/Поглед.инфо/ Вирусно-икономическа криза засегна сериозно ситуацията на пазара на злато. Тези, които добиват благороден метал, които го продават, обработват го и го управляват, са сред малкото, които се възползват от тази криза.

Изпомпването от централните банки на икономиката с печатането на пари заплашва в бъдеще с инфлация, дори хиперинфлация, а надуването на балони на фондовите пазари може да свърши с тяхното спукване. Намаляването на основните лихвени проценти от централните банки води до там, че рентабилността на много финансови инструменти клони към нула или отива на минус. Единственият актив, който не може да се спука и със сигурност ще поскъпне, е златото. Жълтият метал е сигурно убежище. Участниците на различни пазари (както финансови, така и стокови) винаги са се втурвали в него, когато облаците на икономическата криза се събират на хоризонта. Въпреки че демонетизирането на златото е извършено още през 70-те години на миналия век, участниците на пазара във времена на криза започват да възприемат златото не като стока, а като пари, действащи като инструмент за съхраняване.

Разбира се, карантинните мерки, които започнаха да се въвеждат в много страни, повлияха на доставките на благородния метал. Например, добивът на жълт метал в Южна Африка беше напълно спрян. Частично спиране имаше и в Китай (Китай е на първо място в света по добив на благородни метали). Рафинериите в Швейцария и няколко други страни спряха да работят за няколко седмици. Дори добитият или рафиниран метал не винаги може да бъде доставен на правилното място поради съкращаването или прекратяването на транспорта. Според Световния съвет за златото (ССЗ) през първото тримесечие на 2020 г. обемът на предлагането на злато на световния пазар възлиза на 1000 тона, което е с 4% по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2019 г.

Ами търсенето? Търсенето на жълтия метал от бижутерската индустрия е сериозно засегнато. Първо, магазините за бижута бяха затворени в много страни. Второ, вирусно-икономическата криза доведе до намаляване на платежоспособността на гражданите. Според ССЗ общото потребителско търсене (бижута, златни монети и др.) възлиза на 567 тона през тримесечието, което е с 28% по-ниско в сравнение с първото тримесечие на 2019 г. Най-много страда бижутерската индустрия: глобалното търсене на златни изделия е спаднало с 39%, до рекордно ниското ниво от 326 тона.

Ето един поразителен пример. Индия, която е вторият най-голям потребител на злато в света под формата на бижута, през май намали вноса на благородни метали над 95 (!) пъти в сравнение със същия период на миналата година - до 1,4 тона (през май 2019 г. вносът е равен на 133,6 т). Търсенето на бижута в Китай също рязко намаля, а той през последните години се нареждаше на второ място след Индия по отношение на покупката и продажбата на тези продукти. Според ССЗ през първото тримесечие спадът в търсенето на златни бижута в някои страни възлиза на (% в сравнение с първото тримесечие на миналата година): Индия - 41; Китай - 65; ОАЕ - 11; Турция - 10; Русия - 9; САЩ - 4.

На фона на намаляване на потребителското търсене, паричното управление (главно централните банки) все още се наблюдава стабилно търсене на жълт метал за попълване на официалните златни резерви. През последните десет години централните банки по света са нетни купувачи на злато (тоест покупките надвишават продажбите). През 2018 г. световните централни банки увеличиха официалните си златни резерви с 651,5 тона - това е най-големият показател от 1971 г., когато златният стандарт беше отменен. Русия стана най-големият купувач на злато - 274 т. През 2019 г. световните резерви нараснаха с допълнителни 650,3 тона. Основният нетен купувач е Централната банка на Турция, която увеличи запасите си със 72,7 т. Банката на Русия придоби едва 28 тона през тримесечието, почти наполовина, отколкото преди година. Малки увеличения на официалните златни резерви през първото тримесечие на тази година бяха регистрирани и в следните страни: ОАЕ - 7 тона, Индия - 6,8 тона, Казахстан - 2,8 тона, Узбекистан - 2,2 тона.

През първото тримесечие най-динамично търсенето на злато нарасна сред частните инвеститори - банки, различни фондове (институционални инвеститори), частни (физически) лица. Инвестиционното търсене - закупуване на стандартни златни кюлчета и златни монети от определена проба. Общото инвестиционно търсене през първото тримесечие на тази година възлиза на 540 тона, което е с 80% по-високо от първото тримесечие на миналата година. В същото време търсенето сред частните инвеститори за кюлчета и монети е доста скромно - 150 тона, което е с 19% по-малко в сравнение с миналата година. В същото време професионалните инвеститори рязко се засилват. Така наречените индексни или борсови фондове увеличават резервите си с почти 300 тона. (За сравнение: през първото тримесечие на миналата година нетните им покупки възлизат едва на 40 тона). Общите резерви на такива фондове са се увеличили до рекордните 3180 тона.

Броят на индексираните или борсово търгувани фондове в света е в хиляди. Те се означават с английското съкращение ETF - Exchange Traded Fund. Инвестиционният портфейл на ETF следва структурата на избрания основен индекс (той се състои от специфичен набор акции и други ценни книжа). Закупуването на акции в индексния фонд се извършва чрез ценни книжа, емитирани от фонда, които имат статут на акции. Първият индексен фонд е създаден през 1976 г. от Джон Богъл, основателят на един от най-големите финансови холдинги в света, The Vanguard Group. През 2013 г. се появява първият ETF, активите на който се състоят единствено от физически метал - злато. Името му е FinEx Physical Held Gold ETF (по-късно преименувано на FinEx Gold ETF). Днес в света има няколко десетки ETF, които са специализирани в инвестиции в благородни метали.

Има основание да се смята, че борсовите фондове ще продължат да създават по-голямата част от търсенето на жълт метал и това търсене ще изпревари ръста на предлагането. Затова можем да очакваме по-нататъшен растеж на цените на златото. Ето как изглеждат средните годишни цени на златото през последните години (щатски долари за тройунция): 2016 г. - 1253,5; 2017 - 1257.5; 2018 г. - 1268,5; 2019 - 1392.6. В началото на тази година цената е 1520 долара. В края на май вече е близо до 1700. Тази година има моменти, когато цената значително надхвърля 1700. Максималната записана стойност е 1761,9 долара. Повечето прогнози, дори и най-консервативните вещаят, че до края на годината цената ще надвишава 1800 долара, а до края на следващата година ще достигне 1900.

Фактът, че търсенето на злато от борсово търгувани фондове нараства, се доказва от данните на Световния съвет за злато през април. Нетните покупки на метални фондове възлизат на 170 тона. Общото количество натрупан метал в ETF в началото на май възлиза на 3355 тона. Тези резерви са приблизително 10 пъти по-малко от общите златни резерви на всички централни банки по света (последните възлизат на около 34 хиляди тона). Що се отнася до активността на пазара на златото фондовете забележително изпреварват централните банки. Нека ви припомня още веднъж: централните банки закупиха 145 тона метал за първото тримесечие, а фондациите 170 тона само за един месец.

Ще дам някои данни за най-известните борсово търгувани фондове, инвестиращи в злато. Повечето от тях са концентрирани в САЩ, Великобритания, Германия, Швейцария.

Най-големите фондове в САЩ са следните (в скоби - количеството златни резерви в началото на май 2020 г. в тонове): SPDR Gold Shares (1056,2); iShares Gold Trust (422,1); Sprott Physical Gold Trust (64,4); SPDR Gold MiniShares Trust (37,5); Aberdeen Standard Physical Gold Shares (32,9).

Ето ги най-големите фондове във Великобритания: iShares Physical Gold ETC (202,4); Invesco Physical Gold ETC (198,6); WisdomTree Physical Gold (146,7); Gold Bullion Securities Ltd (84,0); WisdomTree Physical Swiss Gold (54,2); BullionVault (41,9).

В Германия могат да се изведат три основни фонда: Xtrackers Physical Gold ETC EUR (64,7); Xtrackers Physical Gold Euro Hedged ETC (59,2); Xtrackers Physical Gold ETC (24,5).

Както виждаме, особено се открояват златните борсови фонда от САЩ SPDR Gold Shares и iShares Gold Trust. Ако сравним златните резерви на първия от тях с официалните златни резерви на отделни страни, то той е на нивото на Швейцария (1040 тона), която е на 7-мо място в света сред държавите по златни резерви. Прави впечатление, че именно този фонд постигна най-голямото увеличение на златните резерви през април тази година - 89,5 т. Увеличението на резервите на втория американски фонд през април също беше впечатляващо - 31,2 тона.

Изглежда централните банки започват да отстъпват на пазара на златото пред водещите фондови борси в САЩ, Великобритания и някои други страни. Банката на Русия, която през 2018 и 2019 г. показа рекорди в увеличаващите се златни резерви, неочаквано прекъсна покупката на благороден метал, добит от местните златотърсачи. Междувременно годишният отчет на Банката на Русия за 2019 г. показва, че жълтият метал е бил най-печелившият актив в златните и валутните резерви на Руската федерация (някои валутни активи създават загуби). Изглежда, че е необходимо да се увеличат златните резерви на Централната банка, като се гарантира, че цялата продукция на местните златотърсачи ще влезе в официални резерви. Банката на Русия обаче заяви, че от 1 април тя напълно е спряла да купува злато (натрупването на резерви е спряло на около 2299,2 тона). В същото време руските златотърсачи наскоро получиха лицензи за доставка на своите продукти на външния пазар. Очевидно техните продукти ще отидат за попълване на американските и британските златни фондове.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели