните инициативни комитети става дума за нещо съвършено различно – за подмяната на легитимните органи на партията в хода на подготовката и провеждането на пръв по рода си в 129-годишната история на БСП пряк избор на Председател! Става пределно ясно, че замисълът е не само да бъде избрана въпросната кандидатка, но и да се задейства „нова банка кадри като резерва за увеличаване и подновяване“ на състава на БСП!

На сайта Поглед.инфо през последните дни намери място констатацията, че в БСП вече съществуват две вече непримирими партии. Явно констатацията трябва да се разшири – всъщност извършва се подмяна на структурите и състава на БСП за превръщането й след прекия избор в друга партия с друг състав. И с последици, които всеки мислещ с главата си социалист е длъжен ясно да види и осъзнае.

И в тази светлина да прецени – свободно и демократично, дали и как да участва в така безвъзвратно опорочения пряк избор.

Георги Пирински

член на БСП от 1969 година

* Споделете сред членовете на БСП, за да могат максимално информирано да гласуват на 12 септември

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели